Gall y rysáit yma gael ei weini fel byrbryd ysgafn unrhyw bryd o'r dydd neu ei weini ar dost trwchus am frecwast iachus a blasus! Mae'n cyfuno bwyd môr lleol o'r Gŵyr gan gynnwys Cocos Penclawdd a Bara Lawr. 

Cynhwysion

1 Nionyn mawr wedi'i dorri'n fân

1 Llwy fwrdd o olew

4 Tafell o gig moch 

100g Cocos Penclawdd wedi'u coginio

120g Bara lawr

Pupur du

Sudd lemwn

Dull

Gweini: 4 | Amser paratoi: 5 munud | Amser coginio: 15 munud

1. Cynheswch badell ffrio fawr, ychwanegwch yr olew a choginiwch y nionyn am 3-4 munud.

2. Ychwanegwch y cig moch a'i goginio nes ei fod yn grimp.

3. Ychwanegwch y cocos a'u cymysgu yn y bara lawr.

4. Cynheswch yn drylwyr ac ychwanegu pupur du a sudd lemwn.

Padell ffrio llawn cocos a bacwn.

Brecwast Abertawe

Straeon cysylltiedig