Ers 2002 mae’r gyfres wedi cael ei ffilmio yn Awstralia, ond eleni gyda chyfyngiadau yn sgil y pandemig bu’n rhaid symud i leoliad newydd – Castell Gwrych, ger Abergele.

Dros dair wythnos fe fydd gwylwyr yn gweld enwogion yn ymgymryd â heriau a threialon i ennill prydau bwyd, fydd yn y pendraw yn arwain at un ohonynt yn cael eu coroni yn Frenin neu Frenhines y Castell.

Mae’r castell atmosfferig yn denu sylw byd eang diolch i’r gyfres, sy’n gymorth i’r ymgyrch i adfer y plasty hardd rhestredig Gradd 1.

Edrych allan dros Abergele tuag at y môr

Abergele, Gogledd Cymru

Gyda’r cyflwynwyr Ant a Dec yn agor y sioe gyda 'Noswaith dda', yr Ye Olde Shop yn troi’n Yr Hen Siop, a Keith yn troi’n Cledwyn, mae ymdrech i gyflwyno’r Gymraeg i gynulleidfaoedd newydd.

Roedd yr ymateb ar gyfryngau cymdeithasol i olygfeydd hynod gogledd Cymru yn arbennig, gan gynnwys lleoliad y sialens gyntaf, Penmon, gyda sawl un yn datgan bod Cymru’n well lleoliad i’r sioe nag Awstralia!

Edrych allan dros y môr gyda goleudy i'r dde

Goleudy Penmon

Mae’r penderfyniad i ffilmio’r gyfres yng Nghymru eleni yn dod â hwb hynod o bositif i’r sector dwristiaeth, ar ôl blwyddyn galed meddai Joanne Pamment, sy’n byw tafliad carreg o Gastell Gwrych.

'Mae Abergele yn sicr yn gweld budd o’r rhaglen, ac mae’r cyffro yn amlwg wrth i siopau’r stryd fawr addurno ffenestri, gyda Chyngor y Dref yn rhannu grant rhwng y siopa i fynd i ysbryd yr hwyl.'

'Es i ganol dref dydd Sadwrn ac roedd pawb jest mor hapus - y busnesau a’r gymuned - mae wedi rhoi hwb i bawb. Mae’r ysgolion yn gwneud prosiectau am y peth, y siopau yn gwneud cystadlaethau, a bwytai yn gwneud heriau… dwi’n neud bushtucker trial yn y dafarn leol, Pen y Bont, wythnos yma!'

'Mae Abergele llawn siopau annibynnol, ac mae’n hyfryd gweld y siopau yn llawn. Mae yna siopau gwych yma sy’n haeddu’r gefnogaeth. Oni’n meddwl bod Eisteddfod Abergele yn wyllt, ond mae hwn ar lefel arall!'

Ffenestr siop wedi addurno gyda lluniau a phethau I'm a Celebrity...Get Me Out Of Here
Cadair pren o flaen siop gyda baner I'm A Celebrity...Get Me Out Of Here
Arwydd Get Me Out Of Beer mewn ffenestr gyda mainc lwyd a blwch ffôn coch

Siopau’r stryd fawr, Abergele

Mae Nia Elisabeth Jones yn fyfyrwraig sy’n byw yn Abergele ac yn gweithio yn nhafarn y George & Dragon.

'Doedd neb arfer mynd am dro heibio'r castell - a nawr mae 'na lot o wynebau newydd o gwmpas y dref, mae o'n lyfli!' 

'Mae’n neis gweld gogledd Cymru’n cael sylw – yr holl ardaloedd fel Penmon hefyd. Mae 'na gymaint o drysorau o gwmpas.'

Anturiaethau Cymru

Does ryfedd iddyn nhw ddewis Cymru ar gyfer y gyfres - mae anturiaethau o bob math ym mhob cornel o’r wlad gyda gweithgareddau ar gael sy'n addas i bawb - os ydych chi'n ddigon dewr! 

Tra mae’r enwogion yn ymgartrefnu yng Nghastell Gwrych beth am gynllunio'ch cyfres eich hun o heriau ar gyfer y flwyddyn newydd – a gweld a allwch chi goroni'ch hun yn Frenin neu’n Frenhines anturiaethau 2021!

Grŵp yn arfordira gydag un aelod yn neidio i mewn i'r môr
Wyneb clogwyn uwchben y môr gyda dau berson yn eistedd ar bortread wedi eu hatal o ymyl y clogwyn.

Arfordira a Gwersylla ar glogwyn

Straeon cysylltiedig