Parc Cenedlaethol Eryri

Olympia yng Ngogledd Cymru

Cafodd gwrw tîm Beicio Prydain ei fagu yn Eryri, ac mae Dave Brailsford MBE mor frwdfrydig ag erioed am ei hen gynefin yn y mynyddoedd. 'Mae'n lle sy'n eich cyffroi chi,' meddai. 'Dwi bob amser yn teimlo gymaint gwell ar ôl bod i Ogledd Cymru.'

Gogledd Cymru

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Jamie Roberts ar Ben y Fan

Hoff le Jamie yn yr awyr agored yw Pen y Fan, ac fe aeth yno er mwyn cymryd rhan mewn gwaith cadwraeth.