Gŵyl y Gelli, Powys

23 Mai - 02 Mehefin 2024. Cynhelir Gŵyl y Gelli bob haf yn nhref lyfrau Y Gelli Gandryll. Mae'r ŵyl yn denu dros 100,000 o ymwelwyr dros 11 diwrnod i fwynhau yng nghwmni rhai o awduron, beirdd, athronwyr, haneswyr, gwyddonwyr, comediwyr a cherddorion gorau’r byd. Mae mynediad i safle'r ŵyl am ddim ond mae angen tocynnau ar gyfer y sesiynau unigol.

Pobl yn eistedd ar gadeiriau haul yn darllen

Gŵyl y Gelli, Y Gelli Gandryll

Out & Wild Festival, Sir Benfro

31 Mai - 02 Mehefin 2024. Mae Out & Wild yn ôl ar gyfer 2023. Dyma ŵyl llesiant gyntaf y DU ar gyfer menywod LHDTC+ ac anneuaidd. Mae'r rhaglen amrywiol yn cynnwys cerddoriaeth, lles, chwaraeon a gweithdai.

10K Abersoch, Gwynedd

01 Mehefin 2024. Ewch draw i gefnogi cystadleuwyr ras 10K Abersoch. Mae’r rhedwyr yn dechrau yn y pentref ac yn gorffen ar y traeth. Mae yna opsiwn 3K ar gyfer rhai 5 oed a hŷn hefyd.

Gŵyl Awyr Agored y Drenewydd, Oriel Davies Gallery

01 - 02 Mehefin 2024. Cynhelir Gŵyl Awyr Agored y Drenewydd yn Oriel Davies Gallery, gydag amrywiaeth eang o ddigwyddiadau rhad ac am ddim, gan gynnwys sesiynau cerdded, natur, celf, hanes, cerddoriaeth a mwy. Cewch gyngor ar dyfu planhigion a chyfle i roi cynnig ar feicio mynydd neu ganŵio. 

Gŵyl Cefni, Ynys Môn

05 - 08 Mehefin 2024. Gŵyl Gymraeg i’r teulu cyfan yng nghanol tref Llangefni yw Gŵyl Cefni. Mae disgwyl i gannoedd o bobl ymgynnull ym maes parcio Neuadd y Dref i wylio sioe adloniant i’r teulu a cherddoriaeth byw drwy'r prynhawn. 

 

Gŵyl Tawe, Abertawe

08 Mehefin 2024. Gŵyl Gymraeg Abertawe wedi ei threfnu gan Menter Iaith Abertawe yw Gŵyl TaweBydd llu o berfformiadau yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Tu hwnt i'r llwyfan cerddoriaeth bydd stondinau a gweithgareddau gan Learn Cymraeg Abertawe, Orielodl, Technocamps, Coleg Gŵyr, y Taliesin, Siop Tŷ Tawe a'r Mission Gallery.

Triathlon Slateman, Llanberis, Gwynedd

09 Mehefin 2024. Triathlon y Slateman yw'r triathlon antur fwyaf eiconig yng Nghymru. Mae pedair ras wahanol gyda phellteroedd amrywiol, i gyd yn amgylchedd arbennig safle UNESCO Tirwedd Llechi Gogledd-Orllewin Cymru Llechi Cymru.

Hanner Marathon Abertawe

09 Mehefin 2024. Mae Hanner Marathon Abertawe yn ôl gyda'r rhedwyr yn loncio o Neuadd Brangwyn, trwy strydoedd Abertawe ac ar hyd Bae Abertawe i'r Mwmbwls.

Gŵyl Bwyd Stryd Sir Benfro, Dinbych-y-pysgod

07 - 09 Mehefin 2024. Mae Gŵyl Bwyd Stryd Sir Benfro yn ôl ar Draeth y De, Dinbych-y-pysgod, gyda bwydydd blasus gan gynnwys byrgyrs, brownis a bwyd Mecsianaidd ac amrywiaeth o gwrw a choctels. 

Gottwood, Ynys Môn

13 - 16 Mehefin 2024. Mae Gottwood yn ôl yn Stad Carreglwyd, Ynys Môn. Cynhelir yr ŵyl electronig annibynnol mewn coedwig ar dir y stad.  

Sul y Tadau

16 Mehefin 2024. Rhowch anrheg ychydig yn wahanol i'ch tad eleni - beth am sesiwn blasu cwrw yn un o fragdai niferus Cymru neu cinio Sul mewn tafarn gymuendol

Pride Cymru, Caerdydd

22 - 23 Mehefin 2024. Ers 1999 Pride Cymru yw’r digwyddiad blynyddol mwyaf yng nghymuned LHDT+ Cymru. Mae’n gyfle i groesawu pobl o bob oed ac o ddiwylliannau a chefndiroedd gwahanol i ddathlu amrywiaeth ac i ymdrechu tuag at gydraddoldeb mewn cefnogaeth â’r gymuned LHDT+ a grwpiau lleiafrifol eraill. 

Darllen mwy: Pethau rydyn ni’n eu caru am Benwythnos Mawr Pride Cymru

Dragon Ride, Bannau Brycheiniog

23 Mehefin 2024. Mae Dragon Ride yn un o gampau chwaraeon mwyaf heriol y Deyrnas Unedig. Bydd y cystadleuwyr yn gwibio trwy'r Bannau Brycheiniog ar bedwar llwybr beicio o bellter amrywiol. Bydd pob ras yn cychwyn o Barc Margam. 

Darllen mwy: Llwybrau beicio pellter hir

Dragon Ride 2022

Amgueddfa Cymru

Mae wastad digon i'w weld yn ein Amgueddfeydd Cenedlaethol, gydag amrywiaeth o arddangosfeydd teithiol a pharhaol. Mae mynediad yn rhad ac am ddim i bob un o'r saith amgueddfa. I weld beth sydd ymlaen ym Mehefin ewch i'r dudalen Digwyddiadau.

 

Tu allan i adeilad mawreddog gwyn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac awyr las yn gefndir.
Mynedfa fawreddog Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd lle gwelir lefelau’r llawr cyntaf a ffenestri mawr

Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Straeon cysylltiedig