Y cysyniad

Ein her oedd y ddaearyddiaeth a’r holl arfordir y gallem ac y dylem dynnu sylw ato; ein cymunedau arfordirol, ein bywyd gwyllt, ein diwylliant a’n daeareg.

Roedd angen syniad arnom fyddai’n arddangos ein cymunedau arfordirol ar eu gorau, ac a fyddai’n mynd â ni ar daith syfrdanol ar hyd holl arfordir Cymru: o lygad afon ym mynyddoedd y Cambria i’w therfyn wrth iddi gwrdd â’r môr. Y moroedd, glannau ein hafonydd, llynnoedd a dyfrffyrdd gwledig. 

Gwelwn Luke Evans wrth lyw awyren fôr glasurol – yn codi o lyn ar droed yr Wyddfa a mynd â ni ar daith sy’n olrhain amlinell ein harfordir rhyfeddol, gan ddod i ben ym Mae Caerdydd adeg y machlud.

Y seren

Rydym ni mor falch o fod yn gweithio gyda Luke Evans unwaith eto. Mae Luke wedi actio rhannau arwyr a dihirod ffaith a ffuglen, ffantasi a gwirionedd, duwiau hynafol a chymeriadau cyfoes yn Hollywood. Dyma pam fod Luke yn actor delfrydol i chwarae rhan arwr ein ffilm – y dyn cyffredin anghyffredin sydd o’r byd hwn ac o fyd arall ar yr un pryd. Yn ogystal â bod yn grwt da o’r Cymoedd, Luke oedd y seren Gaston yng nghynhyrchiad Disney o Beauty and the Beast. Cafodd gydnabyddiaeth ryngwladol hefyd am ei brif rôl yn y ffilm ias lwyddiannus, Girl on The Train

Image of Luke Evans wearing a headset, sitting in the cockpit of a seaplane
Luke Evans

Y lleoliad

Saethwyd golygfeydd agoriadol y ffilm ar leoliad yn Llyn Gwynant yng nghalon Eryri. Mae’n lleoliad poblogaidd ar gyfer canŵio a chaiacio. Dyma ble gwelwn Luke yn codi yn ei awyren fôr cyn teithio i lawr i Fae Caerdydd, gan edrych yn ôl ar Gymru oddi fry. Dyma restr lawn o bob lleoliad sy’n ymddangos ar fersiwn 60 eiliad y ffilm:

Llyn Gwynant
Yr Wyddfa
Bae’r Tri Chlogwyn
Llangynydd
Ynys Dewi
Ger Bae’r Tri Chlogwyn 
Abereiddi
Traeth Marloes 
Arfordir Treftadaeth Morgannwg
Penclawdd
Rhosili
Argae Bae Caerdydd
Bae Caerdydd

Y criw

Dewiswyd pob un o brif aelodau’r criw o blith pwll dwfn o ddoniau’r diwydiant teledu a ffilm yng Nghymru. Goruchwyliwyd y ffilmio ar leoliad gan y cyfarwyddwr Marc Evans (Resurrection Man, House of America, Y Gwyll); mae’r sinematograffydd Luke Jacobs yn hen law ar fideos cerddoriaeth a hysbysebion teledu; gweithiodd gweddill y criw ar brosiectau dirifedi i BBC Cymru Wales, gan gynnwys Sherlock, Doctor Who, Torchwood a Casualty

Y troslais Cymraeg 

Yr actores Gymraeg Hannah Daniel sy’n darparu’r troslais ar fersiwn Gymraeg y ffilm.  Ganwyd Hannah yng Nghaerdydd ac mae’n adnabyddus fel DS Sian Owens yn Y Gwyll (BBC) a Beca Matthews yng nghyfres drama S4C, Gwaith Cartref.  Mae hefyd yn adnabyddus am actio yng nghyfresi llwyddiannus Un Bore Mercher  a Keeping Faith

Image of a red seaplane on a lake with hills in the background
Llyn Gwynant, Parc Cenedlaethol Eryri

Y gerddoriaeth

Mae’r ymgyrch yn barhad o thema Epic a gychwynnwyd gennym yn ein Blwyddyn Antur, 2016. Felly roedd hi’n synhwyrol defnyddio cerddoriaeth a gyfansoddwyd yn arbennig ar ein cyfer gan y cyfansoddwr John Hardy. Yn 2017 ar gyfer Blwyddyn Chwedlau, trosglwyddwyd palet cerddorol John drosodd i Wevie, stiwdio ddylunio cerddoriaeth a sain, sydd wedi ailddyfeisio’r cyfan mewn dull modern iawn. Mae Wevie wedi consurio hudoliaeth gerddorol i ni unwaith eto. 

Straeon cysylltiedig