Ydych chi’n ymwelydd?

Gwybodaeth am wyliau a gwyliau byr yng Nghymru 

Canolfan Gysylltu Croeso Cymru ydy’r lle cyntaf y dylech gysylltu â hi. 

Oriau Agor: 09:00 - 17:00 dydd Llun i ddydd Gwener. 

Ar wahân i Ddydd Nadolig, Gŵyl San Steffan a Dydd Calan.  

Rhadffôn wrth ffonio o fewn y DU a Gweriniaeth Iwerddon.

Gwybodaeth am ardal neu ranbarth penodol yng Nghymru

Gallwch gysylltu ag un o’n Canolfannau Croeso. Mae rhwydwaith o ganolfannau croeso i’w cael ledled Cymru. 

Ydych chi’n fusnes?

Chwilio am wybodaeth gyswllt i’r Diwydiant Twristiaeth? 

Os ydych yn aelod o’r diwydiant twristiaeth, yn gyflenwr llety neu’n weithredwr gweithgareddau sy’n chwilio am wybodaeth yna ewch i  Gwybodaeth cysylltu ar gyfer y Diwydiant Twristiaeth.

Ydych chi eisiau darparu adborth? 

Am gynhyrchion wedi’u graddio gan Croeso Cymru

O bryd i’w gilydd, efallai na fydd ansawdd eich cynhyrchion yn bodloni eich disgwyliadau. Mae Croeso Cymru yn awyddus i glywed eich barn

I gofrestru problem gyda’r wefan

Os ydych wedi cael problem wrth ddefnyddio ein gwefan, anfonwch e-bost at ymholiadau.cymru@llyw.cymru yn cynnwys disgrifiad o’r broblem, dolen i’r dudalen benodol, enw a fersiwn eich porwr gwe a gwybodaeth am system weithredu eich cyfrifiadur.

Straeon cysylltiedig