HowTheLightGetsIn

Y Gelli Gandryll, 24-27 Mai

HowTheLightGetsIn yw'r ŵyl athroniaeth a cherddoriaeth fwyaf yn y byd: dros 200 o ddigwyddiadau, 80 o sgyrsiau neu drafodaethau a 100 o berfformiadau, ac mae’n cael ei chynnal yn y Gelli Gandryll yng nghesail y Mynyddoedd Du. Cewch glywed am theorïau newydd, ymbalfalu mewn hen syniadau ac ehangu eich gorwelion diwylliannol. Bydd sioeau gan artistiaid, bandiau, cerddorion, comediwyr a pherfformwyr yn gwneud yn siŵr eich bod chi’n cael eich diddanu rhwng y sesiynau athronyddol, dwy

Gŵyl Lenyddol y Gelli

Y Gelli Gandryll, 23 Mai-2 Mehefin

Does dim byd sy’n ymylu ar fod yn debyg i Ŵyl y Gelli. Yn wir, mae’n ddathliad mawr o lyfrau, y ddawn o adrodd straeon ac o greadigrwydd. Eleni bydd awduron nofelau arobryn, awduron llyfrau taith, enillwyr Gwobr Pulitzer, awduron plant, darlledwyr, perfformwyr, meddylwyr, arloeswyr, artistiaid a dyfeiswyr yn ymddangos i gynnal sgyrsiau, trafodaethau, perfformiadau a darlleniadau dros amserlen naw diwrnod. Ceir adloniant gyda’r hwyr â nosweithiau yng nghwmni Jimmy Carr, Stacey Dooley, The Gipsy Kings, The Waterboys a llawer mwy.

People walking  by The Hay Festival entrance with bunting flying in the breeze.
Gŵyl y Gelli

Gŵyl Gottwood

Ynys Môn, 6–9 Mehefin

Caiff Gŵyl Gottwood ei disgrifio fel parti bach cyfrinachol wedi ei guddio yng nghanol y goedwig. Mae’n ŵyl electronig annibynnol agos atoch chi sy’n digwydd ar Ystâd Carreglwyd ar Ynys Môn. Dyma’r degfed tro i’r ŵyl gael ei chynnal, felly gallwch ddisgwyl enwau adnabyddus, sŵn uchel a rêfs anferth tan berfeddion nos. Datgelwyd rhai o’r artistiaid fydd yn cymryd rhan yn y cyhoeddiad cyntaf, ac yn eu plith mae Nicolas Lutz, Skee Mask, Margaret Dygas, Josey Rebelle, Skeptical, 2 Bad Mice, dBridge, Radioactive Man ac Egyptian Lover.

Yr Eisteddfod Genedlaethol

Llanrwst, 3-10 Awst

Mae’r Eisteddfod yn cael ei chynnal yn Llanrwst yng Nghonwy eleni, gan ddenu miloedd o gystadleuwyr o bob cwr o’r wlad. Byddant yn cymryd rhan mewn cystadlaethau barddoniaeth a chân, tra bydd eraill yn gwylio Gorsedd y Beirdd wrth iddi gynnal ei seremonïau lliwgar yn anrhydeddu gwaith beirdd a llenorion Cymru. Mae gwahoddiad i bawb, felly peidiwch â meddwl bod rhaid medru’r Gymraeg – er, gallwch chi gymryd rhan mewn gwers Gymraeg os hoffech chi ddeall mwy am be sy’n mynd ymlaen!

A voice quartet performing on the National Eisteddfod stage with a harp accompaniment
Cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol

Gŵyl Green Man

Crucywel, 15–18 Awst

Roedd yr ŵyl hon unwaith yn ŵyl werin fechan lle byddai ychydig gannoedd yn mynychu, ond bellach mae Gŵyl Green Man wedi tyfu i fod yn un o ddigwyddiadau mwyaf calendr yr haf. Erbyn hyn mae’n croesawu mwy na 15,000 o ymwelwyr bob blwyddyn, ac mae’r arlwy'n adlewyrchu’r amrywiaeth yn chwaeth y rhai sy’n mynychu. P’un ai ydych chi’n ffan o gerddoriaeth indi, gwerin traddodiadol, roc trwm neu electronica byddarol, bydd rhywbeth yma at eich dant. Mae yma hefyd babell gomedi, gerddi hardd, ardaloedd i blant ac ardaloedd llesiant, fel y gallwch ymlacio cyn llosgi’r Dyn Gwyrdd ei hun ar y noson olaf.

Green Man sign
Gŵyl Green Man

The Good Life Experience

Sir y Fflint, 12-15 Medi

Wedi ei lleoli ar Ystâd Penarlâg, cartref y Prif Weinidog o’r 19eg ganrif, William Gladstone, mae gŵyl The Good Life Experience yn brosiect gan y darlledwr a'r perfformiwr Cerys Matthews a’i gŵr, Steve Abbott, ynghyd â’r ffermwyr a’r awduron Charlie a Caroline Gladstone. Amcan eang yr ŵyl yw helpu pobl i ddod o hyd i’r bywyd braf; ac fe wneir hynny trwy ddarparu cerddoriaeth, bwyd a diod, awduron, gweithdai a digon o gyfleoedd i fod yn yr awyr agored.

Musicians playing at The Good Life Experience Festival
Trees lit up at night at The Good Life Experience Festival
The Good Life Experience

Gŵyl Sŵn

Caerdydd, 18-20 Hydref

Yn 2018, cafodd gŵyl gerddorol aml-leoliad Caerdydd ei throsglwyddo wedi 12 mlynedd anhygoel. Mae Gŵyl Sŵn bellach yn cael ei threfnu gan Glwb Ifor Bach, ac mae’n dal i roi’r un cyfleoedd i chi ddarganfod cerddoriaeth newydd tra rydych chi’n crwydro’r ddinas dros bedwar diwrnod yn ystod mis Hydref. Does dim dwywaith fod gan rhai o’r bandiau llai sy’n rhan o’r arlwy yrfaoedd hir a llwyddiannus o’u blaen. Cadwch lygad am gyhoeddiad ynghylch y dyddiadau er mwyn i chi archebu eich band garddwrn.

Musicians playing at SŴN Festival
Gŵyl SŴN 

Straeon cysylltiedig