His Dark Materials – Creu Bydoedd yng Nghymru

02 Rhagfyr 2022 - 03 Medi 2023. Mae arddangosfa His Dark Materials – Creu Bydoedd yng Nghymru yn cael ei chynnal yn Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe. Gweler darnau o ffilm effeithiau gweledol, propiau, gwisgoedd, celf gysyniadol a mwy o bob un o'r tri thymor. Mae mynediad yn rhad ac am ddim.

Cystadleuaeth Pysgota Tag, Llyn Brenig, Conwy

18 Mawrth - 03 Tachwedd 2023. Cymerwch ran yng Nghystadleuaeth Pysgota Tag Llyn Brenig, Conwy. Mae ffermwyr pysgod Llyn Brenig yn tagio deg pysgodyn yr wythnos ac yn eu rhyddhau ar wasgar ar draws y llyn. Po fwyaf o dagiau rydych chi'n eu casglu wrth i chi bysgota, gorau oll yw'r siawns o ennill! Mae cyfle i ennill £1,000 neu docyn tymor llawn neu hanner tymor.

Teithiau BBC Cymru, Caerdydd

Camwch i ddyfodol darlledu yn stiwdios mwyaf newydd a mwyaf datblygedig y BBC yn Sgwâr Canolog, Caerdydd. Ymunwch â chanllawiau cyfeillgar ar gyfer taith unigryw y tu ôl i'r llenni o'r stiwdios teledu a radio. Mae BBC Cymru wedi derbyn gwobr aur wych gan Croeso Cymru am ansawdd ei theithiau a gwobr Dewis Teithwyr TripAdvisor. Mae'r teithiau tywys hyn ar gael yn Gymraeg, Saesneg a BSL. Archebwch eich tocynnau ar gyfer Taith BBC.

Llunio Cymru: Bell ac Armistead, Oriel Celf Glynn Vivian, Abertawe

13 Mai - 12 Tachwedd 2023. Mae arddangosfa curadur Bell ac Armistead yn cael ei chynnal yn Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe, Gorllewin Cymru. Mae'r arddangosfa'n dathlu dau guradur llawn amser cyntaf Oriel Gelf Glynn Vivian ac mae'n cynnwys nifer o weithiau gan artistiaid gan gynnwys Syr Kyffin Williams, J D Innes ac Evan Walters.

Llyfr Gwyn Llaregyb, Canolfan Dylan Thomas, Abertawe

14 Mai 2023 – 28 Ionawr 2024. Cynhelir arddangosfa Llyfr Gwyn Llaregyb yng Nghanolfan Dylan Thomas, Abertawe. Dyma ddathlu 70 mlynedd ers cynhyrchiad llwyfan llawn cyntaf Under Milk Wood yn Efrog Newydd.

For the Love of Laura Ashley, MOMA Machynlleth

24 Mehefin - 06 Medi 2023. Cynhelir arddangosfa For the Love of Laura Ashley ym MOMA Machynlleth gan ddathlu gwaith y dylunydd ffasiwn enwog o ganolbarth Cymru a ddaeth yn frand byd-eang. 

Haf o Chwarae, Castell y Waun, Wrecsam

22 Gorffennaf - 03 Medi 2023. Dyma'r cyfle olaf i weld Haf o Chwarae Castell y Waun, a noddir gan Starling Bank, Castell Antur Gwellt enfawr. O fewn y gaer wellt mae pedwar tyred chwarae unigryw yn gorwedd lle gallwch ddarganfod gwahanol ffyrdd o chwarae, bod yn egnïol, ymgysylltu eich synhwyrau a chael hwyl. Mae prisiau mynediad arferol yn berthnasol a bydd tâl ychwanegol am saethyddiaeth o £1 am bawb sy'n cymryd rhan.

Gŵyl yr Haf ac Antur Deinosoriaid, Parc Fferm Manorafon, Abergele

22 Gorffennaf - 02 Medi 2023. Mae llawer o hwyl ym Mharc Fferm Manorafon Abergele yn ystod gwyliau'r haf. Mae yna hwyl ar y traeth gyda Gŵyl yr Haf, gyda phartïon ewyn, chwarae tywod, cerddoriaeth, a Chlwb adloniant Griff y Gafr. Ceir Antur Deinosor gyda deinosoriaid symudol, pabell gloddio mawr, sioe hud, cyfarfod â T-Rex, llwybr archwiliwr, adeiladu deinosor a mwy.

Drysau Agored Cadw

01 - 30 Medi. Mae Drysau Agored yn digwydd bob blwyddyn drwy gydol mis Medi. Mae'r digwyddiadau'n rhoi cyfle i bobl edrych ar rai o adeiladau a safleoedd hanesyddol Cymru. Mae profiadau unigryw mewn rhai lleoliadau nad ydynt fel arfer ar agor i'r cyhoedd.

Gweler tudalen digwyddiadau Drysau Agored Cadw i gael rhagor o wybodaeth.

Digwyddiadau ar safleoedd Cadw ar draws Cymru

Dyddiadau gwahanol ym mis Medi 2023. Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau ar safleoedd Cadw drwy gydol mis Medi, gan gynnwys Blodau a Diodydd yn Llys a Chastell Tretŵr (03 Medi), y Brawd Thomas y Selerwr yn Abaty Tyndyrn (16 Medi), Cyfarfod y Trigolion ym Mhlas Mawr (16 Medi) a Gweithdy Caligraffi yng Nghastell Talacharn (17 Medi). Dewch yn ôl yn nes at yr amser i gael mwy o wybodaeth. 

Digwyddiadau Canolbarth Cymru

01 - 30 Medi 2023. Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau yn y Canolbarth drwy gydol mis Medi, gan gynnwys Sportive Arfordir Cambria Aberdyfi (16 Medi), Sioe Fodel Great Little Trains Rheilffordd Llyn Tegid (16 a 17 Medi) a Phenwythnos y Trallwng o'r 1940au (29 Medi - 01 Hydref).

Gweler gwefan Canolbarth Cymru am fwy o ddigwyddiadau

Teithiau'r Fferm Bysgod, Llyn Brenig, Conwy

02 Medi 2023. Ewch ar daith Fferm Bysgod yn Llyn Brenig. Dewch i gwrdd â'r ffermwyr pysgod a dysgu am wahanol gyfnodau twf pysgod a'r hyn sy'n gysylltiedig â chynnal eu stoc o enfys a brithyll brown. Mae teithiau ar gael bob dydd Sadwrn cyntaf o'r mis o 06 Mai hyd at 02 Medi.

Man vs Mountain, Caernarfon

02 Medi 2023. Mae Man vs Mountain yn daith 20 milltir dros un mynydd. Byddwch yn cychwyn ar eich taith ar lefel y môr o fewn Castell Caernarfon sydd wedi'i restru ar Dreftadaeth y Byd UNESCO cyn dringo'n gyson trwy dirweddau hardd gogledd Cymru gyda rhai rhwystrau ar hyd y ffordd. Ar ôl i chi ddeifio'r elfennau a disgyn o gopa'r Wyddfa, byddwch wedyn yn wynebu'r 'All Out Vertical Kilometre', abseilio dan arweiniad, a chyfres o rwystrau tir a dŵr a gynlluniwyd i brofi pa gryfder sy'n weddill.

FIM Speedway GP of Great Britain, Caerdydd

02 Medi 2023. Mwynhewch gyffro byw yn Stadiwm Principality Caerdydd gyda FIM Speedway GP Prydain Fawr. Mae tocynnau ar werth nawr.

Gŵyl Gerdded Gŵyr

02 - 10 Medi 2023. Mae Gŵyl Gerdded Gŵyr yn cynnig amrywiaeth wych o deithiau cerdded sy'n addas i bob oedran a gallu.

Gŵyl Fwyd Prydain Fawr, Parc Margam

02 - 03 Medi 2023. Mae Parc Margam yn cynnal Gŵyl Fwyd Prydain Fawr. Mwynhewch ddiwrnod allan i'r teulu gydag amrywiaeth o stondinau ac arddangosiadau bwyd a diod. Gallwch brynu bwyd stryd, crefft ac anrhegion. Mae croeso i gŵn hefyd. Mae tocynnau cynnar ar gael.

Gŵyl y Caws Bach 2023, Caerffili

02 a 03 Medi 2023. Bydd Gŵyl y Caws Bach yn cael ei chynnal yng nghanol tref Caerffili, gyda phenwythnos o gerddoriaeth gan gerddorion lleol a phrif gerddorion. Mae yna hefyd weithdai cerddoriaeth, sesiynau crefft a reidiau ffair bach i'r plant, yn ogystal â nifer o stondinau bwyd a diod.

IRONMAN Wales, Sir Benfro

03 Medi 2023. Mae IRONMAN Wales yn ddigwyddiad blynyddol poblogaidd yn y calendr yn Ninbych y Pysgod, Sir Benfro. Nofio 2.4 milltir (3.8km), seiclo 112 milltir (180km), ac yna marathon, gyda dim ond 17 awr i gwblhau'r cyfan ...

beicwyr ar ffordd serth, gyda phobl yn gwylio.
Many swimmers wearing green caps running into the sea.

IRONMAN Wales, Dinbych y Pysgod, Gorllewin Cymru

Gŵyl Gerdded Bro Morgannwg

05 - 10 Medi 2023. Mae Gŵyl Gerdded Bro Morgannwg yn cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded a gweithgareddau yn y rhan brydferth a hanesyddol hon o Gymru.

Lloegr v Seland Newydd ODI Criced, Caerdydd

08 Medi 2023. Gwyliwch griced byw yng Ngerddi Sophia, Caerdydd gyda Lloegr v Seland Newydd ODI.

Sioe Wysg

09 Medi 2023. Dathlwch y gorau o ffermio Sir Fynwy a bywyd gwledig yn Sioe Wysg. Mae arddangosiadau ac arddangosfeydd ynghyd â dros 300 o fasnachwyr yn y neuadd fwyd, canolfan siopa a'r babell grefft.

Gŵyl Fwyd Sain Ffagan, Caerdydd

09 a 10 Medi 2023. Mae Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru yn dychwelyd i Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Caerdydd. Bydd dros 80 o stondinau bwyd, diod a chrefft, arddangosiadau coginio, gweithgareddau a cherddoriaeth i'r teulu cyfan .

Sinema Awyr Agored, Gerddi Dyffryn, Bro Morgannwg a Chastell y Waun ac Erddig, Wrecsam

Dyddiadau gwahanol ar gyfer mis Medi 2023. Mwynhewch ddewis o ffilmiau clasurol a mwy newydd yn yr awyr agored mewn lleoliadau gwych. Archebwch ymlaen llaw gan eu bod yn boblogaidd iawn.

Gwyliwch Dirty Dancing (8 Medi), Top Gun: Maverick (9 Medi) neu Grease (10 Medi) yng Ngerddi Dyffryn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym Mro Morgannwg. 

Yng Ngogledd Cymru yng Nghastell y Waun mae Mamma Mia! (22 Medi), Harry Potter and the Philosopher's Stone (23 Medi) a (24 Medi).

Mae gan Neuadd Erddig ddewis o Top Gun: Maverick (28 Medi), Dirty Dancing (29 Medi) neu The Greatest Showman Sing-along (30 Medi).

Llanc y Tywod, Ynys Môn

09 - 10 Medi 2023. Cynhelir Treiathlon Superfleet Sandman trwy goedwig anhygoel Niwbwrch. Mae'r dechrau a'r gorffen wedi'i osod mewn ardal unigryw o fewn y goedwig 700 hectar ger Traeth byd-enwog Llanddwyn. Mae yna hefyd Duathlon ac ar 10 Medi mae Llwybr Torchlight Sandman.

Opera Cenedlaethol Cymru, Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Dyddiadau amrywiol 09 – 30 Medi 2023. Mwynhewch olygfa liwgar o gerddoriaeth, dawns a barddoniaeth yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, gydag Ainadamar a La traviata Opera Cenedlaethol Cymru a hefyd ar 30 Medi mae profiad i'r teulu Chwarae Opera Yn Fyw. Mae perfformiadau hefyd yn Venue Cymru, Llandudno, Gogledd Cymru ym mis Hydref. 

Taith Prydain Cam Wyth, Parc Gwledig Margam i Gaerffili

10 Medi 2023. Bydd cymal olaf ras 2023 y Taith Prydain Cam Wyth, yn dechrau ym Mharc Gwledig Margam ac yn gorffen yng Nghaerffili. Bydd dros 100 o feicwyr yn cymryd rhan yn y cam heriol hwn sy'n cynnwys dringo Mynydd Caerffili ddwywaith.

Ras Trailhead Get Jerky Devil's Staircase Ultra Trail, Llanwrtyd

16 Medi 2023. Bydd Trailhead Get Jerky Devil's Staircase Ultra Llwybr gan Green Events yn cael ei gynnal yn Llanwrtyd. Mae'r ras oddi ar y ffordd hon yn 50 km (31.5 milltir), gyda chyfanswm esgyniad a disgyniad o tua 5,200 troedfedd (1585m). 

Gŵyl Fwyd y Fenni

16 - 17 Medi 2023. Gŵyl Fwyd y Fenni yw un o'r digwyddiadau mwyaf yng nghalendr bwyd y DU. Mae arddangoswyr o Gymru a thu hwnt. Mae rhaglen o arddangosiadau gan gogyddion sy'n cynnwys dosbarthiadau meistr gorau, gweithdai, blasu a sgyrsiau wedi'u tiwtora'r o'r rhanbarth. Mae yna academi fwyd i blant gyda gweithdai ymarferol hefyd.

Torf o bobl yn eistedd ar y lawnt yn gwylio ac yn gwrando ar y gerddoriaeth ar y llwyfan o'u blaen.
Ffrwythau, jam eisin a phice ar y maen siocled ar hambwrdd.
Pobl yn eistedd ar y glaswellt yn mwynhau bwyd mewn gŵyl.

Gŵyl Fwyd y Fenni

Taith y Byd Gŵyl Ffilmiau Mynydd BANFF - Rhaglen Las, Caerdydd

20 Medi 2023. Mae Taith y Byd Gŵyl Ffilmau Mynydd BANFF - Rhaglen Las yn dod i Neuadd Dewi Sant, Caerdydd. Gallwch ddisgwyl y ffilmiau cyffro ac antur diweddaraf.

Gŵyl Elvis Porthcawl

22 - 24 Medi 2023. Mae Gŵyl Elvis yn ddigwyddiad poblogaidd yn nhref glan môr Porthcawl. Mae miloedd o gefnogwyr ac artistiaid teyrnged yn mynychu'r achlysur blynyddol hwn gyda'u esgidiau swêd glas a siwtiau undarn Vegas. Dyma'r ŵyl fwyaf o'i bath yn y byd!

Dynwaredwr Elvis yn sefyll ar lan y môr.

Dynwaredwr Elvis, Porthcawl

Gŵyl Gerdded 4 Diwrnod Canolbarth Cymru, Llanwrtyd

20 - 23 Medi 2023. Cynhelir Gŵyl Gerdded 4 Diwrnod Canolbarth Cymru yn Llanwrtyd a'r cyffiniau. Mwynhewch deithiau cerdded â marciau ffordd o 12 neu 20 milltir neu deithiau cerdded tywys o 5 i 8 milltir. Rhoddir tystysgrifau i bob unigolyn sy'n cwblhau eu llwybrau dewisol. Mae 'na adloniant nosweithiol a 'Blister Ball' gyda cherddoriaeth fyw nos Sadwrn. 

Mae'r digwyddiad Green Events hwn yn un o nifer o ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal yn y rhan brydferth hon o Ganolbarth Cymru drwy gydol y flwyddyn.

Gŵyl Fwyd Arberth

23 a 24 Medi 2023. Mae Gŵyl Fwyd Arberth yn Sir Benfro yn ddigwyddiad cymunedol sy'n cael ei redeg yn gyfangwbl gan wirfoddolwyr. Ni fydd yn cael yr enwau mwyaf, ond mae'n dal i fod yn un o'r gwyliau bwyd mwyaf cyfeillgar a mwyaf pleserus o gwmpas. Gallwch ddisgwyl stondinau bwyd, cerddoriaeth fyw, theatr stryd, sgyrsiau a blasu, arddangosiadau cogydd a gweithgareddau plant am ddim. 

Gŵyl Fwyd a Diod Wrecsam

23 a 24 Medi 2023. Mwynhewch arddangosiadau coginio, bwyd stryd, bariau a masnachwyr yn Wrexham Feast. Mae yna hefyd adloniant byw a ffair.

Gŵyl Gomedi Aberystwyth

29 Medi - 01 Hydref 2023. Mae Gŵyl Gomedi Aberystwyth yn cynnwys tua 40 o sioeau unigol sy'n cael eu cynnal mewn lleoliadau ger glan môr Aberystwyth.

Helfa ysbrydion, Castell Gwrych, ger Abergele

30 Medi 2023. Mwynhewch helfa ysbrydion yng Nghastell Gwrych, y cofiwch o'r sioe deledu I'm A Celebrity ... Get Me Out of Here. Mae helfa yn digwydd bob mis drwy gydol y flwyddyn hefyd.

Straeon cysylltiedig