Gŵyl Theatr Awyr Agored Caerdydd

22 Mehefin - 29 Gorffennaf 2023. Mae Gŵyl Theatr Awyr Agored Caerdydd yn dathlu eu pen-blwydd yn 40 gydag amrywiaeth eang o berfformiadau yng Ngerddi Sophia yn ystod mis Mehefin a Gorffennaf. Mae perfformiadau ym mis Gorffennaf yn cynnwys Stand Up in the Park, Calendar Girls, Macbeth, The Rocky Horror Picture Show - Movie Nights a Matilda Jr.

Gŵyl gerddoriaeth The Weekend Rumble, Brynbuga

30 Mehefin -  01 Gorffennaf 2023. Cynhelir Gŵyl gerddoriaeth The Weekend Rumble ym Mrynbuga, ac mae'n cynnwys bandiau, perfformiadau acwstig a DJs. Mae lle i wersylla, bwyd stryd gwych a chelf. Gyda rhoddion yn cael eu rhoi i elusennau iechyd meddwl, dewch draw i gael penwythnos gwych.

Penwythnos Long Course, Dinbych y Pysgod

30 Mehefin -  02 Gorffennaf 2023. Sut mae nofio 2.4 milltir, seiclo 112 milltir, ac yna marathon llawn yn swnio? Mae Penwythnos Long Course yn cael ei gynnal yn Ninbych y Pysgod. Mae rasys pellter byr eraill ar gael hefyd.

Penwythnos Long Course, Dinbych y Pysgod

Rebel Fest 2023, Bragdy Tiny Rebel ger Casnewydd

30 Mehefin - 02 Gorffennaf 2023. Mwynhewch benwythnos epig o gerddoriaeth, bwyd a chwrw Tiny Rebel yn Rebel Fest 2023. Disgwyliwch DJs a thalent Cymreig lleol ar 'The Live Stage' a hwyl i'r teulu yn y Tiny Circus. 

Sioe Awyr Cymru, Bae Abertawe

01 - 02 Gorffennaf 2023.  Mae Sioe Awyr Cymru yn dychwelyd i Fae Abertawe am ddau ddiwrnod o arddangosiadau o'r awyr. Mae'r digwyddiad rhad ac am ddim hwn yn cynnwys hofrenyddion, jetiau a'r Red Arrows, ac mae arddangosfeydd daear, cerddoriaeth fyw, gweithgareddau teuluol a reidiau hefyd.

Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen

06 - 09 Gorffennaf 2023. Mae Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen yn cael ei chynnal ym Mhafiliwn Rhyngwladol Brenhinol Llangollen bob blwyddyn. Mae chwe diwrnod o gerddoriaeth a dawnsio gwerin o bob cwr o'r byd mewn un lle. 

Digwyddiadau Cadw ar draws Cymru

Dyddiadau Amrywiol Gorffennaf 2023. Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau ar safleoedd Cadw yn cael eu cynnal yn ystod mis Gorffennaf. Maent yn cynnwys Gadewch i ni Ddarganfod... Bwyd Canoloesol yng Nghastell Cas-gwent (08 - 09 Gorffennaf), Cwrdd â'r Merswyr yn Llys a Chastell Tretŵr (15 a 16 Gorffennaf) a Chwedlau a Chaneuon gyda Mair Tomos Ifans yng Nghastell Cricieth (20 Gorffennaf).

Mae arddangosfeydd ymladd ac arfau ym Marchogion Ardudwy yng Nghastell Harlech (22 - 23 Gorffennaf), helfa drysor yn Llwybr yr Haf yng Nghaer a Baddonau Rhufeinig Caerllion (22 Gorffennaf - 31 Awst), Diwrnod Blasu Archaeoleg Plant yng Ngastell Rhuddlan a Phenwythnos Hanes Byw yng Nghastell Talacharn (29 a 30 Gorffennaf) a llawer mwy.

Digwyddiadau Canolbarth Cymru

01 - 31 Gorffennaf 2023. Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau yng Nghanolbarth Cymru drwy gydol y mis, gan gynnwys Gŵyl Barcud Abermaw (01 - 02 Gorffennaf), Gŵyl Fwyd Abermaw (02 Gorffennaf), Carnifal Llanandras (08 Gorffennaf) a Diwrnod gyda "Alice the Little Welsh Engine", Rheilffordd Llyn Tegid (29 Gorffennaf).

Gweler Croeso Canolbarth Cymru am fwy o ddigwyddiadau.

Candide gan Opera Cenedlaethol Cymru, Llandudno ac Aberhonddu

05 Gorffennaf 2023 Venue Cymru Llandudno a 15 Gorffennaf 2023 Theatr Brycheiniog, Aberhonddu. Ed Lyon sy'n serennu mewn cynhyrchiad newydd o Candide gan Bernstein. Gweler gwefan Opera Cenedlaethol Cymru am docynnau a manylion.

Gŵyl Love Trails, Penrhyn Gŵyr

06 - 09 Gorffennaf 2023. Mwynhewch bedwar diwrnod a noson o gerddoriaeth, DJs, tripiau i'r traeth, gweithgareddau chwaraeon a lles a bwyd yng ngŵyl Love Trails

Beyond The Border, Gŵyl Chwedleua Ryngwladol Cymru, Dinefwr

07 - 09 Gorffennaf 2023. Beyond the Border yw gŵyl chwedleua fwyaf y DU. Dathlwch ben-blwydd yr ŵyl yn 30 oed gyda straeon, perfformiadau, cerddoriaeth a digwyddiadau syrcas, i gyd yn cael eu cynnal yn lleoliad bendigedig Dinefwr, Sir Gaerfyrddin.

Summer Camp - The Good Life Experience, Glannau Dyfrdwy

07 - 31 Gorffennaf 2023. Dewiswch o un o bedair wythnos ac arafu a phrofi Gwersyll Haf/Summer Camp Good Life Experience. Gyda niferoedd wedi'u cyfyngu i ddim ond 125 o bobl, mwynhewch weithdai, sgyrsiau, gwleddoedd, cerddoriaeth, ioga, lles a rhyddid yn Ystâd Hawarden yng Ngogledd Cymru. Mae yna amrywiaeth o lety i ddewis ohonynt, ynghyd â thwb poeth pren a sawna. Mae croeso i gŵn.

Gŵyl Canol Dre, Caerfyrddin

8 Gorffennaf 2023. Mae gŵyl Gymraeg Caerfyrddin, Gŵyl Canol Dre, yn dychwelyd i Barc Myrddin am ddiwrnod o hwyl i'r teulu cyfan a chwip o line-up cerddorol gan gynnwys Yws Gwynedd, Eden a Gwilym. Mae mynediad i'r ŵyl am ddim.

Gŵyl Para Chwaraeon, Abertawe

10 - 16 Gorffennaf 2023. Mae'r Ŵyl Para Chwaraeon yn dychwelyd i Abertawe, gyda chymysgedd o ddigwyddiadau Cymryd Rhan a Chystadleuol. Gwyliwch athletwyr para elitaidd a rhowch gynnig ar amrywiaeth o chwaraeon. Mae'r Ŵyl yn cael ei harwain gan Volvo 2023 Cyfres Para Triathlon y Byd Abertawe.

Darllen mwy: Arddangos para-chwaraeon yn Abertawe

Gŵyl Para Chwaraeon, Abertawe

Ras Ryngwladol yr Wyddfa

15 Gorffennaf 2023. Cynhelir Ras Ryngwladol yr Wyddfa ar y copa uchaf yng Nghymru a Lloegr. Mae bob amser yn darparu drama, gyda bron i 600 o redwyr o bob cwr o'r byd yn mynd i'r afael â llethrau serth yr Wyddfa. 

Cyfres Para Tri y Byd, Abertawe

15 Gorffennaf 2023. Mae Cyfres Para Tri y Byd yn dod i Abertawe am yr eildro. Mae athletwyr elît a rhai'r dyfodol yn cystadlu yn y paratriathlon. Cynhelir y digwyddiad yn Nociau Tywysog Cymru a Glannau SA1.

Red Bull Hardline, Dyffryn Dyfi, Machynlleth

Mae Red Bull Hardline, y digwyddiad beicio mynydd mwyaf blaengar yn y byd, yn dychwelyd i Gymru. Gall gwylwyr wylio 30 o'r beiciau mynydd lawr allt gorau yn Nyffryn Dyfi.

Tafwyl, Caerdydd

15 - 16 Gorffennaf 2023. Gŵyl flynyddol i ddathlu'r Gymraeg yw Tafwyl. Y prif ddigwyddiad yw Ffair Tafwyl penwythnos o hyd ym Mharc Bute. Cynhelir gŵyl ymylol ochr yn ochr â hi, gyda digwyddiadau mewn amgueddfeydd, llyfrgelloedd, caffis, bariau a lleoliadau celfyddydol amrywiol ledled y ddinas.

Llun o'r gantores Eädyth yn perfformio mewn pabell
Merch fach yn dawnsio yn Tafwyl, gyda Chastell Caerdydd yn y cefndir
Menyw yn gweini bwyd o stondin

Tafwyl

Ironman Abertawe 70.3

16 Gorffennaf 2023. Mae Ironman Abertawe 70.3 yn dychwelyd, gyda chystadleuwyr yn nofio, seiclo a rhedeg ym Mae Abertawe. Mae mynediad cyffredinol wedi gwerthu allan.

Gŵyl Gorawl Aberhonddu

20 - 23 Gorffennaf 2023. Mwynhewch bedwar diwrnod o gerddoriaeth yng Ngŵyl Gorawl Aberhonddu dan arweiniad Côr Meibion Treorci. 

Westival, Maenorbŷr

20 - 24 Gorffennaf 2023. Mwynhewch gerddoriaeth eclectig a golygfeydd gwych yn Westival, yn ddwfn ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro a munudau yn unig o rai o arfordiroedd gorau'r DU. Anogir artistiaid perfformio i fynegi eu gwybodaeth a'u harddull cerddorol, gan agor y llwybr ar gyfer setiau sy'n diffinio genre hirach.

Sesiwn Fawr Dolgellau

20 - 23 Gorffennaf 2023. Ar benwythnos cynta’r gwyliau haf yn flynyddol, mae’r Sesiwn Fawr yn troi strydoedd Dolgellau yn faes gŵyl werin fywiog, gyda cherddoriaeth, llên, comedi, a gweithgareddau i blant yn cael eu llwyfannu ar draws amrywiol leoliadau’r dref. Mae tocynnau ar gyfer prif lwyfan yr ŵyl yng nghefn Gwesty’r Ship bellach wedi gwerthu allan, ond mae tocynnau dal ar gael ar gyfer y digwyddiadau yn yr Eglwys a Chlwb Rygbi Dolgellau

Darllen mwy: Dolgellau: Crwydro tref y Sesiwn Fawr

Cynulleidfa fawr yn gwylio band gwerin Calan ar lwyfan Sesiwn Fawr Dolgellau. Mae sawl fflag uwch ben baner Sesiwn Fawr gan gynnwys Cymru, Ewrop, Yr Alban ac Ynys Manaw.
Criw o bobl ifanc yn jamio tu allan i dafarn yn chwarae ffidl a gitâr.

Sesiwn Fawr Dolgellau

The Senior Open, Porthcawl

20 - 30 Gorffennaf 2023. Gwyliwch golff gwych yn The Senior Open yng Nghlwb Golff Brenhinol Porthcawl.

Gŵyl yr Haf ac Antur Deinosoriaid, Parc Fferm Manorafon, Abergele

22 Gorffennaf - 02 Medi 2023. Mae llawer o hwyl ym Mharc Fferm Manorafon Abergele yn ystod gwyliau'r haf. Mae yna hwyl ar y traeth gyda Gŵyl yr Haf, gyda phartïon ewyn, chwarae tywod, cerddoriaeth, a Chlwb adloniant Griff y Gafr. Ceir Antur Deinosor gyda deinosoriaid symudol, pabell gloddio mawr, sioe hud, cyfarfod â T-Rex, llwybr archwiliwr, adeiladu deinosor a mwy.

Dyn a Menyw Gryfaf Cymru, Caerdydd

23 Gorffennaf 2023. Mae Dyn a Menyw Gryfaf Cymru yn ôl. Yn cael ei gynnal ar Gampws Rhyngwladol Caerdydd, mae'n rhan o Daith Gymhwyso Dyn Cryfaf y DU. Mae'n cynnwys sgrin LED enfawr, profiad cinio VIP a chyfleusterau bar. Mae'r digwyddiad hwn yn addas i deuluoedd, gyda thocynnau plant ac o dan 2 yn mynd am ddim.

Sioe Frenhinol Cymru, Powys

24 - 27 Gorffennaf 2023. Sioe Frenhinol Cymru yn Llanelwedd, Canolbarth Cymru yw pinacl calendr amaethyddol Prydain. Mae da byw, amrywiaeth o weithgareddau ac adloniant, yn ogystal ag amrywiaeth o fwyd.

Torf yn eistedd ar feinciau o dan goeden yn gwylio'r Prif Gylch Sioe Frenhinol Cymru
Rhubannau coch, gwyn a gwyrdd a thystysgrifau yn cael eu harddangos ar ffens bren yn y Sioe Frenhinol.
Dynes mewn gwasgod smart a thei piws yn arwain ceffyl mewn Cylch Sioe.

Y Sioe Fawr, Llanelwedd

fforest Gather, Aberteifi

24 - 30 Gorffennaf 2023 Wythnos 1 ac Wythnos 2: 31 Gorffennaf - 06 Awst 2023. Mae fforest Gather yn fath newydd o ŵyl. Dyma ŵyl leiaf Cymru, gyda dim ond 300 o docynnau yr wythnos. Mae'n ŵyl deuluol gyfeillgar o anturiaethau ym myd natur, cerddoriaeth, diwylliant, creadigrwydd, gwneud, tyfu a phleserau syml. Arhoswch mewn llety parhaol unigryw ynghyd â gwersylla, os dymunwch. 

Gŵyl Steelhouse, Blaenau Gwent

28 - 30 Gorffennaf 2023. Mae Gŵyl Steelhouse yn dod â cherddoriaeth roc glasurol ryngwladol i'w lleoliad mynyddig godidog yng Nglyn Ebwy. 

A crowd of music fans enjoying a rock band on stage.

Gŵyl Steelhouse, Glyn Ebwy

Gŵyl Landed, Powys

28 - 30 Gorffennaf 2023. Mae Gŵyl Landed wedi'i lleoli yn harddwch naturiol stad wledig Doldowlod yng Nghanolbarth Cymru. Mae'r ŵyl yn gynulliad tanddaearol ar gyfer pobl sy'n hoff o gerddoriaeth a chelfyddydau. Mae pedwar cymal a dau bebyll dawns, pob un yn cynnal artistiaid arloesol. Mae'n wych i deuluoedd hefyd.

Helfa Ysbrydion, Castell Gwrych, ger Abergele

29 Gorffennaf 2023. Mwynhewch helfa ysbrydion yng Nghastell Gwrych, y gallwch ei gofio o'r sioe deledu I'm A Celebrity ... Get Me Out of Here.

Amgueddfa Cymru

Mae wastad digon i'w weld yn ein Hamgueddfeydd Cenedlaethol, gydag amrywiaeth o arddangosfeydd teithiol a pharhaol. Mae mynediad yn rhad ac am ddim i bob un o'r saith amgueddfa. I weld beth sydd ymlaen ym mis Gorffennaf ewch i'r dudalen Digwyddiadau.

Straeon cysylltiedig