Rhowch rywbeth arbennig i’ch mam ar Sul y Mamau eleni. Dathlwch drwy fynd â hi am de prynhawn hyfryd neu efallai ei bod hi’n haeddu seibiant a thriniaeth arbennig yn un o westai sba gorau Cymru? Neu a fyddai hi’n gwirioni o gael crefftwaith wedi ei wneud gennych chi yn anrheg meddylgar? Dewiswch eich hoff syniadau am weithgareddau Sul y Mamau o’r rhestr isod a dechreuwch drefnu.

Trît te prynhawn

Mae mynd am de prynhawn moethus yn ffordd wych o fwynhau Sul y Mamau. Fe ddowch o hyd i amryw o lefydd sy’n gweini te prynhawn ar draws Cymru, a nifer ohonynt yn cynnwys danteithion melys Cymreig hefyd! Dyma 10 lle i fwynhau te prynhawn mewn steil.

Te prynhawn o gacennau a sawrus ar hambwrdd llechi.

Te prynhawn

Profiad sba i’ch adnewyddu

Ydi eich mam yn haeddu diwrnod mewn sba i ymlacio a dadweindio? Dewiswch rhwng gwestai sba deniadol yng nghanol dinas neu encil sba ar yr arfordir. Naill ffordd neu’r llall, mae triniaeth sba yn anrheg perffaith ar gyfer Sul y Mamau. Darganfyddwch ragor am lefydd sba yng Nghymru.

Dwy fenyw yn edrych allan dros y pwll anfeidredd yn Sba St Brides.

Pwll nofio diderfyn yn Sba St Brides, Saundersfoot, Sir Benfro

Tamaid i’w fwyta

Mae bwyta allan yng Nghymru nawr yn brofiad gwell nag erioed. Os mai eich bwriad yw tretio eich mam fel nad yw hi’n gorfod coginio ar Sul y Mamau, cymerwch olwg ar ganllaw’r blogiwr bwyd, Gourmet Gorro, ar rai o’r prydau a’r llefydd gorau i fwyta yng Nghymru i’ch ysbrydoli.

Teulu'n bwyta wrth fwrdd mewn caffi.

Bwyta allan ym Mharc Antur Eryri

Hwyl wrth greu

Mae mamau wastad wrth eu boddau ag anrheg meddylgar wedi ei wneud gan eu plant, felly pam nad ewch chi i ymweld â Chanolfan Grefftau Corris yng nghanolbarth Cymru a chael hwyl yn creu eich anrheg eich hun? Am ragor o ysbrydoliaeth wrth ddewis anrheg wedi ei wneud â llaw, ewch draw i un o ganolfannau crefft Cymru.

Menywod yn gwneud gweithgareddau crefft wrth fwrdd pren.

Gweithgareddau crefft mewn gŵyl

Mynd am dro

Ewch i grwydro rhywle newydd gyda’ch gilydd. Mae Cymru’n llawn ysbrydoliaeth yn ystod y gwanwyn ar gyfer mynd am dro – rhowch gynnig ar ran o Lwybr yr Arfordir, mentrwch i fyny mynydd gyda’ch gilydd neu ewch am dro i ardd hyfryd yn y wlad. Does dim rhaid i anrhegion gostio’n ddrud ac mae taith gerdded wanwynol i’r teulu yn weithgaredd Sul y Mamau pleserus sy’n costio dim.

 Dau oedolyn a dau blentyn yn cerdded ar hyd ymyl clogwyn

Teulu yn mynd am dro ar hyd Llwybr yr Arfordir, Aberdaron i Borth Meudwy yng ngogledd Cymru

Straeon cysylltiedig