Dyma rai o'r lloriau sglefrio mwyaf poblogaidd yng Nghymru, felly ewch amdani!

Gŵyl y Gaeaf, Caerdydd

O flaen adeiladau dinesig mawreddog Caerdydd cynhelir Gŵyl y Gaeaf bob Nadolig. Gallwch lithro'n braf ar y llawr sglefrio awyr agored gyda holl hwyl yr ŵyl o'ch cwmpas. Mae rhywbeth i ddifyrru pawb ymhlith yr atyniadau lliwgar, gan gynnwys bwyd a diod Nadoligaidd yn y pentref Alpaidd a reid ar yr hen geffylau bach.

Indoor ice rink in Cardiff lit up for Christmas.
Gŵyl y Gaeaf, Caerdydd

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau, Abertawe

Yng nghanol dinas Abertawe fe ddewch chi o hyd i fyd yn llawn rhyfeddodau'r Nadolig. Mae yno ddau lawr sglefrio, y naill yn addas i bawb o ran eu hoed a'u gallu, a'r llall wedi'i neilltuo i sglefrwyr ifanc. Chewch chi ddim trafferth yn mynd i hwyl yr ŵyl yng Ngwledd y Gaeaf ar y Glannau, wrth fynd i weld Siôn Corn yn ei ogof, gwirioni ar y reids yn y ffair a chael blas ar rai o'r danteithion Nadoligaidd ar y stondinau.

Gwlad y Nadolig yn Celtic Manor Resort

Ewch ar antur Nadoligaidd ardderchog yng ngwesty Celtic Manor yng Nghasnewydd. Mae Gwlad y Nadolig yn ddelfrydol i deuluoedd, gyda llawr sglefrio bendigedig lle byddwch chi'n llithro yma ac acw i gyfeiliant caneuon Nadolig. Ymunwch yn hwyl yr ŵyl drwy fynd i weld Siôn Corn yn ei ogof, a helpu Siân Corn i addurno coed Nadolig sinsir!

Llawr Sglefrio Awyr Agored Bargoed

Bachwch eich cyfle'r Nadolig hwn i gael tro ar y Llawr Sglefrio Awyr Agored drws nesaf i Eglwys Santes Gwladys ym Margod. Mae lle Parcio a Theithio gyferbyn, a tho pabell dros y llawr sglefrio fel y gall pawb gael hwyl beth bynnag yw'r tywydd! Bydd bwrlwm yng nghanol y dref gyda rhai siopau'n agor yn hwyr, a digonedd o gaffis a thafarndai i gael llymaid bach a thamaid i'w fwyta.

Straeon cysylltiedig