Error message

Could not retrieve the oEmbed resource.

Eisiau i’ch mam deimlo’n arbennig? Beth am gynnig un o’n syniadau am weithgaredd Sul y Mamau yng Nghymru iddi hi, a rhoi sylw haeddiannol iddi mewn ffordd fydd wrth ei bodd.

Dathlwch drwy archebu rhywbeth arbennig iddi hi ei wneud yn ddiweddarach yn y flwyddyn – te prynhawn bendigedig, neu efallai ei bod hi’n haeddu saib bach a moethusrwydd un o westai sba gorau Cymru?  Dewiswch eich hoff syniadau am weithgaredd Sul y Mamau o blith ein rhestr isod, a dechreuwch gynllunio!

Gwiriwch gyfyngiadau diweddaraf COVID 19 Llywodraeth Cymru fel rhan o’ch gwaith cynllunio, am na fydd rhai gweithgareddau’n bosib ar hyn o bryd efallai. Diolch.

Danteithion te prynhawn

Mae rhannu te prynhawn moethus yn ffordd wych o fwynhau Sul y Mamau. Ledled Cymru mae dewis o leoliadau sy’n gweini te prynhawn a bydd sawl un yn cynnig danteithion melys o Gymru hefyd! Dyma 10 lle i fwynhau te prynhawn mewn steil – beth am roi taleb er mwyn   mwynhau’n ddiweddarach yn y flwyddyn?

Os na allwch chi aros cyhyd â hynny, mae sawl cwmni o Gymru fydd yn gallu cyflenwi blwch anrheg sylweddol ar Sul y Mamau sy’n llawn dop o ddanteithion blasus. Mae Siwgr a Sbeis, a leolir yn Llanrwst, yn cynnig detholiad hyfryd o flychau anrhegion. Mae Bwydydd Daffodil ger Pwllheli yn cyflenwi Blwch Anrheg Te Prynhawn Cymreig Sul y Mamau, ynghyd â thusw llon o gennin Pedr. Anfonwch dipyn o’r ‘Cariad Cyfnod Clo’ gyda detholiad hamper Cwtsh o Fygfa’r Mynyddoedd Du ger Crucywel, neu ‘Diolch’ enfawr gyda syniadau anrheg crefftus Discover Delicious, sy’n cynnwys jin o Gymru, pice mân (neu deisennau cri), a’u casgliad ‘Diolch.

Os yw eich mam yn hoff o deisennau cartref, gall Gower Cottage Brownies anfon bocs yn llawn o flasusrwydd anhygoel ar ffurf brownis iddi hi. Neu i ymgolli yn y moethusrwydd melys eithaf, mae gan Ridiculously Rich by Alana, o Aberystwyth, ddewis eang o deisennau a wnaed â llaw ar gael mewn blychau o feintiau gwahanol.

Ewch i edrych ar wefan Cywain am ragor o gwmnïau sy’n cynnwys hamperi rhagorol yn llawn dop o gynnyrch o Gymru.

Profiad sba i’ch adnewyddu

Ydy eich mam yn dyheu am gael diwrnod yn y sba i ymlacio ac ymgolli? Dewiswch o westai sba llawn steil dinesig neu encil sba ymlaciol ar lan y môr. Y naill ffordd neu’r llall, mae triniaeth sba yn anrheg Sul y Mamau perffaith. Dysgwch ragor am wyliau sba yng Nghymru.

Gan nad yw diwrnod sba yn ymarferol ar hyn o bryd, beth am anfon bocs pampro haeddiannol iawn i’ch mam annwyl yn lle. Mae Fferm Organig Ystâd Rhug yn cynnwys Bocs Anrheg Sul y Mamau, sy’n cynnwys siocled, gwin, cannwyll ac eli corff a wneir ganddyn nhw. Mae gan Valley Mill, ger Castell-nedd, ddewis eang o setiau pampro a wnaed â llaw i ddewis o’u plith.

Dwy fenyw yn edrych allan dros y pwll anfeidredd yn Sba St Brides.

Pwll nofio diderfyn yn Sba St Brides, Saundersfoot, Sir Benfro

Sesiynau blasu rhithiol

Os ydych chi eisiau cael y teulu at ei gilydd ar Sul y Mamau, beth am noson blasu caws rithiol? Gall The Welsh Cheese Company gyflenwi’u Pecyn Blasu Caws Rhithiol – Goreuon y Gorllewin sy’n cynnwys nodiadau blasu, cerdyn sgorio a chwis cawslyd.

Mae Caws Cenarth yn cynnal noson flasu caws a gwin dros Zoom ar 19 Mawrth (rhaid archebu erbyn 15 Mawrth) – byddan nhw’n anfon bocs o gawsiau blasus, cracers a photeli o win i chi eu blasu a’u trafod.

Mwynhau diferyn bach? Mae Distyllfa Penderyn yn cynnig sesiynau blasu jin, rym neu wisgi rhithiol ar ddyddiadau amrywiol, a byddan nhw’n anfon detholiad o wirodydd i’w blasu ymlaen llaw.

Os ydych chi’n bwriadu rhoi trît i’ch mam yn nes ymlaen eleni, mynnwch gip ar ganllaw’r blogiwr bwyd Gourmet Gorro i’r  lleoliadau gorau i fwyta yng Nghymru, i’ch ysbrydoli’n barod ar gyfer adeg pan allwn ni fynd mas unwaith eto.

Mynd am dro i groesawu’r gwanwyn

Beth am ddarganfod rhywle newydd gyda’ch gilydd. Mae Cymru’n llawn o ysbrydoliaeth ar gyfer mynd am dro i flasu’r gwanwyn yn eich ardal leol (pan fydd cyfyngiadau’n caniatâu hynny). Os allwch chi, beth am roi cynnig ar adran o Lwybr Arfordir Cymru, taclo mynydd gyda’ch gilydd, neu gerdded mewn gardd wledig ddeniadol neu barc lleol hardd. Does dim rhaid i anrhegion gostio’n ddrud, ac mae mynd i gerdded yng nghanol arwyddion dyfodiad y gwanwyn yn weithgaredd sy’n garedig i’ch mam AC yn garedig i’ch poced!

 Dau oedolyn a dau blentyn yn cerdded ar hyd ymyl clogwyn

Teulu yn mynd am dro ar hyd Llwybr yr Arfordir, Aberdaron i Borth Meudwy yng ngogledd Cymru

Straeon cysylltiedig