Mae Alis Gwyther yn ddylunydd a gwneuthurwr dillad wedi eu gwau o Lanbedr Pont Steffan. Mae hi’n creu tecstilau lliwgar, cyfoes ac unigryw o dan yr enw Alis Knits. Mae Alis yn angerddol am siopa’n lleol a chefnogi busnesau annibynnol, ac yn hyrwyddo gwneuthurwyr o Gymru ar ei chyfrif Instagram.

Dyma gasgliad o hoff fusnesau annibynnol Alis i roi ysbrydoliaeth i siopa’n lleol wrth brynu anrhegion... neu wrth brynu anrheg i chi'ch hun! Mae pob un o’i dewis yn gwerthu eu cynnyrch ar-lein, ac felly gall pawb brynu nwyddau o bob cwr o Gymru. 

Dwy ferch yn modelu het a sgarff o Gasgliad Alis Knit

Alis Knits

Lotti & Wren

Siop fendigedig a chroesawgar yng nghanol Caernarfon, sydd hefyd yn gwerthu ar-lein. Mae gan Lotti & Wren amrywiaeth o waith artistiaid a dylunwyr ar silffoedd lliwgar ei siop. Siop hyfryd os ydych chi'n chwilio am eitemau llawn hwyl.

Hannah Megan Jewellery

Mae gan Hannah, dylunydd a gwneuthurwr gemwaith hynod o dalentog, ei stiwdio ei hun yn Llanelli. Mae Hannah yn gweithio gydag arian yn bennaf, yn ogystal â rhywfaint o gopr, gan ddefnyddio technegau traddodiadol a chyfoes. Mae hi hefyd yn cynnal gweithdai gemwaith. Dilynwch Hannah Megan Jewellery ar Instagram. 

Dynes mewn stondin farchnad gydag eitemau gemwaith o'i blaen
Modrwy gyda charreg las yn cael ei harddangos
Cadair a bwrdd gwydr bach gyda thaflenni arno, o flaen wal yn arddangos gwaith celf

Hannah Megan Jewellery

MYTHSNTiTS

Mae Mari Catrin Phillips, sy’n wreiddiol o Sir Benfro, yn creu gwaith lliwgar a chynhwysol ac yn cael ysbrydoliaeth gan ‘dduwiau a duwiesau LGBTQ’. Ei nod yw i roi llais i'r gymuned mewn ffordd hwyliog a lliwgar. Mae’n dechrau pob darlun trwy beintio â llaw, ac yna’n datblygu’r darnau yn gelf ddigidol i'w gwerthu fel printiau, sticeri a llawer o nwyddau amrywiol.

Ophelia Dos Santos

Mae Ophelia Dos Santos, cynllunydd tecstilau o Gymru sy’n byw yng Nghaerdydd, yn canolbwyntio ar ffasiwn cynaliadwy. Mae’n gobeithio ysbrydoli newid amgylcheddol a chymdeithasol trwy annog pobl i feddwl am y ffordd rydyn ni'n prynu, ail-ddefnyddio a chael gwared ar ddillad. Ei nod yw annog cwsmeriaid i addasu eu dillad eu hunain yn hytrach na’u taflu. Er enghraifft, gallwch brynu pecyn brodwaith ganddi a'i ddefnyddio i adnewyddu yr hyn sydd yn eich cwpwrdd dillad yn barod, heb fod angen prynu dilledyn newydd.

Dynes yn gwisgo sbectol haul yn modelu top glas a gwyn

Ophelia Dos Santos 

Hunant

Sefydlodd Hunant yn ystod y cyfnod clo, gyda'r gobaith o ychwanegu rhywfaint o liw a naws Cymreig i'n hamgylchedd cysgu. Maent yn dathlu patrwm y garthen Gymreig ar eu llieiniau gwely clyd sy'n cael eu creu o gotwm organig.

Temeka – Noble Sol

Mae Temeka yn arlunydd o Gaerdydd, sy’n creu portreadau syml sy’n adlewyrchu harddwch mewn ffordd syml a naturiol. Rwyf wrth fy modd â'r cyferbyniad rhwng y lliwiau beiddgar a'r llinellau minimalaidd yn ei gwaith. Dilynwch Temeka – Noble Sol ar Instagram.

Dau ddarn o waith celf ar gefndir du
Chwe darn o waith celf lliwgar

Noble Sol

Siop y Pethe

Siop wedi'i llenwi â chynnyrch Cymraeg a Chymreig. Wedi'i lleoli yng nghanol Aberystwyth, mae Siop y Pethe yn gwerthu pob math o bethau, o lyfrau i eitemau harddwch, i grefft sydd wedi'i wneud yn lleol. Siop annibynnol wych sy’n gwerthu ar-lein ac yn anfon archebion i bobl ledled Cymru.

Lora Wyn

Mae Lora Wyn, dylunydd gemwaith o Gaernarfon, yn creu gemwaith enamel hyfryd. Mae'r holl ddyluniadau yn dod mewn nifer o wahanol liwiau, ac un o’r pethau gorau am emwaith Lora yw ei bod hi'n creu ei gwifrau clust, hŵps a chlasbiau ei hun i gwblhau'r gemwaith hollol unigryw.

Pum mwclis calon mewn gwahanol liwiau

Lora Wyn

HIWTI

Dwi'n dwli ar negeseuon HIWTI, sef gwneud celf yn fforddiadwy i bawb a gwneud popeth bosibl i godi hyder corfforol pobl. Os nad ydych wedi clywed am HIWTI edrychwch ar ei thudalen Instagram i weld llawer o binc a llond gwlad o hunan-hyder! 

Crock-Â-Shwt

Mae Angharad o Crock-Â-Shwt yn creu cerameg lliwgar wedi eu dylanwadu gan ei chariad at ddarlunio a chlai. Mae'n defnyddio lliwiau beiddgar a delweddau graffig i greu darnau sy'n adrodd stori ac yn dathlu dyluniadau cerameg modern. Mae pob darn yn cael ei daflu neu ei greu â llaw a'i baentio gan Angharad yn ei stiwdio ym Mhen-y-bont ar Ogwr. 

Woolly Wales

Cafodd Sara ei magu yng nghanolbarth Cymru, ond mae hi bellach yn byw ym Mhenrhyn Gŵyr ac yn briod â ffermwr. Mae hi wedi dechrau cynhyrchu gwlân, ac yn lliwio a throelli edafedd unigryw o'i gwlân ei hun, yn ogystal â gwlân wedi'i gynhyrchu gan ffermwyr a thyddynwyr eraill o Gymru. Mae hi hefyd yn gwehyddu nwyddau megis sgarffiau.

Stiwdio gelf yn arddangos creadigaethau gwlân

Woolly Wales

Cofiwch ddilyn Alis ar Instagram am fwy o wybodaeth ac ysbrydoliaeth am gwmnïau o Gymru i’w cefnogi. 

Straeon cysylltiedig