Padell ffrio llawn cocos a bacwn.

Rysáit Brecwast Abertawe

Gall y rysáit yma gael ei weini fel byrbryd ysgafn unrhyw bryd o'r dydd neu ei weini ar dost trwchus am frecwast iachus a blasus! Mae'n cyfuno bwyd môr lleol o'r Gŵyr gan gynnwys cocos Penclawdd a bara lawr - math o wymon sy'n cael ei gasglu ar hyd yr arfordir.

Selsig Morgannwg yn ffrio mewn padell

Rysáit Selsig Morgannwg

Mae Selsig Morgannwg yn selsig lysieuol Gymreig traddodiadol a'r prif gynhwysion yw caws, cennin a briwsion bara. Mae sawl fersiwn erbyn hyn yn defnyddio gwahanol berlysiau a sbeisys, a gwahanol fathau o gaws - yn ogystal â fersiwn fegan.

Rarebit Cymreig

Rysáit Rarebit Cymreig

Pryd wedi'i wneud â chaws Cymreig, mwstard a chwrw lleol. Roedd y pryd yn cael ei galw’n ‘caws wedi’i rostio’ yn y canol oesoedd ac mae’n defnyddio caws wedi’i gratio wedi’i gymysgu â llefrith neu gwrw a mwstard i’w roi ar dost neu datws trwy’u crwyn.

Cawl gyda bara.

Rysáit Cawl Cymreig 

Cawl neu Lobsgows? Beth bynnag rydych yn ei alw, mae pawb yn cytuno ei fod yn well y diwrnod ar ôl ei baratoi pan fydd yr holl flas wedi datblygu. Mae'n fendigedig gyda thalp o fara cartref a chaws Cymreig.