Ffair Hydref Canolbarth Cymru

07 - 08 Hydref 2023. Diwrnod allan hydrefol i’r teulu, gyda dros 40 o gynhyrchwyr bwyd a diod o bob rhan o Gymru. Cynhelir Ffair Hydref Canolbarth Cymru ar Faes Sioe Frenhinol Cymru.

Darllen mwy: Darganfod hanes Llanfair-ym-Muallt

Llais, Caerdydd

10 - 15 Hydref 2023. Gŵyl ryngwladol flynyddol Caerdydd gyda chymysgedd o ddigwyddiadau am ddim a rhai sydd angen tocyn. Heb ei gyfyngu i genre neu ffurf gelf benodol, mae Llais yn dathlu artistiaid rhyngwladol yn ogystal â chreadigrwydd ein cynefin, gan drawsnewid Canolfan Mileniwm Cymru’n safle gŵyl unigryw am gyfnod. Ymysg yr enwau eleni mae Gwenno, Charlotte Church, Mariza a LEMFRECK. 

Bydd y Wobr Gerddoriaeth Gymreig yn agor yr ŵyl unwaith eto eleni gyda pherfformiadau gan Cerys Hafana, Dom a Lloyd, Mace the Great a llawer mwy. 

Darllen mwy: Pethau i’w gweld a’u gwneud ym Mae Caerdydd

Gŵyl Sŵn, Caerdydd

20 - 22 Hydref 2023. Gŵyl gerddoriaeth gyfoes aml-leoliad yng nghanol Caerdydd yw Gŵyl Sŵn. Ers 2007 mae'r ŵyl yn canolbwyntio ar gerddoriaeth newydd, artistiaid sy'n datblygu a bandiau lleol. Ymysg yr enwau eleni mae Ani Glass, Ffenest a Sage Todz. 

Darllen mwy: Pethau i’w gwneud ar wyliau byr neu benwythnos hir yng Nghaerdydd

Festafal, Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

21 - 22 Hydref 2023. Mae Festafal yn gyfle i ddathlu perllan Gymreig a chasgliad o afalau Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru. Bydd arddangosfeydd coginio, cerddoriaeth fyw a chynhyrchwyr bwyd a diod leol gan gynnwys caws, mêl, siytni, cigoedd, seidr a gwirodydd - i gyd gydag afal. 

Darllen Mwy: Byd o ryfeddodau: Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru

Lleisiau Eraill, Aberteifi

26 - 28 Hydref 2023. Bydd Lleisiau Eraill yn cyflwyno penwythnos o berfformiadau o safon fyd-eang unwaith eto yn Aberteifi gan gynnwys digwyddiadau yn Eglwys y Santes Fair, setiau byw ar draws Y Llwybr Cerdd a chyfres o sgyrsiau a syniadau yn y sesiynau Clebran. Ymysg yr enwau mae HMS Morris, Adwaith a Cerys Hafana. 

Trên Stêm Calan Gaeaf, Rheilffordd Talyllyn 

30 - 31 Hydref 2023. Ewch ar daith arswydus ar Drên Calan Gaeaf Talyllyn, os ydych chi'n ddigon dewr i deithio gyda'r ysbrydion.

Darllen mwy: Digwyddiadau Calan Gaeaf a hwyl hanner tymor yr hydref

Mwy o ddigwyddiadau ym mis Hydref

Tan 03 Tachwedd 2023. Cystadleuaeth Pysgota Tag, Llyn Brenig, Conwy

Tan 12 Tachwedd 2023. Arddangosfa Gelf Llunio Cymru: Bell ac Armistead, Oriel Celf Glynn Vivian, Abertawe

Tan 28 Ionawr 2024. Arddangosfa Llyfr Gwyn Llaregyb, Canolfan Dylan Thomas, Abertawe

29 Medi - 01 Hydref 2023Gŵyl Gomedi Aberystwyth 

01 Hydref 2023. Hanner Marathon Caerdydd

06 a 07 Hydref 2023. Gŵyl Fwyd a Diod Castell-Nedd, Gorllewin Cymru

01 - 31 Hydref 2023. Mae amrywiaeth o ddigwyddiadau yn y Canolbarth drwy gydol mis Hydref. Gweler Canolbarth Cymru am fanylion.

07 Hydref 2023. Cyfres Burn. Ras Antur Burn 2 (dwy awr), Burn 6 (6 awr) neu Mini Burn, (i'r teulu cyfan), i gyd ym Mharc Margam, Gorllewin Cymru

07 Hydref 2023. RWF Fest, Hightown Barracks, Wrecsam

10, 12 a 14 Hydref 2023. Ainadamar gan Opera Cenedlaethol Cymru, La Traviata a Chwarae Opera Yn Fyw, Venue Cymru, Llandudno

14 Hydref 2023. Gŵyl Fwyd Casnewydd

28 a 31 Hydref 2023. Helfa Ysbrydion yng Nghastell Gwrych, ger Abergele

29 Hydref - 05 Tachwedd 2023Gŵyl Fwyd Trefdraeth Sir Benfro, Gorllewin Cymru.

Straeon cysylltiedig