Tu mewn y Byncws yn dangos soffas a tân llosgi coed.

Byncdai yng Nghymru

Ymweld â Chymru ar gyllideb? Grŵp mawr o ffrindiau? Eisiau trefnu parti plu neu barti ceiliog? Am fynd i ffwrdd gyda theuluoedd eraill efallai? Mae byncws yn cynnig llety clyd ar gyfer grwpiau mawr ac mae’n werth rhagorol am arian. Mae byncdai Cymru’n dod ymhob math a maint – yr hyn sy’n sicr yw y bydd ein cefn gwlad gwyllt a gwych ar garreg eich drws. Darganfyddwch fwy yma.