Mae hanner tymor rownd y gornel unwaith eto, a'r her o gadw'r rhai bach yn ddifyr! Dyma rai o'n pigion (gallwch hefyd edrych ar ein erthyglau eraill ar bethau difyr i'w gwneud yng Nghymru). Rydym yn argymell eich bod yn cadarnhau'r isod, rhag ofn i'r trefnwyr newid pethau neu mae angen i chi archebu ymlaen llaw.

Techniquest, Caerdydd

Mae Techniquest ym Mae Caerdydd yn darparu hwyl ryngweithiol i'r teulu cyfan. Yn ogystal â'r 100+ o arddangosion sy'n cael eu harddangos, mae digwyddiadau i ddiddanu ac addysgu plant.

Amgueddfa Cymru 

Ewch i un o saith Amgueddfa Genedlaethol Cymru. Mae mynediad am ddim ac mae digon o bethau i'w gweld ar gyfer pob oedran, beth bynnag yw'r tywydd.

WWT Llanelli

Mwynhewch ddiwrnod allan gyda'r teulu yng Nghanolfan Gwlyptiroedd WWT Llanelli. Ymwelwch â'r adar, gan gynnwys hwyaid, gwyddau a fflamingos. 

The Silver Mountain Experience

Dewch i archwilio The Silver Mountain Experience, lle mae hanes, myth a chwedl yn gwrthdaro ac yn cynnig diwrnod allan gwych i’r teulu cyfan. Gyda theithiau tywys, maes chwarae, cloddiad ffau a ffosil a choedwig Woo Hoo mae rhywbeth at ddant pawb.

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Ymwelwch â chestyll tylwyth teg sy’n gyfoeth o hanes, plastai crand, traethau euraidd a gerddi godidog.  Trefnwch eich ymweliad nesaf â'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru.

The Royal Mint Experience, Llantrisant

Ewch i'r Royal Mint Experience a gwyliwch ddarnau arian yn cael eu gwneud, ewch i'r arddangosfeydd neu ewch ar daith. 

Fel arall, mwynhewch lu o gemau fideo hwyliog y gallwch eu chwarae o gysur eich cartref eich hun. Ymunwch â Paddington Bear yn Nhŵr Llundain, hyfforddwch i fod yn farchog neu'n ysbïwr, neu gymryd rhan yng ngweithdy theatr bypedau cysgodol Lego ®.

Dysgwch fwy am weithgareddau eraill ar eu tudalen Mintlings - llawn syniadau i gadw'r plant yn brysur!

Canolfan y Dechnoleg Amgen (CAT)

Mae'r Ganolfan Dechnoleg Amgen (CAT) yng Nghanolbarth Cymru yn lle gwych i fynd am daith hanner tymor hwyliog ond addysgol. Mae gweithgareddau crefft yn cael eu cynnal yn CAT yn ystod yr hanner tymor.

Os na allwch ymweld yn bersonol, yna edrychwch ar weithgareddau teuluol CAT, sy'n cynnwys sut i adeiladu blychau nythu a bwydwyr adar (mae'n amser perffaith i baratoi eich gardd ar gyfer y gwanwyn!), syniadau ar gyfer cynnal eich sioe deledu bywyd gwyllt eich hun, a llawer o gelf, crefftau, adeiladu a lliwio eraill.

Llwybrau Stori i blant, Caerdydd

Mae'r awdur arobryn Tamar Eluned Williams wedi creu pedwar llwybr stori pwrpasol ar draws parciau Caerdydd.

Ewch am dro gyda'ch dyfais symudol a chanfod y llwybrau ym Mharc Bute, Fferm y Fforest, Bae Caerdydd neu Barc Cefn Onn. Bydd modd clywed y straeon drwy sganio codau QR ac maent ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Coginio Bwyd Cymreig

Mae coginio yn ffordd wych o dreulio ychydig oriau yn ystod hanner tymor - ac rydych chi'n cael blas ar rai o'n bwydwydd Cymreig gorau ar y diwedd! Gallech fynd ar y blaen ar gyfer dathliadau Dydd Gŵyl Dewi drwy roi cynnig ar ein pice ar y maen neu ryseitiau bara brith, neu gwtsio i fyny i wylio ffilm gyda bowlen o gawl.

Rhowch gynnig ar y ryseitiau blasus hyn a mwy.

Straeon cysylltiedig