Fel arfer mae modd sglefrio iâ yn y lleoliadau hyn - ar gyfer 2020, gwiriwch yn uniongyrchol gyda’r lleoliadau.

Dyma rai o'r lloriau sglefrio mwyaf poblogaidd yng Nghymru, felly ewch amdani!

Taith ar y llwybr iâ, Castell Caerdydd

12 Tachwedd – cychwyn mis Ionawr. Mwynhewch daith ar y llwybr iâ yng Nghastell Caerdydd, yn ogystal ag atyniadau teuluol Nadoligaidd, taith Siôn Corn Fictoraidd a bwyd a diod. Bydd mesurau pellhau cymdeithasol ar waith. Archebwch docynnau Llwybr Iâ ar wefan Castell Caerdydd.

Canolfan sglefrio iâ dan do gyda goleuadau Nadolig

Caerdydd

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau, Abertawe

Yng nghanol dinas Abertawe fe ddewch chi o hyd i fyd yn llawn rhyfeddodau'r Nadolig. Mae yno ddau lawr sglefrio, y naill yn addas i bawb o ran eu hoed a'u gallu, a'r llall wedi'i neilltuo i sglefrwyr ifanc. Chewch chi ddim trafferth yn mynd i hwyl yr ŵyl yng Ngwledd y Gaeaf ar y Glannau, wrth fynd i weld Siôn Corn yn ei ogof, gwirioni ar y reids yn y ffair a chael blas ar rai o'r danteithion Nadoligaidd ar y stondinau.

Gwlad y Nadolig yn Celtic Manor Resort

Ewch ar antur Nadoligaidd ardderchog yng ngwesty Celtic Manor yng Nghasnewydd. Mae Gwlad y Nadolig yn ddelfrydol i deuluoedd, gyda llawr sglefrio bendigedig lle byddwch chi'n llithro yma ac acw i gyfeiliant caneuon Nadolig. Ymunwch yn hwyl yr ŵyl drwy fynd i weld Siôn Corn yn ei ogof, a helpu Siân Corn i addurno coed Nadolig sinsir!

pedwar diod ar fwrdd gyda chefndir aneglur.
llawr sglefrio dan do gyda phobl yn sglefrio

The Celtic Manor Resort

Llawr Sglefrio Awyr Agored Bargoed

Bachwch eich cyfle'r Nadolig hwn i gael tro ar y Llawr Sglefrio Awyr Agored drws nesaf i Eglwys Santes Gwladys ym Margod. Mae lle Parcio a Theithio gyferbyn, a tho pabell dros y llawr sglefrio fel y gall pawb gael hwyl beth bynnag yw'r tywydd! Bydd bwrlwm yng nghanol y dref gyda rhai siopau'n agor yn hwyr, a digonedd o gaffis a thafarndai i gael llymaid bach a thamaid i'w fwyta.

Straeon cysylltiedig