Blwyddyn newydd a chyfle i fwrw ymlaen gyda'r addunedau! Gwisgwch yn gynnes a mwynhewch y digwyddiadau hyn a fydd yn addysgu ac yn diddanu pob oed.

Nofio ar Ddydd Calan yn Saundersfoot

01 Ionawr 2024. Mae'r Nofio ar Ddydd Calan yn Saundersfoot yn ôl ar gyfer 2024. Mae'r digwyddiad yn denu miloedd o nofwyr, ond mae'n rhaid cofrestru o flaen llaw.

Hen Galan, Sir Benfro

13 Ionawr 2024. Os ydych chi yng Nghwm Gwaun ger Abergwaun mae'r Flwyddyn Newydd yn dechrau ar y 13eg nid y 1af o Ionawr. Mae pobl y dyffryn hwn wedi parhau gyda chalendr hynafol Iwlaidd (yn lle'r calendr Gregoraidd). Mae plant yn croesawu'r Flwyddyn Newydd drwy ymweld â'u cymdogion gan ganu am eu calennig, melysion neu arian fel arfer. Darllenwch fwy am yr Hen Galan.

Dydd Santes Dwynwen

25 Ionawr 2024. Diwrnod mwyaf rhamantus y flwyddyn, pan fyddwn ni'n anrhydeddu nawddsant y cariadon. 

Darllenwch am ein diwrnod arbennig a hanes Santes Dwynwen yna dewiswch un o'r deg syniad yma ar sut i ddathlu

 

Goleudy ac adfeilion ar Ynys Llanddwyn

Eglwys Santes Dwynwen ar Ynys Llandwyn, Ynys Môn

Digwyddiadau Amgueddfa Cymru

Mae nifer o ddigwyddiadau yn ein saith Amgueddfa Cenedlaethol trwy gydol y flwyddyn - ewch i wefan yr Amgueddfa Genedlaethol i ddewis y digwyddiad perffaith i chi.

Straeon cysylltiedig