Darganfod Ynys Môn

Yn swyddogol yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, mae Ynys Môn yn lleoliad hyfryd, gydag arfordir heb ei ddifetha ar gyfer cerdded, trefi prydferth a digonedd o lefydd ar gyfer diod neu bryd o fwyd cysurus, mae’n lle rhamantus iawn. Ewch i weld Melin Llynnon yn ystod eich ymweliad; mae’n felin weithredol o’r 18fed ganrif yng nghanol golygfeydd godidog.

Two people walking on Llanddwyn Island with the lighthouse and Dwynwen's Cross in the background
Ynys Llanddwyn, Ynys Môn

Byw yn y bryniau

Os ydych chi’n chwilio am ychydig o amser tawel gyda’ch gilydd, gallwch ddianc i gaban gwledig neu fwthyn hunanarlwy yn y bryniau. Byddai rhywle fel Lily Pond Lodge yn Aberhonddu’n berffaith: caban pren wrth bwll prydferth llawn bywyd gwyllt, yn guddiedig rhag pawb arall. Gyda llwybrau cerdded wrthlaw a golygfeydd dramatig rownd pob cornel, mae Aberhonddu yn fan gwych i ddianc iddo.

Edmygu gwir brydferthwch byd natur

Cyfunwch arhosiad ymysg y coed gyda chyfle i agosáu at natur. Mae Fforest yn lle perffaith i wneud hyn - yn unrhyw un o’u tri safle yng Ngheredigion - a gallwch brofi arhosiad ymlaciol yn y goedwig, nofio mewn dŵr naturiol ac archwilio’r coetiroedd. Bydd yn wyliau bythgofiadwy. Cerddwch ar hyd glogwyni Ynys Lochtyn gerllaw i weld golygfeydd hyfryd o’r môr, neu grwydro ar draws rhai o’r ceunentydd.

Bild eines Kuppelzeltes und einer kleinen Hütte auf einem Feld.
Fforest, Ceredigion

Rhuthun rhamantus

Yng Ngogledd Ddwyrain Cymru mae profiad chwedlonol go iawn yn aros amdanoch. Ganrifoedd yn ôl roedd ymwelwyr brenhinol yn aros ym moethusrwydd Castell Rhuthun. Ers hynny mae wedi ei addasu i fod yn westy neilltuol, ble gallwch ddewis i aros mewn ystafelloedd sydd â themâu anarferol ac wedi eu haddurno’n grand i blesio’r brenin neu’r frenhines rydych chi’n eu gwahodd!

Rhamant yn y Preseli

Mae bryniau hyfryd y Preseli’n wyllt a throellog, ac yn teimlo’n anghysbell iawn diolch i’r boblogaeth wasgaredig. Mae’n ddelfrydol ar gyfer mynd am dro tawel, preifat, yn eich gardd gefn anferthol. Wedi hynny, galwch draw i Felin Tregwynt, melin wlân wedi ei gwyngalchu mewn dyffryn coediog diarffordd, am gipolwg ar ddiwydiant gwlân traddodiadol Cymru. Efallai byddwch hefyd am brynu carthen gynnes i gwtsho oddi tanodd. Os ewch chi i Ddinbych-y-pysgod gerllaw, galwch am ginio yn Peppers – bistro bychan mewn oriel gelf.

A collection of Neolithic stones on the Preseli Hills, looking over to Carn Menyn peak
Bedd Arthur, Mynyddoedd y Preseli, Sir Benfro

Dod o hyd i dwyni tawel ar Benrhyn Gŵyr

Mae Penrhyn Gŵyr yn llawn traethau prydferth – dyma oedd y lle cyntaf yng Nghymru i gael ei ddynodi’n Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol. Mae sawl rhan o’r arfordir yma yn cynnig mannau tawel, heddychlon i gariadon eistedd a myfyrio. Gwisgwch yn gynnes ac ymuno â’ch cymar i wylio’r machlud yng Nghastell Pennard, neu yfed siocled poeth gyda golygfa o Fae Rhosili ym mistro The Bay.

Datgysylltu o’r rhwydwaith

Mae dod o hyd i amser ar eich pen eich hun yn hawdd yng Nghwm Elan. Mae cymaint i’w archwilio a’i chwilota, bydd gennych chi ddim amser i chwilio am 4G. Yn ymestyn dros 72 milltir sgwâr, mae yna lwybrau cerdded di-ben-draw ymysg bywyd gwyllt, nifer o argaeau a chronfeydd dŵr o oes Fictoria a digonedd o lwybrau beicio. Dyma oedd y parc mewn perchnogaeth breifat, ond sy’n hygyrch i’r cyhoedd, cyntaf i ennill statws Parc Awyr Dywyll Rhyngwladol. Beth sy’n fwy rhamantus na syllu ar y sêr gyda’ch gilydd?

Image of a house in the middle of an autumnal forest, surrounded by mist
Two people taking two dogs for a walk, walking over a bridge with autumnal trees in the background
Cwm Elan, Powys

Tretiwch nhw ac aros yn The Grove

Ewch â’ch cariad am benwythnos rhamantus yn un o westai bach bwtîc gorau Cymru. Mae gan The Grove yn Arberth gynnig arhosiad rhamantus – dychmygwch champagne, siocled a dwsin o rosynnau cochion yn aros amdanoch wrth i chi gyrraedd, yn ogystal â bwydlen swper a choctels flasus. Mae tref Arberth gerllaw yn rhamantus hefyd, gyda siopau bach annibynnol, tai te cysurus a chyflymder hamddenol i fywyd.

Ymweld â Bae hyfryd Caerdydd

Cymerwch gam yn ôl o brysurdeb canol y ddinas a chrwydro’r Bae. Beth am fwynhau sioe yng nghanolbwynt diwylliant y Bae, Canolfan Mileniwm Cymru? Neu beth am wledda ar y bwyd blasus sydd ar gael yn y llefydd bwyta annibynnol? Mae gan deisennau bach Portiwgeaidd Nata & Co enw da iawn, tra fod Fabulous Welshcakes yn rhagori gyda fersiynau cyfoes a thraddodiadol o’n hoff ddanteithion Cymreig. Coronwch ddiwrnod i’r brenin gyda thaith ramantus ar gwch o amgylch dyfrffyrdd Caerdydd.

Blick auf Cardiff Bay.
Bae Caerdydd

Mwynhau brêc champagne rhamantus

Mae Ynyshir, sydd berchen ar bedwar rhosglwm AA a seren Michelin, yn westy gwledig a bwyty moethus ar gyrion Machynlleth fyddai’n medru meddalu’r galon galetaf. Sbwyliwch eich hunain gydag arhosiad yn un o’u hystafelloedd crand, ble gallwch archebu therapydd ar gyfer triniaethau megis tylino neu adweitheg. Yna, profwch un o’r bwydlenni blasu sydd ar gael yn y bwyty, sydd wedi ennill nifer fawr o wobrau, gyda gwydraid o rhywbeth byrlymus. Bydd y staff yn mynd allan o’u ffordd i sicrhau fod eich achlysur arbennig yn berffaith, felly os ydych chi’n trefnu rhywbeth hollbwysig, gwnewch yn siŵr eich bod yn rhoi gwybod iddynt.

Lawrlwythwch neu argraffwch gerdyn hyfryd i ddathlu Dydd Santes Dwynwen.

Image of food in two small brown bowls
Ynyshir Restaurant and Rooms, Eglwys Fach, y Canolbarth

Straeon cysylltiedig