Ar ddiwrnod braf, cewch amser hamddenol yn mynd am dro rhwng holl fwrlwm Caerdydd a thref lan môr brydferth Penarth, gan weld golygfeydd hyfryd o’r arfordir ac ymweld â safleoedd treftadaeth sy’n cadw hanes yn fyw. 

Tro bach am chwe milltir o gwmpas y bae

Mae’r llwybr o un pen o’r bae i’r llall yn chwe milltir ar ei hyd, ac mae’n ffordd braf i’w cherdded. Fe welwch chi bob math o bethau ar eich taith, gan gynnwys yr Eglwys Norwyaidd a gludwyd yr holl ffordd o Norwy er budd y morwyr Llychlynaidd a weithiai yn nociau Caerdydd yn y 1860au, cerflun er cof am Gapten Scott gerllaw’r man y lansiodd ei long Terranova ym 1910, heb sôn am Warchodfa Gwlyptiroedd Bae Caerdydd.

Dyma le campus i rai sy’n hoff o wylio adar, ond ceir pob math o fywyd gwyllt o gwmpas y llyn dŵr croyw a ffurfiwyd pan gwblhawyd y Morglawdd yn 2002, sy’n galluogi pobl i fwynhau byd natur ar gyrion y ddinas. Os ydych chi’n graff fe gewch gip ar Gylchoedd y Morglawdd – darn o waith celf diddorol gan yr artist o’r Swistir, Felice Varini, sy’n datgelu cyfres o gylchoedd consentrig perffaith pan fyddwch chi’n sefyll yn y lle iawn – mae marc melyn ar y llawr i’ch helpu.

Engraving of an animal's face on the Pierhead Building
Image of Cardiff Bay from the water, including the Pierhead Building, Y Senedd, boats and a fairground big wheel

Golygfeydd Bae Caerdydd 

Gweld y golygfeydd

Mae'r adeiladau yn werth eu gweld, hefyd: y Tŵr Dŵr, er enghraifft, lle mae’r dŵr yn llifo 70 troedfedd o’r pen i’r gwaelod (efallai’ch bod wedi’i weld yn Torchwood ar y BBC), neu’r Senedd, pencadlys y Cynulliad ers 2006. Hwyrach mai dyma’r adeilad seneddol mwyaf eco-gyfeillgar yn y byd, wedi’i adeiladu â defnyddiau traddodiadol Cymreig gyda simne fawr arbennig yn y to sy’n tynnu aer twym o’r siambr islaw.

Dysgwch am hanes rhyfeddol y dociau yn y Pierhead – adeilad rhestredig Gradd I gyda chanolfan ymwelwyr, amgueddfa a thŵr cloc. Dafliad carreg i ffwrdd mae Roald Dahl Plass, sgwâr a enwyd ar ôl yr awdur enwog, lle cynhelir pob math o weithgareddau yng nghysgod mawreddog Canolfan y Mileniwm. Fe ddewch o hyd i ganolfan wyddoniaeth Techniquest nid nepell o’r fan hon, ac mae llawer o bethau eraill i’w darganfod hefyd – heb sôn am y wefr o rafftio yn y dŵr gwyn yng nghanolfan Olympaidd Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd.

Fisherman at dusk
Exterior shot of Wales Millennium Centre lit up at night.

Bae Caerdydd

Penarth

Bydd arnoch angen mynd dros Bont y Werin i gyrraedd Marina Penarth, ac fe welwch olygfeydd trawiadol o’r fan honno. Agorodd y bont yn 2010, ac ar ei hyd mae cerfluniau urddasol o fabolgampwyr mawr Cymru ar bob ochr, ac mae’r bont yn medru symud i adael cychod mawr i fynd heibio.

Os bydd hynny’n codi awydd arnoch i fynd ar y môr, mae digon o gychod i fynd â chi o gwmpas y Bae o Bier Penarth, neu gallwch chi ddal tacsi dros y dŵr yn ôl ble daethoch chi, a chael golwg wahanol ar yr hyn a weloch ar eich taith yma. Ble bynnag yr ewch chi, gallwch ymlacio mewn steil yn y Bae, sy’n adnabyddus am y bwyd a diod bendigedig, yn ogystal â’r siopau, yr orielau a’r parciau. Mae’n lle gwych i hamddena yng ngwynt y môr.

Image of Penarth Pavillion and the pier
Period buildings along Penarth pier

Promenâd Penarth

Straeon cysylltiedig