Bellach yn ei 72ain blwyddyn, mae'r digwyddiad blynyddol hwn yn llwyfan i brofi diwylliant o bedwar ban byd, a chyda'r nos cynhelir cyngherddau gyda pherfformwyr syfrdanol ar draws y sbectrwm cerddorol - o jazz i indie-rock.

Sefydlwyd yr Eisteddfod Ryngwladol ym 1947, gyda'r bwriad o ddathlu heddwch rhyngwladol a chyfeillgarwch newydd ar draws Ewrop yn y cyfnod anodd ar ôl yr Ail Ryfel Byd. Creodd tref fechan Llangollen gyfuniad unigryw o berfformiadau a chystadlaethau diwylliannol ar hyd wythnos yr ŵyl.

Gwahoddwyd yr Almaen i fod yn bresennol yn yr Eisteddfod gyntaf. Cawsant groeso cynnes gan y gynulleidfa, ac fe'u cyflwynwyd fel ‘ein ffrindiau o'r Almaen’. Mae straeon fel hyn, o gyfnod ymhell cyn fy amser i, yn cydnabod sefyllfaoedd gwleidyddol hanes, ac yn atgyfnerthu ystyr yr Eisteddfod hyd heddiw a'i gwreiddiau mewn ymdrechion i hyrwyddo heddwch.

Black and white image of Portuguese female singers in 1947 in long white skirts
Cantorion o Bortiwgal ym 1947

Ymlaen â ni at y presennol, ac mae'r Eisteddfod yn dal i gynnal y gwerthoedd craidd hyn o heddwch. Eleni rydym yn croesawu 26 o wledydd i'n cartref tlws yn Llangollen. O Albania i Zimbabwe, Canada i Indonesia a llu o lefydd eraill. Mae darllen rhestr o'r rhai sy'n cymryd rhan  yn hynod gyffrous wrth i'ch meddwl grwydro i wledydd pell fel Cote d’Ivoire neu Ghana, a bydd eu perfformwyr ar y llwyfan yma yn ein tref fechan o fewn ychydig wythnosau. I mi, y gwisgoedd yw'r elfen fwyaf gyffrous - mae'r lliw a'r ystyr y tu ôl i wisgoedd traddodiadol y grwpiau yn stori ynddi'i hun. Wrth gwrs, yn goron ar hynny mae perfformiad o gân neu ddawns na fyddwch byth yn ei brofi eto yn eich oes. Nid gor-ddweud yw teimlo eich bod yn cael eich cofleidio'n llwyr gan ddiwylliant! Er bod llawer o bobl ond yn dod yma ar gyfer y cyngherddau gyda'r hwyr, byddwn yn eich annog yn gryf i gyrraedd yn fuan ac ymgolli yn awyrgylch yr ŵyl yn ystod y dydd. Mae'n brofiad cwbl unigryw.

Er bod llawer o bobl ond yn dod yma ar gyfer y cyngherddau gyda'r hwyr, byddwn yn eich annog yn gryf i gyrraedd yn fuan ac ymgolli yn awyrgylch yr ŵyl yn ystod y dydd. Mae'n brofiad cwbl unigryw."

Two Tibetan monks in colourful traditional clothes playing wind instruments
Mynachod o Dibet

Mae thema wahanol i bob cyngerdd gyda'r nos er mwyn cynnig amrywiaeth ac i apelio at gynulleidfa eang yn ystod yr wythnos. Mae'r rhestr o berfformwyr yn cynnwys rhai o sêr mwyaf byd cerddoriaeth, ac oherwydd nad oeddem am gyfyngu yr arlwy rydym yn ei gynnig, eleni mae gennym gyngerdd ar y nos Lun hefyd, sy’n gwneud cyfanswm o saith sioe yn ystod yr wythnos. Mae Jools Holland and his Rhythm and Blues Orchestra yn dychwelyd i Langollen eleni i ddechrau'r wythnos. Jools yw un o ffefrynnau mwyaf poblogaidd yr Eisteddfod, ac mae ei sioeau yn y gorffennol wedi cael eu disgrifio fel rhai chwedlonol! Fel un fydd yn mynd i un o’i gyngherddau am y tro cyntaf erioed, rwy’n cyfri’r dyddiau a dweud y lleiaf!

Image of Jools Holland sat at a piano and waving at the audience
Jools Holland and his Rhythm and Blues Orchestra

Mae Gala Glasurol nos Fawrth yn dod â rhai enwau nodedig i lwyfan Llangollen. Yn ymddangos am y tro cyntaf yn yr Eisteddfod bydd Rolando Villazon, un o berfformwyr mwyaf gwefreiddiol y byd opera. Yn ymuno ag ef bydd dwy o'r sopranos gorau yn y maes, sef Rhian Lois a Charlotte Hoather.

Dyma gipolwg ar weddill yr wythnos: bydd Shân Cothi yn dathlu cerddoriaeth Cymru ar y nos Fercher, a MABON yn dathlu cerddoriaeth y byd mewn noson werin fywiog gyda naws Celtaidd ar y nos Iau. Ceir cyffro gitâr fflamenco ar y nos Wener, wrth i'r Gipsy Kings ddod draw i Langollen – ddwedodd unrhyw un Bamboléo?! Ac yn olaf, bydd Tlws Pavarotti yn cael ei dyfarnu i Gôr y Byd ar y nos Sadwrn, mewn noson fydd yn cael ei harwain gan y delynores Gymreig Catrin Finch.

Image of Kaiser Chiefs performing on stage
Kaiser Chiefs yn perfformio yn Llanfest 2018

I orffen yr wythnos mewn steil, ar y dydd Sul rydym yn newid cywair yn gyfan gwbl ar gyfer digwyddiad sydd, i bob pwrpas, yn rhywbeth ar wahân i weddill yr Eisteddfod - sef Llanfest! Mewn amrantiad mae Llangollen yn cael ei thrawsnewid yn rhan o’r sȋn Indie-Rock, ac eleni mae gennym The Fratellis, The Coral, The Pigeon Detectives a Dodgy yn perfformio. Yn unol ag ysbryd gŵyl haf, rydym yn cynnig glampio boutique, amrywiaeth enfawr o stondinau bwyd a llwyfannau awyr agored. Mae'r digwyddiad undydd hwn yn denu cynulleidfa wahanol iawn i Langollen, ac yn dangos pa mor arloesol a blaengar yw'r Eisteddfod. Dilynwch @Llan_Fest ar Instagram i gael y newyddion diweddaraf a chyhoeddiadau mwy penodol.

Fel bob blwyddyn, rwy’n edrych ymlaen yn arw at weld wynebau cyfarwydd yn yr Eisteddfod unwaith eto fis Gorffennaf, ond rydym hyd yn oed yn fwy balch o weld wynebau newydd. Mae'r digwyddiad yn wledd ddiwylliannol unigryw, sy’n croesi ffiniau rhyngwladol a sefyllfaoedd gwleidyddol. Gydag ystod eang o ddoniau a sêr yn perfformio, mae yma rhywbeth i bawb o bob oed a chefndir, a does dim esgus i beidio ag ymweld â Llangollen o leiaf unwaith yn ystod yr wythnos!

Straeon cysylltiedig