Gogledd Cymru

Mae Bragdy Mŵs Piws wedi ennill sawl gwobr ac wedi ymgartrefu yn nhref harbwr Porthmadog ers 2005. Mae Cwrw Eryri yn torri syched yn wych ar ôl diwrnod blinedig o gerdded y mynyddoedd. Mae Mŵs Piws yn cynnal teithiau tywys rheolaidd o gwmpas y bragdy, ac mae’r pris yn cynnwys diod yn yr Australia, tafarn hanesyddol ar Stryd Fawr Porthmadog sy’n gweithredu fel tŷ tafarn y bragdy.

 

A glass of Purple Moose Snowdonia Ale sitting next to its bottle.
A group of people taking a tour around Purple Moose: brewery.
A hand in a bag of hops at Purple Moose Brewery.

Mŵs Piws: Cwrw Eryri, taith o'r bragdy a hopys.

Os ydych chi’n crwydro Gogledd Cymru, cadwch lygad am gwrw gan fragdy llwyddiannus Polly’s Brew Co. Mae cartref y cwmni ar fferm yn Sir y Fflint ac fe’i enwyd ar ôl cyn-breswyliwr adeilad gwreiddiol y bragdy: ceffyl annwyl! Dechreuodd Polly’s Brew Co. gynhyrchu cwrw cyfoes, blaengar ei hopys yn 2018 a buan yr enillodd ei le fel bragdy gorau Cymru ar ap dylanwadol Untappd sy’n beirniadu cwrw.

drink in glass with can beside it and blurred out background of exterior of house
can of drink with glass of drink beside it with background of stainless steel  brewery equipment

Cwrw in Colour a Chwrw golau Citra Mosaic, Polly's Brew Co.

Canolbarth Cymru

Saif tref brydferth Trefaldwyn, ac adfeilion ei chastell o’r 13eg ganrif, rhyw filltir o’r ffin. Mae sylfaenydd a phrif fragwraig Monty’s Brewery, Pam Honeyman, wedi bod yn bragu cwrw yno ers 2009. Erbyn hyn mae gan y bragdy ganolfan ymwelwyr ac ystafell flasu sydd wedi ennill gwobrau, ble cewch flasu’r cwrw - yn cynnwys mathau heb glwten. Dyma’r lle perffaith am seibiant os ydych chi’n crwydro Llwybr Clawdd Offa gan fod y bragdy’n cynhyrchu’r cwrw swyddogol – Best Offa – ac mae cyfran o bob peint sy’n cael ei werthu’n mynd tuag at gynnal a chadw’r llwybr.

Innerhalb Monty's Brewery, Montgomery, Mittlewales.
Outside Monty's Brewery visitor center - white cottage.

Monty's Brewery, Trefaldwyn

Os ydych chi’n caru cwrw cymaint fel yr hoffech chi aros mewn bragdy, gallwch chi wneud hynny yn Llanwrtyd, tref leiaf Cymru. Mae Gwesty Neuadd Arms hefyd yn gartref i Heart of Wales Brewery, sy’n cynhyrchu cyfres o gwrw go iawn gan ddefnyddio dŵr o’i dwll turio ei hun. Os ydych chi’n dod draw i’r dref yr un pryd â Thriathlon Snorclo Cors neu Farathon Dyn yn erbyn Ceffyl blynyddol y dref, bydd angen peint oer o rhywbeth arnoch chi!

Os ydych chi’n hoff o wyliau cerddorol, ewch draw i Ŵyl y Dyn Gwyrdd a gynhelir yng Nghrucywel bob mis Awst. Gŵyl gerdd a chelf yw hon ble mae dros gant o wahanol fathau o gwrw yn cael eu gwerthu, pob un o fragdy o Gymru.

Gorllewin Cymru

Gyda dros ganrif a hanner o dreftadaeth bragu, yn ogystal â sgiliau chweched genhedlaeth teulu o fragwyr, mae Bragdy Felinfoel ger Llanelli yn rhan bwysig o hanes. Ond mae hwn hefyd yn fragdy blaengar, a dweud y gwir - ym 1935, wedi ei ysbrydoli gan ddiwydiant tunplat Cymru, dyma un o’r bragdai cyntaf yn y byd i becynnu cwrw mewn caniau. Gellir yfed y cwrw mewn nifer o dafarndai Felinfoel ar hyd a lled De a Gorllewin Cymru.

Ers 2014, mae Boss Brewing yn Abertawe - sy’n cael ei arwain yn falch gan y rheolwraig Sarah John, a’i phartner, Roy Allkin – wedi cael cryn lwyddiant haeddiannol, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol. Mae Boss Brewing yn cynhyrchu cwrw cyfoes ag iddo dro llawn dychymyg, ac yn 2018 enillodd ei stowt wobr enwog Pencampwr Cwrw Cymru. Gallwch chi fynd ar daith o gwmpas y bragdy, sydd mewn sinema hanesyddol, neu gallwch chi ymweld ag un o ddwy dafarn Boss y ddinas.

De Cymru

Mae De Cymru'n gartref i sawl bragdy, gan gynnwys Bragdy Brains Caerdydd, bragdy a chwmni tafarndai amlycaf y wlad. Fe’i sefydlwyd ym 1882, ac mae Brains yn dal i fod yn fusnes teulu sydd â hanes hir o gysylltiadau â thimau chwaraeon Cymru, yn enwedig rygbi.

Yng Nghasnewydd, gallwch chi fynd am daith o gwmpas bragdy creadigol Tiny Rebel Brewery. Yn 2015, enillodd Tiny Rebel wobr Pencampwr Cwrw Prydain am Cwtch, y Cwrw Coch Cymreig, a gallwch chi ei flasu ym mariau Tiny Rebel yng Nghasnewydd a Chaerdydd, yn ogystal â’r cwrw du malws melys Stay Puft, cwrw golau donyt jam Pump Up the Jam, a mwy.

Wandkunst, die die vielen Biersorten beschreibt.
Image of the outside of Tiny Rebel at night, which is a red bricked building on the corner of the street
A selection of bottled beers on a bar.

Tiny Rebel Bar, Caerdydd

 

Cynhelir Gŵyl Gwrw a Seidr Fawr Cymru a drefnir gan CAMRA yng Nghaerdydd bob blwyddyn. Dyma’r lle i flasu dros 130 cwrw casgen, ac i fod ymysg y cyntaf i glywed pwy yw Pencampwr Cwrw Cymru.

Felly, ewch am dro i fwynhau twristiaeth gwrw. Wela’ i chi wrth y bar!

Straeon cysylltiedig