Beth yw cwcis?

Ffeiliau data yw cwcis, sy’n cael eu storio ar gyfrifiadur defnyddiwr gwe pan fydd e’n ymweld â gwefan sy’ gofyn am ddefnyddio cwcis. Mae cwcis yn cofnodi manylion sylfaenol sy’n ymwneud ag ymweliadau i wefannau, ac yna defnyddir yr wybodaeth hon mewn sawl ffordd gan gynnwys teilwra cynnwys ar gyfer defnyddwyr pan fyddan nhw’n ymweld eto, mesur perfformiad gwefannau ac ymgyrchoedd marchnata.

Gosodir cwcis parti cyntaf ar gyfrifiadur defnyddiwr gwe gan y wefan y mae e’n ymweld â hi. Gosodir cwcis trydydd parti ar borwr defnyddiwr gwe gan rywun arall â chaniatâd perchennog y wefan honno.

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw’r cwcis a ddefnyddir gan croeso.cymru yn cofnodi gwybodaeth sensitif fel enw neu gyfeiriad ymwelydd. Pan ofynnir am wybodaeth bersonol drwy gyfrwng ffurflenni er enghraifft ar gyfer cystadlu mewn raffl neu holi am lawlyfr, a fyddech cystal â chyfeirio at y Polisi Preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth am y modd y mae hyn yn cydymffurfio â GDPR.

Rheoli cwcis

Gellir blocio cwcis yn llwyr gan borwr gwe, neu’n ddewisol drwy gyfrwng rheolwr cwcis y porwr gwe.

I ddysgu mwy am gwcis yn gyffredinol eu sut i’w rheoli, ewch i: www.aboutcookies.org

Os ydych chi’n dymuno peidio â derbyn hysbysebion ar lein, gallwch optio allan o gwcis drwy fynd i wefan y Network Advertising Initiative.

Sut mae croeso.cymru yn defnyddio cwcis i fesur

Mae croeso.cymru yn defnyddio Google Analytics i ddarparu ystadegau ar drafnidiaeth i’r wefan a’i ffynonellau. Mae hyn yn cynnwys data am ymweliadau dyddiol, sawl tro y gwelir tudalen, y dudalen fynediad, tudalen lanio, faint o amser a dreulir ar y safle, pwy sy’n cyfeirio, math o drafnidiaeth, cliciadau, cyfradd clicio drwodd, cymhareb gadael y dudalen a chyfradd bowns.

Mae croeso.cymru yn defnyddio’r data hwn i ddeall sut y bydd ymwelwyr yn rhyngweithio gyda’i gwefan er mwn gwella profiad ar gyfer defnyddwyr.

Cwcis parti cyntaf a ddefnyddir ar croeso.cymru

Enw’r cwci

Pwrpas y cwci

ASP.NET_SESSIONID Mae’r cwci hwn yn cofnodi pryd y bydd gwefan Croeso.Cymru ar agor ar borwr defnyddiwr.
SC_ANALYTICS_GLOBAL_COOKIE Mae’r cwci hwn yn cofnodi ymwelwyr sydd wedi ymweld â gwefan Croeso.Cymru fwy nag unwaith o fewn cyfnod amser penodol.
EXITSURVEYCTA Gosodir y cwci hwn ar borwr defnyddiwr os yw wedi cael ei gyflwyno ag arolwg gadael y wefan wrth iddynt adael gwefan Croeso.Cymru.

 

Cwcis trydydd parti a ddefnyddir ar croeso.cymru

Enw’r cwci

Pwrpas y cwci

Google Google Analytics: Gosodir y cwci hwn ar borwr defnyddiwr er mwyn storio gwybodaeth sy’n ymwneud â’i ddewisiadau – fel dewis iaith (e.e. Cymraeg neu Saesneg), sawl canlyniad chwilio i’w dangos fesul tudalen (e.e. 10 neu 20), a gosodiad hidlo SafeSearch Google.
YouTube Mae Croeso Cymru’n defnyddio’r wefan ffrydio boblogaidd YouTube i ymestyn swyddogaeth ei wefan. Mae YouTube yn gosod cwcis ar borwr defnyddiwr sy’n storio gwybodaeth sy’n ymwneud â thema porwr defnyddiwr, ac sy’n galluogi gwefan i ddangos hysbysebion y bydd hysbysebwyr yn talu i’w harddangos.
Yahoo! Yahoo Analytics: gwasanaeth hysbysebu ar lein yw hwn a ddarperir gan Yahoo. Mae’r gwasanaeth yn galluogi gwefannau i arddangos hysbysebion y bydd hysbysebwyr yn talu i’w harddangos ar wefannau â chynnwys cysylltiedig.
DoubleClick Gwasanaeth hysbysebu ar lein a ddarperir gan Google yw DoubleClick. Mae’r gwasanaeth yn galluogi gwefannau i ddangos hysbysebion ar wefannau, ac yn galluogi hysbysebwyr i reoli pa mor aml y dangosir hysbysebion i ddefnyddwyr.
ADARA Llwyfan gwybodaeth trafnidiaeth yw Adara sydd wedi’i alluogi i gasglu gwybodaeth am weithgareddau trafnidiaeth a dewisiadau er mwyn darparu hysbysebion a bersonolwyd ac sy’n berthnasol. Ni fydd cwci ADARA byth yn storio data am gyfnod yn hwy nag sydd angen a bydd wastad yn gwneud hynny yn unol â chyfreithiau a rheoliadau preifatrwydd data.

 

Straeon cysylltiedig