Parc Cenedlaethol Eryri

Car yn gyrru i fwrdd o'r camera ar hyd ffordd fynyddig, droellog, gyda llyn a mynyddoeddd yn y cefndir

Olympia yng Ngogledd Cymru

Cafodd gwrw tîm Beicio Prydain ei fagu yn Eryri, ac mae Dave Brailsford MBE mor frwdfrydig ag erioed am ei hen gynefin yn y mynyddoedd. 'Mae'n lle sy'n eich cyffroi chi,' meddai. 'Dwi bob amser yn teimlo gymaint gwell ar ôl bod i Ogledd Cymru.'

Gogledd Cymru

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Copa mynydd Pen y Fan, gyda chopaon eraill yn y cefndir

Jamie Roberts ar Ben y Fan

Hoff le Jamie yn yr awyr agored yw Pen y Fan, ac fe aeth yno er mwyn cymryd rhan mewn gwaith cadwraeth.