Gŵyl Fwyd Trefdraeth, Sir Benfro

29 Hydref - 04 Tachwedd 2023. Mae Gŵyl Fwyd Trefdraeth yn ŵyl flynyddol sy'n dathlu pobl, natur, hanes a thir yr ardal leol. Mae ffair fwyd ar ddydd Iau a thrwy'r wythnos mae teithiau fferm, sgyrsiau a cherddoriaeth. 

Ffair Aeaf Môn, Ynys Môn

04 a 05 Tachwedd 2023. Cynhelir Ffair Aeaf Môn ar faes Sioe Môn, gyda phenwythnos o dda byw, ceffylau ac arddangoswyr cynnyrch. Bydd stondinau crefft, peiriannau a sioe gŵn hefyd, yn ogystal â chystadlaethau plant. 

Branwen: Dadeni

Sioe gerdd newydd gan Ganolfan Mileniwm Cymru a'r Frân Wen sy’n ail-ddychmygu stori eiconig Branwen, gyda Gethin Evans yn cyfarwyddo cast rhagorol o berfformwyr a cherddorion gan gynnwys Mared Williams fel Branwen. 

08 - 11 Tachwedd 2023: Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

15 - 17 Tachwedd 2023: Canolfan y Celfyddydau Aberystwyth

22 - 25 Tachwedd 2023: Pontio, Bangor

Mwy o fanylion a thocynnau ar wefan Frân Wen

Marchnad Nadolig a Gŵyl y Gaeaf Caerdydd

09 Tachwedd - 23 Rhagfyr 2023. Cynhelir Marchnad Nadolig Caerdydd ar Stryd Sant Ioan, Stryd y Gweithle, yr Aes, Stryd Hills a Stryd y Drindod. Mae'n cynnwys cymysgedd cyffrous ac eclectig o arddangoswyr newydd a rhai sy'n dychwelyd yn flynyddol gyda'u gwaith gwreiddiol wedi'i wneud â llaw.

16 Tachwedd 2023 - 02 Ionawr 2024. Mwynhewch sglefrio iâ a reidiau hwyl gan gynnwys yr Olwyn Fawr yng nghanol ein prifddinas. Mae Gŵyl y Gaeaf Caerdydd yn digwydd yng Nghastell Caerdydd a lawnt Neuadd y Ddinas.

llety sgïo pren gyda choeden Nadolig.

Gŵyl y Gaeaf Caerdydd

Gŵyl NAWR, Abertawe 

11 Tachwedd 2023. Gŵyl un diwrnod o gerddoriaeth arbrofol yn Tŷ Tawe, Abertawe, yn cynnwys setiau gan Pat Morgan (Datblygu), Ani Glass, R.Seiliog, a llawer mwy.

 

Gwledd y Gaeaf ar y Glannau, Abertawe

15 Tachwedd 2023 - 08 Ionawr 2024. Caiff Parc yr Amgueddfa ei drawsnewid yn Wledd y Gaeaf ar y Glannau ar gyfer tymor yr ŵyl gyda safle sglefrio iâ dan do, llwybr iâ awyr agored a phentref Alpaidd gyda bwyd a diod Nadoligaidd.

Llwybr Goleuadau Luminate Wales, Parc Margam

22 Tachwedd - 31 Rhagfyr 2023. Taith hudolus trwy gerddi a chastell Parc Gwledig Margam. Dilynwch llwybr milltir o hyd Luminate Wales, gyda gosodiadau golau syfrdanol ac elfennau rhyngweithiol gwych i'r plant. 

grŵp o bobl gyda goleuadau.
dwy fenyw yn cerdded trwy fynedfa fwaog gyda nifer o oleuadau.

Luminate Wales, Parc Margam

Mwy o ddigwyddiadau ym mis Tachwedd

09 - 12 Tachwedd 2023. Gŵyl Blues Dinbych y Pysgod, Sir Benfro

16 19 Tachwedd 2023. Ecstrafagansa Nadolig Llandudno, Conwy, gyda reidiau ffair, adloniant, bwyd a diod.

18 Tachwedd 2023. Real Ale Wobble, Llanwrtyd Wells, Powys

19 Tachwedd 2023. Hanner Marathon Conwy

24 Tachwedd - 24 Rhagfyr 2023. Reindeer Lodge - profiad saffari ceirw, groto Siôn Corn, sioe theatr a phentref cudd y corachod, Yr Wyddgrug

27 + 28 Tachwedd 2023. Ffair Aeaf Y Sioe Frenhinol, Llanelwedd

Straeon cysylltiedig