Mae mis Rhagfyr, fel y gwyddom i gyd, yn ymwneud â theulu a hud a lledrith y Nadolig. Dyma ffyrdd gwych o lenwi'ch hosan gyda gweithgareddau hwyliog, Nadoligaidd yng Nghymru i'r teulu cyfan.

Nadolig ym Mae Abertawe

08 Tachwedd 2022 - 08 Ionawr 2023.  Mae Gwledd y Gaeaf ar y Glannau Abertawe yn dychwelyd i Barc yr Amgueddfa, gyda Phentref Alpaidd estynedig. Mae llu o atyniadau ac amrywiaeth o fwyd a diod Nadoligaidd, gan ddarparu lleoliad perffaith ar gyfer cymdeithasu. Archebwch sglefrio iâ ar-lein. Mae sesiynau hygyrch i sglefrio ar gael yn ystod yr awr gyntaf o sesiynau sglefrio bob dydd Mawrth. Newydd ar gyfer 2022 yw tocynnau arbedwr gwych, sy'n cynnig arbedion sylweddol i deuluoedd a myfyrwyr ar sglefrio, bwyd a diod.

merch yn sglefrio yn dal cymorth sglefrio pengwiniaid.
Olwyn fawr a golwg gwledd y gaeaf o'r awyr.
sglefrwyr ar rinc sglefrio dan do gyda goleuadau.

 Gwledd Gaeaf ar y Glannau Abertawe

Marchnad Nadolig Caerdydd

10 Tachwedd - 23 Rhagfyr 2022.  Mae Marchnad Nadolig Caerdydd ar Stryd Sant Ioan, Stryd y Gwaith, yr Aes, Stryd y Bryniau a Stryd y Drindod. Mae'n cynnwys cymysgedd cyffrous ac eclectig o arddangoswyr i'ch temtio gyda'u gwaith gwreiddiol, wedi'i wneud â llaw sy'n gwneud y farchnad hon mor wahanol ac arbennig bob blwyddyn.

Siot gyda’r nos o stondin mewn marchnad Nadolig yn gwerthu lampau gyda phobl yn y blaendir.

Stondin ym Marchnad Nadolig Caerdydd

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd 

15 Tachwedd 2022 - 08 Ionawr 2023.  Mwynhewch sglefrio iâ, reidiau ffair, gan gynnwys Olwyn Fawr yng nghanol ein prifddinas. Cynhelir Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yng Nghastell Caerdydd a lawnt Neuadd y Ddinas.

Sglefriwr iâ gyda het uchaf a siaced gyda sêr.
llety sgïo pren gyda choeden Nadolig.

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd 

Luminate Wales, Margam

17 Tachwedd 2022 - 02 Ionawr 2023.  Llwybr ysblennydd, wedi ei oleuo, ac yn llawn rhyfeddod, i swyno a swyno'ch synhwyrau yng ngerddi hanesyddol Parc Gwledig a Chastell Margam. Ewch i wefan Luminate Wales am ragor o wybodaeth.

grŵp o bobl gyda goleuadau.
dwy fenyw yn cerdded trwy fynedfa fwaog gyda nifer o oleuadau.

Luminate Wales, Parc Margam, Castell-nedd Port Talbot

Reindeer safari, Yr Wyddgrug

19 Tachwedd - 24 Rhagfyr 2022.   Mae Reindeer Lodge yn cynnig profiad safari gyrru drwodd a sioe theatr y gallwch ei fwynhau o gysur eich car eich hun. Gallwch ddewis tocyn diwrnod i fwynhau'r golygfeydd godidog neu docyn nos i weld y coetir wedi ei oleuo. Mae yna hefyd bentref Elf cudd a Gweithdy Sion Corn i yrru trwodd.

Gwladfa Gaeaf Abertawe

19 Tachwedd - 24 Rhagfyr 2022. Coedwig Nadolig Gower Fresh, Three Crosses, Abertawe, yw cartref Gwladfa'r Gaeaf a Groto Abertawe. Ewch i mewn i'r deyrnas eiraog, gweld yr animatroneg a chwrdd â Siôn Corn. Mae anrheg i'r plant a gwin wedi'i mulio a mins pei i'r rhieni.

Siopa Nadolig yn Abertawe

25 Tachwedd - 21 Rhagfyr 2022. Mae Stryd Rhydychen yn cynnal Marchnad Nadolig, lle gallwch ddod o hyd i ddetholiad o grefftiau, anrhegion unigryw, danteithion blasus ac addurniadau hardd.

Goleuni'r Gaeaf, Caerdydd

25 Tachwedd 2022 - 11 Chwefror 2023.  Mae Goleuni'r Gaeaf yn osodiad celf am ddim yng Ngardd Sant Ioan yng nghanol Caerdydd. Ar agor bob dydd rhwng 8yb a 9yh, gwahoddir teuluoedd i ymgolli yn y goleuni ymatebol a'r seinwedd – sy'n cynnwys fersiwn o'r gân werin Gymraeg Ar Lan y Môr, a recordiwyd gan Gôr Sant Ioan. Mae'n cael ei fwynhau orau wrth iddi nosi ac ar ôl iddi dywyllu. 

Profiad 'Believe' Dewi Sant, Caerdydd

25 Tachwedd - 24 Rhagfyr 2022. Mae profiad hudolus y Nadolig Believe yn dychwelyd i Canolfan Siopa Dewi Sant, Caerdydd. Dewch i gwrdd â McJingles, un o goblynnod dibynadwy Siôn Corn a Norbert, ei ffrind hudolus. Mae 'na grefftio Nadoligaidd i blant, lle mae nhw'n gallu gwneud eu bag hudolus eu hunain o fwyd ceirw cyn cwrdd â Siôn Corn, a fydd yn rhoi anrheg iddyn nhw a bydd llun yn cael ei dynnu. Rhaid archebu ymlaen llaw.

cynorthwy-ydd mewn groto yn eistedd ar ar gadair gyda phyped
Groto Believe gyda chynorthwy-ydd

Profiad Believe Canolfan Dewi Sant, Caerdydd

FFABL: Llwybr Golau a Llusern, Aberteifi

Gwahanol ddyddiadau o 01 - 31 Rhagfyr 2022.  Mwynhewch lwybr golau hudolus drwy gydol mis Rhagfyr o gwmpas Castell a gerddi Aberteifi. Mae FFABL yn cynnwys rhai o gymeriadau'r Mabinogion. Mae'r llwybr yn dod i ben yn y Pafiliwn, lle bydd marchnad gwneuthurwyr bach, ynghyd â bwyd a diod Nadoligaidd.

Llwybr Golau Gaeaf yr Ardd Fotaneg

01 Rhagfyr 2022 - 02 Ionawr 2023. Fe ddaw Luminate i Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru y gaeaf hwn. Mwynhewch Lwybr Golau Gaeaf yn yr Ardd, llwybr milltir trawiadol o hyd, gyda goleuadau ac elfennau rhyngweithiol a chwareus, yn ogystal ȃ cherddoriaeth swynol.  Rhaid sicrhau tocynnau ymlaen llaw.

Llwybr Ceirw yng Nghwm Elan

01 Rhagfyr 2022 - 08 Ionawr 2023. Mae ceirw Siôn Corn wedi dianc. Dilynwch fap y llwybr a helpwch i ddod o hyd iddynt i gyd. Mae map Llwybr y Ceirw Cwm Elan ar gael o Ganolfan Ymwelwyr Cwm Elan am £2 y plentyn, casglwch anrheg wrth ddychwelyd. 10am – 4pm.

Arddangosfa His Dark Materials, Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe

01 Rhagfyr 2022 - 30 Ebrill 2023. 

Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe, mewn partneriaeth â Bad Wolf, yn cynnal arddangosfa His Dark Materials hir-ddisgwyliedig sy'n dathlu'r gyfres eiconig hon a sut cafodd byd Philip Pullman ei ail-greu yng Nghymru. Mae'r arddangosfa am ddim ac yn cynnwys gwisgoedd a phropiau allweddol fel y gyllell gynnil a'r alethiometer o bob un o'r tri thymor. Mae yna hefyd luniau celf ac effeithiau gweledol cysyniadol.

Gŵyl Fwyd a Chrefft Portmeirion 

02 - 04 Rhagfyr 2022. Mwynhewch Ŵyl Fwyd a Chrefft Portmeirion, arddangosfa sy'n addas i'r teulu cyfan, gyda chrefftau, bwyd a diod leol gwych, ynghyd ag adloniant.

Ras Hwyl Siôn Corn 5k Llandudno

03 Rhagfyr 2022. Mae Ras Hwyl Siôn Corn 5k Llandudno yn ddigwyddiad teuluol go iawn lle mae croeso i chi ac hyd yn oed anifail anwes y teulu ddod draw i ymuno yn y dathliadau. Mae'r llwybr 5 cilomedr yn eich tywys ar hyd glan môr prydferth Glannau Gogledd Llandudno. Mae’r tâl am gymryd rhan yn cynnwys y siwt Siôn Corn a’r fedal.

Nadolig Mawr y Glannau, Abertawe

03 Rhagfyr 2022. Mwynhewch brynhawn o hwyl Nadoligaidd i'r teulu yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe. Mae Nadolig Mawr y Glannau yn cynnwys crefftau plant, ceirw go iawn, cerddoriaeth ac amser stori arbennig gyda Siôn Corn.

Arogleuon Tymhorol: Gweithdy Addurniadau Nadolig Canoloesol, Castell Cas-gwent

03 - 04 Rhagfyr 2022. Cynhelir Arogleuon Tymhorol: Gweithdy Addurniadau Nadolig Canoloesol yng Nghastell Cas-gwent. Gwelwch sut roedd pobl yn dathlu'r Nadolig yn y Canol Oesoedd. Dysgwch am y rôl a chwaraeodd arogleuon a gwnewch addurn persawrus i fynd adref. Mae hwn yn weithgaredd galw heibio sy'n addas i bob oed.

Torchau Helyg Nadoligaidd, Sain Ffagan

03 - 04 Rhagfyr 2022. Gwnewch eich torchau Helyg Nadolig hyfryd eich hun yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru. Defnyddiwch dechnegau gwehyddu traddodiadol ar y cwrs hanner diwrnod hwn.  Cynhelir y cwrs drwy iaith cyntaf yr hwylusydd sef Saesneg.

Ffair Nadolig, Llys-y-Frân, Sir Benfro

03 - 04 Rhagfyr 2022. Mae Canolfan Ymwelwyr a Llyn arobryn Llys-y-Frân yn croesawu ymwelwyr i'w ail Ffair Nadolig.  Bydd 24 stondin yn gwerthu anrhegion a chrefftau ar gyfer yr anrheg Nadolig perffaith, gydag ystod o stondinau gemwaith, crochenwaith, sebon crefftus, canhwyllau a nwyddau gof lleol.  Mae siop anrhegion y Ganolfan Ymwelwyr yn gwerthu bwyd a diod lleol a bydd y caffi yn cynnig lluniaeth a phrydau bwyd Nadoligaidd.

canhwyllau a pheis mins
Arwyddion pren.

Ffair Nadolig, Canolfan Ymwelwyr a Llyn Llys-y-Frân, Sir Benfro

Brecwast hwyr gyda Siôn Corn, Llyn Llandegfedd

03, 04, 10,11, 17 a 18 Rhagfyr 2022. Mwynhewch Frecwast Hwyr gyda Siôn Corn yn Llyn Llandegfedd. Mae angen archebu'n gynnar. Bydd Siôn Corn yn cwrdd â gwesteion ifanc ac yn rhoi anrheg o safon uchel iddyn nhw.

Ar 10 Rhagfyr am 3pm mae Llyn Llandegfedd wrth ei fodd i gynnig profiad arbennig ychwanegol i ymwelwyr sydd angen profiad mwy hamddenol gydag Amgylchedd Ymlaciol o Frecwast hwyr gyda Siôn Corn y Nadolig hwn. Mae llefydd yn gyfyngedig, a gellir archebu ar-lein.

Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa, Amgueddfa Cymru

03 - 23 Rhagfyr 2022. Galwch heibio un o'r saith Amgueddfa Genedlaethol a chymerwch ran yn Llwybr Gaeaf Mawr yr Amgueddfa. Dewch o hyd i gorachod bach yr Amgueddfa, ac mae yna wobr bach Nadoligaidd. Mae'r llwybr lliw ar gael am ffi bach, mae'n ddwyieithog ac yn addas ar gyfer plant 4+.

Sylwer fod Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ar gau ar ddydd Llun ac mae'r llwybr yn Amgueddfa Lechi Cymru yn dod i ben ar 22 Rhagfyr.

Groto Hudolus Siôn Corn ac Academi Coblynnod, Castell Gwrych

03, 04, 10, 11, 17, 18 – 23 Rhagfyr 2022.  Mae Siôn Corn a'i goblynnod yn rhedeg yn hwyr ac angen eich help i achub y Nadolig! Ewch i Gastell Gwrych, Gogledd Cymru am Groto Hudolus Siôn Corn ac Academi Coblynnod. Dysgwch sut i fod yn un o helpwyr bach Siôn Corn. Ar ôl graddio, ymunwch ag Academi Coblynnod a dewch o hyd i gliwiau ac eitemau ar y rhestr Nadolig. Dechreuwch y daith i gwrdd â Siôn Corn yn ei Groto a chasglu eich anrheg.  Mae'r tocyn hefyd yn cynnwys ysgrifennu llythyr at Siôn Corn, addurno eich dyn sinsir eich hun, helfa ysglyfaethwr ac amser stori. Bydd stondinau bwyd a diod hefyd. Ar benwythnosau yn unig bydd gwestai arbennig na fydd cefnogwyr I'm A Celebrity am ei golli!

Ras Hwyl Siôn Corn Caerdydd

04 Rhagfyr 2022.  Cerddwch, rhedwch neu gefnogwch y rhai sy'n codi arian i elusen Ras Siôn Corn Caerdydd. Rydych chi'n siŵr o weld llawer o bobl mewn gwisgoedd Nadoligaidd. Mae pob arian tocyn yn mynd at elusen. Mae croeso i blant, cadeiriau gwthio a chŵn.

Clwb Llygod Bach y Nadolig, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau

09 Rhagfyr 2022.Gwahoddir plant dan bump oed i ymuno yn yr hwyl yng Nghlwb Llygod Bach y Nadolig, gyda chrefftau Nadolig am ddim. Mae yna hefyd amser stori a chan Cymraeg ynghyd â chyfle i gwrdd â Siôn Corn.

Hwyrnos: Cwis Mawr yr Amgueddfa, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

09 Rhagfyr 2022. Mwynhewch noson o gwestiynau cwis Nadoligaidd diddorol gyda Hwyrnos: Cwis Mawr yr Amgueddfa yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau Abertawe. Cymerwch ran mewn timau o hyd at chwech, gyda gwobrau a bar. Mae gwisgo siwmper Nadoligaidd yn opsiynol.

Ffair Grefftau'r Gaeaf, Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe

09 - 11 Rhagfyr 2022. Dewch o hyd i anrhegion Nadolig unigryw, nwyddau vintage a chrefftwyr lleol yn adeilad arbennig yr Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe. Mae mynediad am ddim.

Groto Siôn Corn, Llys a Chastell Tretŵr, Crughywel

10 - 11 Rhagfyr 2022. Ewch i Groto Siôn Corn yn Llys a Chastell Tretŵr a derbyn anrheg. Bydd oedolion yn gallu mwynhau gwin poeth a mins pei. Rhaid archebu ymlaen llaw.

'The Nutcracker' gan Brecon Festival Ballet

16 - 18 Rhagfyr 2022. Mae Brecon Festival Ballet, cwmni balé elusennol yn cyflwyno 'The Nutcracker' yn Theatr Brycheiniog, sydd newydd cael ei adnewyddu. Mae tocynnau ar gael o'r theatr ar gyfer y cynhyrchiad hwn, sy'n cynnwys Cerddorfa Siambr hyfryd Cymru, dawnswyr Cymreig a Phrydeinig ac sy'n cael ei chefnogi gan y gymuned leol a'r gwirfoddolwyr.

Carolau yn y Capel, Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru

17 - 18  Rhagfyr 2022. Mwynhewch ganu carolau'r ŵyl gyda Chanu yn y Capel yn Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd. Yn cymryd lle yng Nghapel Pen-rhiw, fe fydd clasuron cyfoes ac alawon traddodiadol.

Nofio ar Ŵyl San Steffan, Dinbych-y-Pysgod

26 Rhagfyr 2022.  Eisiau ffordd newydd o gael gwared o gorfoledd y Nadolig? Beth am gymryd rhan yn y digwyddiad codi arian elusennol hwn? Mae bron i 600 o gyfranogwyr yn rhedeg i'r môr ar draeth y Gogledd yn eu gwisg ffansi orau. Wrth gwrs, gallwch ddewis gwylio o'r lan ac aros yn gynnes a sych.

Mwy o wybodaeth am Nofio ar y Ŵyl San Steffan, Dinbych-y-Pysgod

Nofwyr yn neidio mewn gwisgoedd Siôn Corn.

Nofwyr Gŵyl San Steffan mewn gwisg Nadoligaidd ar fin dewrio môr y gaeaf yn Ninbych-y-Pysgod!

Coral Welsh Grand National, Cas-gwent

27 Rhagfyr 2022. Gwyliwch y ceffylau a mwynhewch adloniant byw yn un o rasys ceffylau mwyaf y flwyddyn. Gall y teulu i gyd gael diwrnod allan hwyliog wedi'r Nadolig ar Gae Rasio Cas-gwent.  Darllenwch fwy am Coral Welsh Grand National

cae ras Cas-gwent yn dangos y gylchdaith a'r stondinau gwylwyr.

Cae Ras Cas-gwent, cartref i Coral Welsh Grand National 1949

Rasys Nos Galan

31 Rhagfyr 2022.  Dathlwch gyflawniadau Guto Nyth Brân (Griffith Morgan) ar Nos Galan yn Aberpennar yng Nghymoedd De Cymru gyda Rasys Nos Galan. Ceir nifer o hanesion am Guto, gan gynnwys un y gallai redeg mor gyflym ag aderyn yn hedfan. Bob blwyddyn mae personoliaeth chwaraeon enwog yn cymryd rhan, felly dewch draw i ddarganfod pwy yw e/hi eleni!  Croeso i chi wisgo gwisg ffansi yn y Ras Hwyl 5 cilomedr.

Mwy o wybodaeth am y Rasys Nos Galan

Llun nos o dri dyn wrth fedd gyda phlethdorch a torch fflam.
dau ddyn yn rhedeg mewn digwyddiad rhedeg.
cerflun o ddyn yn rhedeg gyda llinynnau amryliw o oleuadau yn y cefndir.

Rasys Rhedeg Nos Galan

Mari Lwyd a Thaith Gerdded y Flwyddyn Newydd

31 Rhagfyr 2022.  Mae'r hen arferiad Cymreig y Flwyddyn Newydd o orymdeithio penglog ceffyl o amgylch y plwyf er mwyn dod â lwc am y flwyddyn i ddod wedi ei adfywio mewn sawl man. Mae parti'r Mari yn ceisio cael mynediad drwy ganu, a'r rhai tu mewn i farter yn ôl, hefyd mewn cân.

Dysgwch fwy am Mari Lwyd a Thaith Gerdded y Flwyddyn Newydd 

Straeon cysylltiedig