A am antur

Arferai gael ei alw’n golff gwallgof, ond wrth i’r cyrsiau fynd yn fwy cymhleth a hynod, roedd angen enw newydd. Erbyn hyn, golff antur yw popeth. Gafaelwch yn eich pytiwr ac ewch i’r safleoedd miniatur am rownd hwyliog a rhad. Fe welwch gyrsiau ledled Cymru, fel cwrs Pirates of the Caribbean ym mharc Heatherton yn Ninbych-y-pysgod, cwrs antur thema coetir glan afon Plasty Llwyngwair, yn Nhrefdraeth, Sir Benfro, neu golff antur Treetop gyda’i thema jyngl yng nghanol Caerdydd.

Gallwch hyd yn oed ei gyfuno â rownd o faint llawn yn safle byd-enwog y Celtic Manor. Ochr yn ochr â'i dri chwrs 18 twll pencampwriaeth mae dau gwrs antur, y naill wedi'i ysbrydoli gan fythau a chwedlau Cymreig a'r llall yn cynnwys tyllau bach wedi’u hail-greu o Pebble Beach, Augusta a St Andrews.

cwrs golff antur gydag arwydd.

Golff antur, byd gweithgareddau Heatherton, Sir Benfro

Golff Ffrisbi

Gellir chwarae un o'r ychwanegiadau diweddaraf at y teulu golff yn Fferm Antur Clerkenhill ger Hwlffordd. Heb fod angen yr hen ffyn a pheli, mae ei Gwrs Golff Ffrisbi yn gofyn taflu disgiau hedfan at 18 o fasgedi wedi'u gosod ledled ei leoliad hardd mewn dyffryn yn Sir Benfro. Ar wahân i'r newid offer, mae'n debyg iawn i'r gêm go iawn. Mae'r ffyrdd teg yn amrywio o 14 metr bach i 90 metr anferthol o hyd, ac mae gan bob basged ei sgôr par ei hun. Yn yr un modd â golff 'go iawn', y cyflawniad eithaf yw cael twll (neu fasged) mewn un. 

Troedio’r bêl

Cewch wefr o chwarae rownd o golff-troed. Fel mae'r enw'n ei awgrymu, golff sydd dan sylw yma, ond bod eich coesau'n cymryd lle eich ffyn. Mae'n llawer o hwyl i'r chwaraewr cyffredin, ond hefyd yn gamp ddifrifol gyda llong gwlad o dwrnameintiau'n digwydd ledled y DU. Fe welwch nifer o gyrsiau ledled Cymru, fel 1,634 o lathenni Storws Wen ar Ynys Môn, 2,688 o lathenni Silver Birch ger Abergele, cwrs naw twll Castell Coch ger Caerdydd neu yn y Celtic Manor yng Nghasnewydd. Eich traed sy’n chwarae, ond mae'r rheolau golff arferol yn berthnasol o hyd. Am restr lawn o gyrsiau, ewch i wefan Footgolf Frenzy.

 Dyn yn chwarae Golff-troed.

Golff-troed yn Celtic Manor Resort, Casnewydd

Dreifiau digidol

Awydd teithio i bedwar ban byd i chwarae rhai o gyrsiau golff gorau’r byd ond heb amser (neu'r arian)? Ewch yn rhithiol. Gallwch fireinio eich sgiliau ar fersiynau digidol dilys o gyrsiau wedi’u hail-greu fel Sawgrass, Ponte Vedra, Palmer's Place a St Andrews, a’r cyfan heb fentro allan hyd yn oed. Ewch i Barc Cottrell ym Mro Morgannwg, sy'n ategu ei ddau gwrs golff go iawn ag ystafell chwaraeon rhithwir helaeth, neu rhowch gynnig ar eGolf Abertawe, sy'n cynnig trosiadau ffyddlon o fwy na 40 o gyrsiau clasurol wedi'u lleoli'n gyfleus yng nghanol y dref.

Straeon cysylltiedig