Beth yw cwcis?

Ffeiliau data yw cwcis, sy’n cael eu storio ar gyfrifiadur defnyddiwr gwe pan fydd e’n ymweld â gwefan sy’ gofyn am ddefnyddio cwcis. Mae cwcis yn cofnodi manylion sylfaenol sy’n ymwneud ag ymweliadau i wefannau, ac yna defnyddir yr wybodaeth hon mewn sawl ffordd gan gynnwys teilwra cynnwys ar gyfer defnyddwyr pan fyddan nhw’n ymweld eto, mesur perfformiad gwefannau ac ymgyrchoedd marchnata.

Gosodir cwcis parti cyntaf ar gyfrifiadur defnyddiwr gwe gan y wefan y mae e’n ymweld â hi. Gosodir cwcis trydydd parti ar borwr defnyddiwr gwe gan rywun arall â chaniatâd perchennog y wefan honno.

Nodwch os gwelwch yn dda nad yw’r cwcis a ddefnyddir gan croeso.cymru yn cofnodi gwybodaeth sensitif fel enw neu gyfeiriad ymwelydd. Pan ofynnir am wybodaeth bersonol drwy gyfrwng ffurflenni er enghraifft ar gyfer cystadlu mewn raffl neu holi am lawlyfr, a fyddech cystal â chyfeirio at y Polisi Preifatrwydd i gael rhagor o wybodaeth am y modd y mae hyn yn cydymffurfio â GDPR.

Rheoli cwcis

Mae gennych yr hawl i wrthwynebu prosesu data yn y modd hwn a gallwch wneud hynny yn unigol neu'n fyd-eang. Gellir rheoli cwcis trwy'r rheolydd cwci, sy'n gysylltiedig ag ef yn newislen troedyn y wefan. Mae rhai o'r cwcis hyn yn hanfodol i wneud i'n gwefan weithio ac ni ellir eu dadactifadu. Mae eraill yn ein helpu i wella trwy roi rhywfaint o fewnwelediad i ni i sut mae'r wefan yn cael ei defnyddio a gellir ei rheoli trwy'r rheolydd cwcis.

Fel arall, gall porwr gwe rwystro Cwcis yn gyfan gwbl, neu'n ddetholus trwy reolwr cwci'r porwr gwe.

 

I ddysgu mwy am gwcis yn gyffredinol eu sut i’w rheoli, ewch i: www.aboutcookies.org

Os ydych chi’n dymuno peidio â derbyn hysbysebion ar lein, gallwch optio allan o gwcis drwy fynd i wefan y Network Advertising Initiative.

Gallwch ddysgu mwy am bolisïau fframwaith tryloywder yn IAB Europe

 

Sut mae croeso.cymru yn defnyddio cwcis i fesur

Mae croeso.cymru yn defnyddio Google Analytics i ddarparu ystadegau ar drafnidiaeth i’r wefan a’i ffynonellau. Mae hyn yn cynnwys data am ymweliadau dyddiol, sawl tro y gwelir tudalen, y dudalen fynediad, tudalen lanio, faint o amser a dreulir ar y safle, pwy sy’n cyfeirio, math o drafnidiaeth, cliciadau, cyfradd clicio drwodd, cymhareb gadael y dudalen a chyfradd bowns.

Mae croeso.cymru yn defnyddio’r data hwn i ddeall sut y bydd ymwelwyr yn rhyngweithio gyda’i gwefan er mwn gwella profiad ar gyfer defnyddwyr.

Cwcis angenrheidiol a ddefnyddir ar Croeso.Cymru

Enw'r Cwci

Pwrpas y cwci

animations_agreed Mae'r cwci yma yn cofnodi pan fydd y denfyddiwr yn troi animeddiadau ymlaen neu i ffwrdd ar y wefan.
date_policy_accepted Mae'r cwci yn cofnodi'r dyddiad mae'r defnyddiwr yn derbyn y polisi.
privacy_and_settings_agreed Mae'r cwci yma'n cofnodi os yw'r defnyddiwr wedi derbyn y polisi preifatrwydd a gosodiadau neu beidio.
date_policy_accepted Mae'r cwci yn cofnodi'r dyddiad mae'r defnyddiwr yn derbyn y polisi.
timed_popup_{langcode} Mae'r cwci hwn yn cofnodi os yw’r pop-up amserol wedi’i dderbyn neu wrthod.

 

Cwcis marchnata, dadansoddeg, ac olrhain a ddenfyddir ar Croeso.Cymru

Enw'r Cwci

Pwrpas y Cwci

ckid cktst dph fbh0 gcma ph rmxc Marchnata - Cwci 3ydd Parti
_fbp Mae'r cwcis yma'n cael eu defnyddio i storio ac olrhain ymweliadau ar draws y gwefanau - Cwci 3ydd Parti.

 

Technoleg olrhain

Dyma'r rhestr o dechnoleg olrhain ry'n ni'n defnyddio ar Croeso Cymru drwy offer tagio 3ydd parti. 

 • Google Analytics
 • Google AdWords
 • Twitter
 • DotMailer
 • Pinterest
 • DoubleClick
 • Facebook
 • Bing
 • Outbrain
 • Youtube
 • Tik Tok
 • Yahoo
 • Bing
 • Snapchat

Straeon cysylltiedig