Eisiau i’ch mam deimlo’n arbennig? Beth am gynnig un o’n syniadau am weithgaredd Sul y Mamau iddi hi?

Dathlwch drwy archebu rhywbeth arbennig iddi hi ei wneud – te prynhawn bendigedig, neu efallai ei bod hi’n haeddu saib bach a moethusrwydd un o westai sba gorau Cymru? Dewiswch eich hoff syniadau am weithgaredd Sul y Mamau o blith ein rhestr isod, a dechreuwch gynllunio!

Danteithion te prynhawn

Mae rhannu te prynhawn moethus yn ffordd wych o fwynhau Sul y Mamau. Ledled Cymru mae dewis o leoliadau sy’n gweini te prynhawn a bydd sawl un yn cynnig danteithion melys o Gymru hefyd.

O'r Angel yn Y Fenni, i'r Croes Howell yn Wrecsam mae gwestai, bwytai a chaffis ar hyd a lled y wlad yn cynnig paneidiau a prosecco prynhawn.

Os yw eich mam yn hoff o deisennau cartref, gall Gower Cottage Brownies anfon bocs yn llawn brownis iddi hi. Neu i ymgolli yn y moethusrwydd melys eithaf, mae gan Ridiculously Rich by Alana, o Aberystwyth, ddewis eang o deisennau a wnaed â llaw ar gael mewn blychau o feintiau gwahanol.

Ewch i edrych ar wefan Cywain am ragor o gwmnïau sy’n cynnwys hamperi rhagorol yn llawn dop o gynnyrch o Gymru.

Darllen mwy: Deffro’r Gwanwyn gyda Lowri Haf Cooke.

Profiad sba arbennig

Ydy eich mam yn dyheu am gael diwrnod yn y sba i ymlacio ac ymgolli? Dewiswch o westai sba llawn steil dinesig neu encil sba ymlaciol ar lan y môr. Y naill ffordd neu’r llall, mae triniaeth sba yn anrheg Sul y Mamau perffaith. 

Mae pwll Gwesty St Brides Spa yn le perffaith i ymlacio – gwesty hyfryd a saif ar ben clogwyn yn edrych dros Saundersfoot a’r môr, ac mae Gwesty a Sba Llyn Efyrnwy yn ysblennydd ac yn gain ac yn edrych dros y llyn bendigedig o'r un enw. 

Dwy fenyw yn edrych allan dros y pwll anfeidredd yn Sba St Brides.

Pwll nofio diderfyn yn Sba St Brides, Saundersfoot, Sir Benfro

Mynd am dro i groesawu’r gwanwyn

Beth am ddarganfod rhywle newydd gyda’ch gilydd a chroesawy'r gwanwyn gan gerdded? Os allwch chi, beth am roi cynnig ar ran o Lwybr Arfordir Cymru, taclo mynydd gyda’ch gilydd, neu gerdded mewn gardd wledig ddeniadol neu barc lleol hardd. Does dim rhaid i anrhegion gostio’n ddrud, ac mae mynd i gerdded yng nghanol arwyddion dyfodiad y gwanwyn yn weithgaredd sy’n garedig i’ch mam ac yn garedig i’ch poced!

 Dau oedolyn a dau blentyn yn cerdded ar hyd ymyl clogwyn

Teulu yn mynd am dro ar hyd Llwybr yr Arfordir, Aberdaron i Borth Meudwy

Straeon cysylltiedig