Yn gyntaf, gofynnwn i chi ddarllen ein Cwestiynau a Ofynnir yn Aml.

Eich manylion chi

Gallwch newid eich manylion ar-lein yn rhwydd trwy ddefnyddio cyfrif ar rhestrucynnyrch.cymru. Os nad oes gennych gyfrif, neu os hoffech gael cymorth i ddefnyddio rhestrucynnyrch.cymru, cysylltwch â:

Stiward Data Croeso Cymru | visitwaleshelp@nvg.net | 0330 808 9410

Am awgrymiadau defnyddiol ar gyfer gwneud y gorau o’ch rhestriad, lawrlwythwch ein canllaw diwydiant ‘Cynghorion da ar sut i greu cofnod da’.

Os ydych berchen ar fusnes hunanddarpar ac yn ei hysbysebu trwy asiantaeth, bydd eich manylion ar Croeso Cymru yn cael eu diweddaru gan yr asiantaeth.

Os ydych chi'n gweithio gyda'r farchnad Diwydiant Teithio a Digwyddiadau Busnes gellir rhestru'ch busnes ar ein gwefannau Diwydiant Teithio a Digwyddiadau Busnes hefyd. Am awgrymiadau defnyddiol i wneud eich rhestriad yn addas ar gyfer y gynulleidfa hon, lawrlwythwch ein Canllaw Diwydiant Teithio a Digwyddiadau Busnes.

Am fwy o fanylion ynglun â gweithio gyda Croeso Cymru o ran cyfleoedd Busnes i Busnes a TXGB cysylltwch â:

Unrhyw sylwadau cyffredinol ynghylch croeso.cymru neu broblemau gyda’r cynnwys tudalen sefydlog, defnyddiwch y dudalen cysylltu â ni.

Am wybodaeth bellach ynghylch gweithio gyda Croeso Cymru, ewch i dudalen gwybodaeth gyswllt y diwydiant twristiaeth.

Dylai unrhyw broblemau gyda chynnwys tudalen sefydlog ar croeso.cymru gael ei gyfathrebu trwy’r dudalen cysylltu â ni.

Diweddaru eich delweddau ar visitwales.com

Mae fideos hefyd wedi'u paratoi i'ch helpu i ddiweddaru eich rhestrau:

Diweddaru eich manylion ar gyfer B2B llety (enghraifft Diwydiant Teithio)

Diweddaru eich manylion ar gyfer B2B gweithredwr (enghraifft Diwydiant Teithio)

Diweddaru eich manylion ar gyfer B2B gweithgaredd (enghraifft Digwyddiadau Busnes)

Cyfryngau cymdeithasol

Rydym ni’n dilyn canllawiau defnyddwyr cyfryngau cymdeithasol Llywodraeth Cymru. Ewch i’r wefan am rhagor o wybodaeth ynghylch argaeledd a rheolau.

Dilynwch gyfri Instagram Croeso Cymru. Tagiwch y cyfri, neu ychwanegwch #CroesoCymru i’ch lluniau, ac fe ail-bostiwn y goreuon.

Dilynwch gyfri Twitter Croeso Cymru. Yna anfonwch @ neges neu defnyddiwch yr hashnod #CroesoCymru. Fe ail-drydarwn ni’r pethau da!

Straeon cysylltiedig