Chwaraeon Dŵr

Pont y Borth oddi fry

Pont y Borth gyda Phont Britannia yn y cefndir, Gogledd Cymru

Paratowch am reid eich bywyd!

Mae'r ardal o amgylch Afon Menai yn barc antur. Dewch â'ch ffrindiau a theulu ar gyfer gweithgareddau ar ac oddi ar y dŵr, yn cynnwys eFoil RibRide, bwrdd syrffio gyda motor sy'n caniatáu i chi hedfan uwchlaw arwyneb y dŵr.

Gogledd Cymru

© Hawlfraint y Goron / Crown Copyright

Chwaraeon antur

Cerdded

Seiclo a beicio mynydd

Car yn gyrru i fwrdd o'r camera ar hyd ffordd fynyddig, droellog, gyda llyn a mynyddoeddd yn y cefndir

Olympia yng Ngogledd Cymru

Cafodd gwrw tîm Beicio Prydain ei fagu yn Eryri, ac mae Dave Brailsford MBE mor frwdfrydig ag erioed am ei hen gynefin yn y mynyddoedd. 'Mae'n lle sy'n eich cyffroi chi,' meddai. 'Dwi bob amser yn teimlo gymaint gwell ar ôl bod i Ogledd Cymru.'

Gogledd Cymru
Dau feiciwr yn beicio i ffwrdd o'r camera i lawr y trac

Gwibio ar i waered

Caiff beicwyr mynydd profiadol fodd i fyw ym mynyddoedd Cymru. Buan y gwêl Iestyn George fod croeso i feicwyr beth bynnag eu hoedran a'u gallu.

Pynciau: