Mis gwych i fod yng Nghymru. Pam? Dydd Gŵyl Dewi wrth gwrs! Ond ar wahân i hynny mae 'na ddigon i'w fwynhau yng Nghymru wrth i'r gwanwyn bigo ei ben rownd y gornel...

Arddangosfa His Dark Materials - Creu Bydoedd yng Nghymru, Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe

01 Rhagfyr 2022 - 30 April 2023. Mae Oriel Gelf Glynn Vivian yn Abertawe, mewn partneriaeth â Bad Wolf, yn cynnal arddangosfa hir-ddisgwyliedig His Dark Materials sy'n dathlu'r gyfres eiconig a sut cafodd byd Philip Pullman ei ail-greu yng Nghymru. Mae'r arddangosfa am ddim ac yn cynnwys gwisgoedd a phropiau allweddol o bob un o'r tri thymor. Mae yna hefyd luniau celf ac effeithiau gweledol cysyniadol.

Dydd Gŵyl Dewi

01 Mawrth.  Mae Dydd Gŵyl Dewi yn ddiwrnod llawn plant yn gwisgo hetiau a sioliau 'simnai' du.  Parêds cennin, cennin Pedr, baneri Dewi Sant a llwyth o ddreigiau coch - ar faneri wrth gwrs. Y cyfan i ddathlu nawddsant Cymru, Dewi Sant.

Gŵyl Gorau Gogledd Cymru 2023, Llandudno, Conwy

04 - 05 Mawrth 2023. Gŵyl Gorau Gogledd Cymru yw'r digwyddiad corawl mwyaf yng Nghymru. Mwynhewch benwythnos o gerddoriaeth gorawl, yn cynnwys cystadlaethau, cyngherddau a pherfformiadau cymunedol yn Venue Cymru, Llandudno.

A theatre alongside the promenade with views of the coast.

Venue Cymru, Llandudno

Gŵyl Gerdded Crughywel, Powys

04 - 12 Mawrth 2023. Mae Gŵyl Gerdded Crughywel yn ddigwyddiad sydd wedi hen ennill ei phlwyf ar y calendr lleol. Mae'n denu cerddwyr o bob cwr o'r wlad, yn ogystal â phobl leol sy'n awyddus i gofleidio'r golygfeydd gwych sydd ar gael yn y rhan hon o'r Canolbarth.

Cerddwyr yn y mynyddoedd

Gŵyl Gerdded Crughywel

Sul y Mamau yng Nghastell Coch, Caerdydd

18 March 2023. Mae digwyddiad Sul y Mamau yn cael ei gynnal yng Nghastell Coch. Dysgwch am iaith gyfrinachol blodau a bywyd y Fam Fictoraidd Arglwyddes Bute. Bydd taflen gwis lluniau i'ch helpu i ddod o hyd i'r negeseuon blodau cudd sydd yn ystafelloedd y castell. Gwnewch flodau papur, pwysi cwpan de neu gerdyn gan ddefnyddio delweddau blodau Fictoraidd. Codir tâl bychan am y gweithgaredd crefft.

Sul y Mamau

19 Mawrth 2023. Prynwch anrheg Sul y Mamau arbennig i'ch mam neu'ch mam-gu neu nain. Beth am ymlacio ar wyliau sba neu efallai brofiad anrheg Cymreig? Neu dangoswch eich cefnogaeth i fusnes lleol gyda rhodd gan fanwerthwr annibynnol o Gymru. Dyma rai gweithgareddau Sul y Mamau yng Nghymru a syniadau i ddefro'r Gwanwyn.

Dynes yn gorffwys ar ymyl pwll nofio tawel

Ymlacio yn voco® Gwesty a Sba St David's, Caerdydd

Penwythnos Talacharn, Sir Gaerfyrddin

24 - 26 Mawrth 2023. Mae Penwythnos Talacharn yn ddathliad o Dylan Thomas. Mae'n ddawn lenyddol a cherddorol chwithig o bob cwr o'r byd.

Gŵyl Syniadau Tyddewi, Sir Benfro

24 - 26 Mawrth 2023. Cynhelir Gŵyl Syniadau Tyddewi mewn nifer o leoliadau yn Nhyddewi, Sir Benfro. Mwynhewch amrywiaeth o siaradwyr. Mae'r digwyddiad bellach yn gwbl ddwyieithog, gyda chyfieithiad Saesneg o'r digwyddiadau Cymraeg.

Triathlon Sbrint Harlech, Gwynedd

26 Mawrth 2023. Dewch i fwynhau cyffro'r awyrgylch a dangos cefnogaeth a chodi calon pawb sy’n cymryd rhan yn Nhriathlon Sbrint Harlech.

Ffair Hadau, Conwy

27 Mawrth 2023. Mwynhewch ddiwrnod yn Ffair Hadau Conwy gyda stondinau hadau a phlanhigion, mêl a marchnad ffermwyr.  Mae mynediad am ddim ac yn hygyrch i bobl mewn cadair olwyn.

Straeon cysylltiedig