Gogledd Cymru

Mae Bragdy Mŵs Piws wedi ennill sawl gwobr ac wedi ymgartrefu yn nhref harbwr Porthmadog ers 2005. Mae Cwrw Eryri yn torri syched yn wych ar ôl diwrnod blinedig o gerdded y mynyddoedd. Mae Mŵs Piws yn cynnal teithiau tywys rheolaidd o gwmpas y bragdy, ac mae’r pris yn cynnwys diod yn yr Australia, tafarn hanesyddol ar Stryd Fawr Porthmadog sy’n gweithredu fel tŷ tafarn y bragdy.

 

peint o gwrw gyda photel o gwrw yn ei ymyl
offer bragdy yn stemio gyda dyn yn sefyll a siarad gyda phobl yn eistedd ac yn sefyll yn y cefndir
llaw tu mewn bag o hopys

Mŵs Piws: Cwrw Eryri, taith o'r bragdy a hopys

Os ydych chi’n crwydro Gogledd Cymru, cadwch lygad am gwrw gan fragdy llwyddiannus Polly’s Brew Co. Mae cartref y cwmni ar fferm yn Sir y Fflint ac fe’i enwyd ar ôl cyn-breswyliwr adeilad gwreiddiol y bragdy: ceffyl annwyl! Dechreuodd Polly’s Brew Co. gynhyrchu cwrw cyfoes, blaengar ei hopys yn 2018 a buan yr enillodd ei le fel bragdy gorau Cymru ar ap dylanwadol Untappd sy’n beirniadu cwrw.

diod mewn gwydr gyda thun yn ei ymyl gyda chefndir niwlog o dŷ
tun o ddiod gyda gwydr o ddiod yn ei ymyl gyda chefndir o offer bragdy o ddur gwrthstaen

Cwrw in Colour a Chwrw golau Citra Mosaic, Polly's Brew Co

Canolbarth Cymru

Saif tref brydferth Trefaldwyn, ac adfeilion ei chastell o’r 13eg ganrif, rhyw filltir o’r ffin. Mae sylfaenydd a phrif fragwraig Monty’s Brewery, Pam Honeyman, wedi bod yn bragu cwrw yno ers 2009. Gallwch brynu'r cwrw yn lleol, neu arlein

Os ydych chi’n caru cwrw cymaint fel yr hoffech chi aros mewn bragdy, gallwch chi wneud hynny yn Llanwrtyd, tref leiaf Cymru. Mae Gwesty Neuadd Arms hefyd yn gartref i Heart of Wales Brewery, sy’n cynhyrchu cyfres o gwrw go iawn gan ddefnyddio dŵr o’i dwll turio ei hun. Os ydych chi’n dod draw i’r dref yr un pryd â Thriathlon Snorclo Cors neu Farathon Dyn yn erbyn Ceffyl blynyddol y dref, bydd angen peint oer o rhywbeth arnoch chi!

Os ydych chi’n hoff o wyliau cerddorol, ewch draw i Ŵyl y Dyn Gwyrdd a gynhelir yng Nghrucywel bob mis Awst. Gŵyl gerdd a chelf yw hon ble mae dros gant o wahanol fathau o gwrw yn cael eu gwerthu, pob un o fragdy o Gymru.

Gorllewin Cymru

Gyda dros ganrif a hanner o dreftadaeth bragu, yn ogystal â sgiliau chweched genhedlaeth teulu o fragwyr, mae Bragdy Felinfoel ger Llanelli yn rhan bwysig o hanes. Ond mae hwn hefyd yn fragdy blaengar, a dweud y gwir - ym 1935, wedi ei ysbrydoli gan ddiwydiant tunplat Cymru, dyma un o’r bragdai cyntaf yn y byd i becynnu cwrw mewn caniau. Gellir yfed y cwrw mewn nifer o dafarndai Felinfoel ar hyd a lled De a Gorllewin Cymru.

Ers 2014, mae Boss Brewing yn Abertawe - sy’n cael ei arwain yn falch gan y rheolwraig Sarah John, a’i phartner, Roy Allkin – wedi cael cryn lwyddiant haeddiannol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae Boss Brewing yn cynhyrchu cwrw cyfoes ag iddo dro llawn dychymyg, ac yn 2018 enillodd ei stowt wobr enwog Pencampwr Cwrw Cymru. Gallwch chi fynd ar daith o gwmpas y bragdy, sydd mewn sinema hanesyddol, neu gallwch chi ymweld ag un o ddwy dafarn Boss y ddinas.

De Cymru

Mae De Cymru'n gartref i sawl bragdy, gan gynnwys Bragdy Brains Caerdydd, bragdy a chwmni tafarndai amlycaf y wlad. Fe’i sefydlwyd ym 1882, ac mae Brains yn dal i fod yn fusnes teulu sydd â hanes hir o gysylltiadau â thimau chwaraeon Cymru, yn enwedig rygbi.

Yng Nghasnewydd, gallwch chi fynd am daith o gwmpas bragdy creadigol Tiny Rebel Brewery. Yn 2015, enillodd Tiny Rebel wobr Pencampwr Cwrw Prydain am Cwtch, y Cwrw Coch Cymreig, a gallwch chi ei flasu ym mariau Tiny Rebel yng Nghasnewydd a Chaerdydd, yn ogystal â’r cwrw du malws melys Stay Puft, cwrw golau donyt jam Pump Up the Jam, a mwy.

Murlun yn esbonio'r gwahanol fathau o gwrw.
Llun o'r tu allan i Tiny Rebel yn y nos, sy'n adeilad brics coch ar gornel stryd
Detholiad o gwrw potel ar far

Tiny Rebel Bar, Caerdydd

 

Cynhelir Gŵyl Gwrw a Seidr Fawr Cymru a drefnir gan CAMRA yng Nghaerdydd bob blwyddyn. Dyma’r lle i flasu dros 130 cwrw casgen, ac i fod ymysg y cyntaf i glywed pwy yw Pencampwr Cwrw Cymru.

Felly, ewch am dro i fwynhau twristiaeth gwrw. Wela’ i chi wrth y bar!

Straeon cysylltiedig