Tu mewn y Byncws yn dangos soffas a tân llosgi coed.

Byncdai yng Nghymru

Ymweld â Chymru ar gyllideb? Grŵp mawr o ffrindiau? Eisiau trefnu parti plu neu barti ceiliog? Am fynd i ffwrdd gyda theuluoedd eraill efallai? Mae byncws yn cynnig llety clyd ar gyfer grwpiau mawr ac mae’n werth rhagorol am arian. Mae byncdai Cymru’n dod ymhob math a maint – yr hyn sy’n sicr yw y bydd ein cefn gwlad gwyllt a gwych ar garreg eich drws. Darganfyddwch fwy yma.

Adfeilion castell ar ben bryn

Cwynion

Beth i’w wneud os oes gennych gwyn am lety sydd wedi ei raddio gan Croeso Cymru.

Pynciau: