Beth am gyrsiau glan-môr fel Royal Porthcawl – gynhaliodd Pencampwriaeth Agored Hŷn 2014 – neu’r Celtic Manor Resort byd-enwog yng Nghasnewydd, lleoliad Cwpan Ryder bythgofiadwy 2010.  Rydym hefyd yn enwog am ein hymlyniad naturiol at ‘golff fel y dylai fod’ sy’n golygu y cewch chi groeso cynnes ar y cwrs ac yn y tŷ clwb. Dydyn ni ddim yn ffuantus yma, felly gallwch ddisgwyl profiad hamddenol a chynnes, sy’n canolbwyntio’n amlwg ar golff rhagorol.

Two golfers standing on a golf course
A view of a golf course with trees and a blue sky.

Royal Porthcawl Golf Club a Celtic Manor Resort, De Cymru

Ar y cwrs

Mewn gwirionedd, y rhan anoddaf o chwarae yma yw cael amser i gynnwys popeth. Am fod cynifer o gyrsiau heriol yn mynnu eich sylw, byddwch chi’n dymuno ymweld am o leiaf benwythnos – neu’n well byth, am fwy o amser.  Os penderfynwch chi aros a chwarae, fe gewch chi ddewis o lety sydd yr un mor amrywiol a chroesawgar â’n cyrsiau golff. Mae gennym bob math o lety, o dai preswyl clyd ar y cwrs i gyrchfannau golf moethus.

Rhwng tir a môr

Dyw hi’n fawr o syndod fod Cymru, â’r môr yn amgylchynu 870 milltir o arfordir ar hyd tair ochr y wlad, yn enwog am gyrsiau glan-môr ysbrydoledig. O gwrs Conwy, sy’n un ar gyfer Cymhwyso ar gyfer y twrnamaint Agored yn y gogledd, i’r Royal Porthcawl yn y de, mae teithio ar hyd arfordir Cymru’n bererindod na ddylai’r un ffan o gyrsiau lincs mo’i golli.  Ar hyd y ffordd fe ddewch chi ar draws cwrs eiconig Nefyn a’r Ardal.

Ar lain cul o benrhyn sy’n ymwthio oddi ar ogledd Pen Llŷn i Fôr Iwerddon, mae’n cael ei ymdebygu’n aml i chwarae ar ddec llong filwrol sy’n cario awyrennau.  Ac yng nghysgod mawreddog Castell Harlech, mae cwrs glan-môr garw’r Royal St Davids yn llawn drama. Ymysg yr uchafbwyntiau eraill mae Aberdyfi – hoff gwrs yr awdur chwaraeon adnabyddus Bernard Darwin, a ‘lincs yn yr awyr’ enwog Pennard.

A blue flag on a golf course with 'Clwb Nefyn' written on it
A view of the coastline with boats in the sea

Clwb Golff Nefyn, Gwynedd

Peintio’r byd yn ‘grîn’

Ond dim ond rhan o’r stori yw’r cyrsiau lincs. Mae ein bwydlen golff yn llawn o flasau i fodloni pob archwaeth. Yng nghwrs mynyddig Cradoc, mae parc hardd wedi’i amgylchynu â choed aeddfed yn cyfuno â golygfeydd ysgubol dros gopaon uchaf Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog

Â’i hanner yng Nghymru, hanner yn Lloegr, mae cwrs Llanymynech, ar ben y bryn, yn unigryw am ei fod yn gadael i golffwyr chwarae mewn dwy wlad yn yr un rownd. Dyma ble dysgodd y chwaraewr Cwpan Ryder chwedlonol, Ian Woosnam, feistroli’r gêm.  Ar hyd glannau Afon Dyfrdwy mae cwrs heriol Dyffryn Llangollen yn un o gyrsiau gwledig gorau’r wlad.

Yn y de, mae’r Pil a Chynffig yn cyfuno naw twll parc â naw twll glan-môr ymysg y twyni tywod, i gynnig y profiad golff hybrid eithaf, yn ein barn ni, byddwch chi wrth eich bodd ar ein lawntiau golff gwych - golff, yn cael ei chwarae yng ngwir ysbryd y gêm, ffioedd grîn sy’n siwtio’r pwrs, hyd yn oed, a’r croeso arbennig hwnnw na chewch chi mohono yn unman arall. Yn syml, golff fel y dylai fod.

Three men playing golf on the green with the sea in the distance

Glwb Golff y Pîl a Chynffig, Pen-y-Bont ar Ogwr

Straeon cysylltiedig