Bywyd gwyllt 

Parciau Cenedlaethol

Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE)

Tirnodau