Dyma'r Hydref. Dyma Gymru. 

Canfod Cymru dan y sêr

Mae ein hawyr ymysg y tywyllaf, cliriaf a dilygredd yn y byd. Dewiswch noson heb leuad, ac ewch a’ch cadair wersylla, het wlanog a fflasg o rywbeth cynnes gyda chi. Mae’r sêr yn canu

Cynlluniwch eich siwrne seryddol dros yr hydref dan arweiniad yr astroffotograffydd o Bontypridd, Alyn Wallace, sydd wedi dewis ei hoff lefydd i fwynhau’r awyr dywyll yng Nghymru. Os ydych chi am gymryd lluniau, mae hefyd yn cynnig awgrymiadau ffotograffiaeth i'ch rhoi ar ben ffordd.

Dyn â bag ar ei gefn, yn sefyll ar ochr mynydd yn edrych allan ar draws tirwedd o fynyddoedd a llyn.
Y Llwybr Llaethog yn ffurfio bwa yn awyr y nos dros Gwm Elan

Alyn Wallace ac awyr dywyll Cwm Elan

Am dro yn y dail

Gofynnwyd i rai o staff Ramblers Cymru i rannu eu hoff deithiau cerdded hydrefol yng Nghymru. Mae’r tîm yn hyrwyddo cerdded a datblygu rhwydweithiau llwybrau yng Nghymru, felly prin iawn yw'r llwybrau nad ydynt wedi’u cerdded yn y wlad hon - mae modd ymddiried yn eu hargymhellion felly! 

O Brechfa i’r Barri, o Waun Fawr i Hen Felin Wynt Llantrisant, dyma hoff deithiau cerdded hydrefol Ramblers Cymru

Cerdded yng Nghymru 

Newidiadau natur

Gyda barcutiaid coch yn hedfan yn yr awyr a'r adar gwyllt yn dechrau llenwi'r llynnoedd, mae Canolbarth Cymru yn lle gwirioneddol hudolus yn yr hydref, gan ei gwneud hi’n amser gwych i ymweld â’r ardal. Dewch i gael eich swyno gan gefn gwlad llawn bywyd gwyllt gan gynnwys eogiaid yn llamu yn Gilfach, Rhaeadr Gwy a drudwennod lu Aberystwyth.

Mae bob cam o gylchred bywyd i’w weld yng Ngorllewin Cymru’r adeg hon o’r flwyddyn: o enedigaeth i farwolaeth a phopeth rhwng y ddau! Rhai o’r golygfeydd mwyaf arbennig yw’r morloi bach sy’n cael eu geni ar draethau Sir Benfro a’r ceirw yn rhidio ym Mharc Margam.

Gallwch weld bywyd gwyllt yn y mannau mwyaf annhebygol yn Ne Cymru gan gynnwys siglennod brith yng Nghaerdydd wrth wneud eich siopa ar Heol y Frenhines. Mae ymweliadau a Gwlyptiroedd Casnewydd i weld adar y gaeaf a Llynnoedd Cosmeston i weld aderyn y bwn ymysg y ffefrynnau hefyd. 

Dwy fenyw yn cerdded mewn parc hydrefol.

Hydref ym Mharc Bute, Caerdydd

Anturiaethau Epig

Mae'r hydref yn cynnig cefndir dramatig ar gyfer gweithgareddau anturus. Gyda 870 milltir o arfordir , dydych chi byth yn bell o antur ar y dŵr.

P'un a ydych chi'n mynd i Gymru gyda phlant bach neu bobl ifanc, fel teulu neu grŵp o ffrindiau, mae gennym anturiaethau sy'n addas i bawb.

Anturiaethau Epig

Cymryd Saib

Mae’r hydref yn amser i ddechrau arafu a meddwl am baratoi ein hunain a’n cartrefi ar gyfer y tywydd oer fydd yn dilyn dros y misoedd nesaf. Mae’r dail yn troi a’r tywydd yn oeri a theimlad hynod o gysurus i’r nosweithiau. Yr actores, awdures ac athrawes ioga, Ceri Lloyd sy’n cynnig cyngor ar sut i deimlo’n egnïol, tawel eich meddwl a hapus dros y tymor gan rannu ryseitiau ac ymarferion ioga.

Llun o dwylo yn dal cwpan gwydyr gyda latte tyrmerig
Menyw yn gwisgo cit du yn gwneud symudiad yoga o flaen y tân

Latte tyrmerig ac ymarferion ioga Ceri Lloyd

Straeon cysylltiedig