Gŵyl Gerdded Talgarth, Powys

03 Mai - 06 Mai 2024. Mae Gŵyl Gerdded Talgarth yn cynnig golygfeydd a natur gwych, yn ogystal â'r cyfle i ddysgu am hanes, daeareg a llenyddiaeth leol.

Gŵyl Gomedi Machynlleth

03 - 05 Mai 2024. Mae Gŵyl Gomedi Machynlleth yn cyflwyno perfformwyr comedi adnabyddus a newydd i'r sin bob blwyddyn yn nhref hynafol Machynlleth. Mae'r ŵyl yn defnyddio lleoliadau gwahanol ac unigryw, sy'n helpu i'w gwneud yn boblogaidd gyda'r perfformwyr a'r gynulleidfa.

Darllen mwy: Machynlleth - tref Glyndŵr

Strafagansa Fictoraidd Llandudno, Conwy

04 - 06 Mai 2024. Mae Strafagansa Llandudno Fictoraidd yn digwydd bob blwyddyn ar ŵyl y Banc ddechrau mis Mai. Mae yna ffair hwyliog, hen atyniadau ac adloniant am ddim.

Gŵyl FOCUS Wales, Wrecsam

09 - 11 Mai 2024. Tridiau o gerddoriaeth yn arddangos 200+ o fandiau ar draws 20 llwyfan. Dyma fwy o wybodaeth am FOCUS Wales a dinas ddiweddaraf Cymru, Wrecsam

Menyw yn chwarae gitâr ar lwyfan. Mae brand Focus Wales tu ôl iddi.
dyn yn canu ar y llwyfan, gyda menyw yn dawnsio o'i flaen.
cantores ar y llwyfan, gyda dyn gyda gliniadur yn y cefndir.

FOCUS Wales, Wrecsam

Dydd Dylan

14 Mai. Mae Dydd Dylan yn cael ei ddathlu bob blwyddyn ar y diwrnod hwn, gan adeiladu ar etifeddiaeth Gŵyl 100 Dylan Thomas. Mae'n nodi'r dyddiad y darllenwyd Under Milk Wood am y tro cyntaf ar lwyfan y Poetry Centre yn Efrog Newydd ym 1953. Bob blwyddyn mae 'na berfformiadau, digwyddiadau ar-lein, teithiau cerdded a llawer mwy yn digwydd o gwmpas Cymru.

Castell adfeiliedig wrth yr arfordir.
Bwthyn gwyn a gardd ger y môr

Talacharn, cysylltiedig â Dylan Thomas

Hanner Marathon Eryri, Llanrwst, Conwy

12 Mai 2024. Mae Hanner Marathon Eryri yn hanner marathon hardd ond anodd iawn sy'n cychwyn ac yn gorffen ym mhentref Llanrwst. 

Triathlon Camlas Maldwyn, Powys

18 Mai 2024. Mae Triathlon Camlas Trefaldwyn yn dychwelyd, gyda 12 milltir ar y beic o'r Drenewydd i Belan, yna pum a hanner milltir mewn canŵ i Gei'r Trallwng, ac yna naw milltir a hanner ar droed i orffen ym Morton.

Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru, Llanelwedd, Powys

18 - 19 Mai 2024. Mae Gŵyl Tyddyn a Chefn Gwlad y Gymdeithas Amaethyddol yn ddathliad o dyddyn a bywyd cefn gwlad. Mae gan yr ŵyl raglen ddau ddiwrnod llawn adloniant, gweithgareddau addysg, sgyrsiau, gweithdai, arddangosfeydd a pherfformiadau.

Gŵyl y Gelli, Y Gelli Gandryll

23 Mai - 02 Mehefin 2024. Cynhelir Gŵyl y Gelli am ddeg diwrnod bob gwanwyn, yn nhref lyfrau Y Gelli Gandryll. 

Darllen mwy: Cyflwyniad i Ŵyl y Gelli

Gŵyl In It Together, Margam, Port Talbot

24 - 26 Mai 2024. Gallwch fwynhau amrywiaeth o gerddoriaeth yn ystod Gŵyl In It Together yn Fferm Old Park, Margam, gan gynnwys y grŵp hip hop o Gymru Goldie Looking Chain, James, The Kooks, Dream State, Twin Atlantic, Kelis, Anne-Marie, Ultrabeat, James Bay, UB40 a Jake Bugg. Mae perfformiadau dawns yn cynnwys Groove Armada, Chase a Status gyda The Shapeshifters, Lovely Laura a Ben Santiago a Bou. Mae yna hefyd DJ Tom Zanetti a Joy Formidable, dawns stryd hynod boblogaidd Diversity, gyda llawer mwy i'w gyhoeddi. 

Gŵyl HowTheLightGetsIn, Y Gelli Gandryll

24 - 27 Mai 2024. Mae HowTheLightGetsIn yn dychwelyd i'r Gelli Gandryll. Mae'r ŵyl gerddoriaeth ac athroniaeth yn cael ei chynnal dros benwythnos gŵyl y banc. Bydd dros 300 o ddigwyddiadau yn cynnwys dros 200 o gerddorion, bandiau a chomedïwyr a dros 150 o brif feddylwyr y byd. 

Eisteddfod yr Urdd, Maldwyn

27 Mai - 01 Mehefin 2024. Eisteddfod yr Urdd yw un o wyliau ieuenctid mwyaf Ewrop. Cynhelir gŵyl 2024 ym Meifod, Maldwyn. 

Straeon cysylltiedig