Hygyrchedd

Nod croeso.cymru yw gwasanaethu’r gynulleidfa fwyaf posib, a chafodd ei datblygu drwy ateb anghenion pobl â galluoedd amrywiol.

Mae’r datblygiad wedi gweithredu dull hollol ymatebol gan sicrhau fod cynnwys yn hygyrch i’w weld ar ddyfeisiadau mor fach â ffonau symudol neu mor fawr â’r sgriniau mwyaf pen desg. Bu’n bwysig i’r datblygiad sicrhau nid yn unig fod testun yn cael ei wneud yn hygyrch ond hefyd bod y profiad o weld yn gyfartal ar draws meintiau sgrin, gan sicrhau fod ffotograffau’n canolbwyntio ar yr ardaloedd perthnasol wrth gael eu hailfeintioli, a bod trawsysgrifiadau ar gael o bob fideo a gomisiynir gennym.

Rydym ni wedi gwneud pob ymdrech i wneud gwefan Croeso.Cymru yn hawdd i’w dilyn ac yn hygyrch i bawb. Rydym i wedi anelu at gael y safle i lynu wrth y canllawiau canlynol:- 

  • HTML4/5
  • CSS 2/3.0
  • WCAG Version 2 (AA)

Ewch i AbilityNet os gwelwch yn dda i gael arweiniad ar addasu eich cyfrifiadur ar gyfer eich anghenion hygyrchedd. 

Cydweddu â Phorwyr Rhyngrwyd 

Cafodd gwefan Croeso.Cymru ei phrofi ar y rhan fwyaf o’r prif borwyr cyfoes.

Cafodd gwefan Croeso.Cymru ei phrofi ar y porwyr canlynol: 

  • Chrome
  • Firefox
  • Internet Explorer
  • Safari

Ffontiau

I gefnogi’r ymdeimlad o le a’r profiad diwylliannol o Gymru, mae gennym gasgliad o wynebau teip unigryw sy’n cael eu dylanwadu gan dreftadaeth deipograffig y Gymraeg.

Mae’r ffontiau’n gweithredu fel conglfaen i uno hunaniaeth y brand gweledol, gan gynrychioli Cymru gerbron y byd mewn dull gwirioneddol a chreadigol.

Rydym ni wedi adeiladu cyfres o glyffau a diagraffau i’r ffont sy’n cefnogi ymdeimlad o le a chymeriad, yn ôl y galw.

  • Defnyddir Cymru / Wales Sans fel arfer fel ffont pennawd 
  • Defnyddir Georgia Sans ar draws copi’r cynnwys 
  • Defnyddir Cymru / Wales Serif ar draws copi’r cynnwys

Datblygwyd ein ffontiau ar y cyd ag asiantaeth hygyrchedd i adolygu ac addasu’r ffont yn ôl y galw,

Noder: Dylai diweddariad o’r ffont ddigwydd yn Q2 2019, bydd hyn yn cynnwys rhagor o ystyriaethau ac addasiadau hygyrchedd. 

Ffotograffiaeth, Darluniau a Fideo 

Ein nod yw cael ein holl asedau cyfryngau sy’n eiddo i ni’n hygyrch, mae hyn yn cynnwys alt text disgrifiadol a chapsiynau ble bo’n addas. Yn aml, dangosir ein fideos drwy YouTube neu Vimeo ble bydd capsiynau ar gael. 

Wrth wreiddio cynnwys trydydd parti i’n gwefan, ni allwn sicrhau fod pob parti allanol wedi dilyn yr un dull o weithio. 

Animeiddiadau a Delweddau sy’n Symud 

Defnyddiwyd delweddau sy’n symud ar ‘autoplay’ ledled y wefan. Mae’r bar top a gyflwynir i ddefnyddwyr tro cyntaf yn cynnig y gallu i ddiffodd delweddau symudol. 

Hygyrchedd i’r Dyfodol 

Mae gwneud ein gwefan yn llwyr hygyrch yn broses sy’n dal i ddigwydd ac rydym ni wedi ymrwymo i gynnig profiad sy’n garedig wrth y defnyddiwr. Ein dull o weithio yw cyfuno grwpiau technoleg a grwpiau ffocws fel ei gilydd sy’n cynnwys defnyddwyr sydd ag anableddau neu sy’n defnyddio technolegau sy’n rhoi cynhorthwy.

Straeon cysylltiedig