Tu fewn i leoliad mawr ble mae pobl yn gwylio comedi

Caru comedi yn Aberystwyth

Mae'r Canolbarth yn araf droi'n brif gyrchfan gomedi Cymru. Yma mae Esyllt Sears yn dweud pam ddylai Gŵyl Gomedi Aberystwyth fod ar restr unrhyw ddilynwyr comedi.

Pynciau:

Canolbarth Cymru

Ffordd yr Arfordir