Blwyddyn newydd a chyfle i fwrw ymlaen gyda'r addunedau! Gwisgwch yn gynnes a mwynhewch y dewis hwn o ddigwyddiadau a fydd yn addysgu ac yn diddanu pob oed.

Y gaeaf ym Mae Abertawe

08 Tachwedd 2022 - 08 Ionawr 2023.  Mae Gwledd y Gaeaf ar y Glannau Abertawe yn dychwelyd i Barc yr Amgueddfa, gyda Phentref Alpaidd estynedig. Mae llu o atyniadau ffair ac amrywiaeth o fwyd a diod, i ddarparu lleoliad perffaith ar gyfer cymdeithasu. Archebwch sglefrio iâ ar-lein. Mae sesiynau hygyrch i sglefrio ar gael yn ystod yr awr gyntaf o sesiynau sglefrio bob dydd Mawrth. Mae tocynnau arbedwr gwych ar gael sy'n cynnig arbedion sylweddol i deuluoedd a myfyrwyr ar sglefrio, bwyd a diod.

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd 

15 Tachwedd 2022 - 08 Ionawr 2023.  Mwynhewch sglefrio iâ, reidiau ffair, gan gynnwys Olwyn Fawr yng nghanol ein prifddinas. Cynhelir Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yng Nghastell Caerdydd a lawnt Neuadd y Ddinas.

Luminate Wales, Margam

17 Tachwedd 2022 - 02 Ionawr 2023.  Llwybr ysblennydd, wedi ei oleuo, ac yn llawn rhyfeddod, i swyno a swyno'ch synhwyrau yng ngerddi hanesyddol Parc Gwledig a Chastell Margam. Ewch i wefan Luminate Wales am ragor o wybodaeth.

Goleuni'r Gaeaf, Caerdydd

25 Tachwedd 2022 - 11 Chwefror 2023.  Mae Goleuni'r Gaeaf yn osodiad celf am ddim yng Ngardd Sant Ioan yng nghanol Caerdydd. Ar agor bob dydd rhwng 8yb a 9yh, gwahoddir teuluoedd i ymgolli yn y goleuni ymatebol a'r seinwedd – sy'n cynnwys fersiwn o'r gân werin Gymraeg Ar Lan y Môr, a recordiwyd gan Gôr Sant Ioan. Mae'n cael ei fwynhau orau wrth iddi nosi ac ar ôl iddi dywyllu. 

Yn ystod mis Ionawr bydd gweithdai adrodd straeon a chelf i'r teulu am ddim hefyd yn cael eu cynnal gan yr awdur a'r darlunydd lleol Jack Skivens. 

Llwybr Golau Gaeaf yr Ardd Fotaneg

01 Rhagfyr 2022 - 02 Ionawr 2023. Fe ddaw Luminate i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru y gaeaf hwn. Mwynhewch Lwybr Golau Gaeaf yn yr Ardd, llwybr milltir trawiadol o hyd, gyda goleuadau ac elfennau rhyngweithiol a chwareus, yn ogystal ȃ cherddoriaeth swynol.  

Taith Gerdded Dydd Calan, Llanwrtyd

01 Ionawr 2023.  Dechreuwch y Flwyddyn Newydd gyda thaith gerdded yn Llanwrtyd yn y Canolbarth. Dysgwch fwy am y daith gerdded a digwyddiadau eraill drwy gydol y flwyddyn ar wefan Green Events.

Nofio ar Ddydd Calan yn Saundersfoot

01 Ionawr 2023.  Mae'r Nofio ar Ddydd Calan yn Saundersfoot yn dychwelyd yn 2023 am y 37eg tro.  Denodd y digwyddiad olaf yn 2020 dros 2,000 o nofwyr.  

Fan Dance cyfres y gaeaf, Pen y Fan

07 - 08 Ionawr 2023. Mae Ras Fan Dance yn ras heriol 24km dros ddwy ochr i Ben y Fan, y mynydd uchaf ym Mannau Brycheiniog. Mae'r sialens hon wedi bod yn rhan o broses dewis heriol yr SAS (Gwasanaeth Awyr Arbennig) a SBS (Gwasanaeth Cychod Arbennig) ers amser maith.

Hen Galan, Sir Benfro

13 Ionawr 2023. Os ydych chi yng Nghwm Gwaun ger Abergwaun mae'r Flwyddyn Newydd yn dechrau ar y 13eg nid y 1af o Ionawr. Mae pobl y dyffryn hwn wedi cario ymlaen gyda chalendr hynafol Iwlaidd (yn lle'r calendr Gregoraidd). Mae plant yn croesawu'r Flwyddyn Newydd drwy ymweld â'u cymdogion a chanu am anrhegion. Darllenwch fwy am Hen Galan.

Digwyddiad Dydd Santes Dwynwen, Castell Caerffili

22 Ionawr 2023. I ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen, mae 'na ddigwyddiad arbennig yng Nghastell Caerffili. Mwynhewch daith dan arweiniad ceidwad y castell, a sgyrsiau am Santes Dwynwen. Cewch gyfle hefyd i gymryd rhan mewn gweithgareddau crefft a gwneud cardiau. 

Dydd Santes Dwynwen

25 Ionawr.  Dyma Ddydd Santes Dwynwen, y diwrnod mwyaf rhamantus y flwyddyn yng Nghymru pan fyddwn ni'n anrhydeddu ein nawddsant cariad Cymreig. 

Goleudy ac adfeilion ar Ynys Llanddwyn

Eglwys Santes Dwynwen ar Ynys Llandwyn, Ynys Môn

Penwythnos Hen Bethau

28 & 29 Ionawr. Mae'r Penwythnos Hen Bethau poblogaidd yn dychwelyd i Sir Gaerfyrddin a bydd stondinau yn gwerthu hen bethau ar mewn gwahanol leoliadau ar draws yr Ardd Fotaneg gan gynnwys yn y Tŷ Gwydr Mawr.

Digwyddiadau Amgueddfa Cymru

Mae nifer o ddigwyddiadau yn ein saith Amgueddfa Cenedlaethol trwy gydol y flwyddyn. Mae hefyd Digwyddiadau Digidol ymlaen.

Straeon cysylltiedig