Parc Cenedlaethol Eryri

Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Copa mynydd Pen y Fan, gyda chopaon eraill yn y cefndir

Jamie Roberts ar Ben y Fan

Hoff le Jamie yn yr awyr agored yw Pen y Fan, ac fe aeth yno er mwyn cymryd rhan mewn gwaith cadwraeth.