De a Gorllewin Cymru

Yn ôl y sôn, y Skirrid Inn yn y Fenni yw'r dafarn â'r mwyaf o ysbrydion ynddi yng Nghymru, ac o fewn y muriau hyn ar hyd y blynyddoedd credir fod gwrachod wedi bod yn bwrw'u hud, a phobl wedi cael eu dienyddio. Yn wir, gallwch weld olion rhaffau'r crogwr hyd heddiw ar y distiau yn y nenfwd. Ond cymerwch ofal - mae llawer i ymwelydd wedi clywed lleisiau'n sibrwd, drysau'n cau'n glep a sŵn dychrynllyd rhywun yn cerdded yma ac acw. Mae triawd o gestyll arswydus yn y De - Castell Rhaglan, Castell Margam a Chraig-y-nos - ac efallai y gwelwch ysbryd ymhob un yn eu tro - y llyfrgellydd lloerig, y ciper cas ac enaid y gantores opera Adelina Patti. I rai sy'n ymchwilio i'r byd goruwchnaturiol mae Llancaiach Fawr ger Ffos-y-gerddinen yn llawn dop o bethau brawychus. Mae rhai'n dweud eu bod wedi clywed arogl fioled rhyfedd yno, clywed ysbrydion plant bach drwg yn codi twrw, a gweld Mattie, hen feistres y tŷ, yn crwydro yn y cysgodion.

View this post on Instagram

The Skirrid Mountain Inn - reputedly the oldest pub in Wales and once used as a Court of Law in the upper rooms, where up to 180 prisoners were said to have been held, judged and executed!! A noose still hangs on the staircase where the prisoners are said to have been hung. There is also a legend that the Welsh ruler Owain Glyndŵr rallied his troops at the Inn, in preparation for the Welsh Revolt against England's rule over Wales by Henry IV, in the year 1400. However, although there are claims that the pub is up to 900 years old, according to the official @cadwcymruwales Listed Buildings report, it is more likely to have been built in the mid to late 1600's (still pretty old!), with major alterations in the late 1800's. As Owain Glyndŵr died in 1415 and the Inn was built in the 1600's, that ruins the rallying of the troops legend! That said, there is suggestion that the current Skirrid Inn may have replaced a previous inn on the same spot, but there are no records to confirm this. As for the hangings, again there are no records of the Inn being used as a Court of Law, or of the hangings. That's not to say it didn't happen, just that there are no records of it. But is it haunted? I've spent many nights investigating the Skirrid Inn over the years, and have certainly had some strange experiences, including the sound of footsteps coming from the attic, shadows passing by under doors, and people running from the building, screaming, refusing to ever come back again after seeing a terrifying ghostly face appear right in front of them!! 😱 So what do you think of the Skirrid Inn? Was it used as a court room? Did they hang people there? And is it really haunted? 👻 Photos copyright @paulhobday ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ #GhostChasers #skirrid #skirridinn #paranormal #paranormalinvestigation #paranormalinvestigator #paranormalinvestigators #paranormalactivity #ghost #ghosts #ghosthunt #ghosthunter #ghosthunters #ghosthunting #psychic #psychicmedium #supernatural #haunted #mosthaunted #history #historic #historicplaces #legends #hauntedhistory #cadw #hauntedplaces #hauntedhouse #hauntedhouses #ghoststories #ghoststory

A post shared by Paul Hobday (@paulhobday) on

Mae'n dywyll yn y coed heno...

Mae llefydd eraill i chi fynd nad ydynt mor amlwg, efallai. Wrth fynd ar daith dywys y Pwll Mawr ym Mlaenafon fe gewch eich gollwng 300 troedfedd o dan y ddaear i dywyllwch dudew'r hen waith glo. Cewch glywed hanesion dirdynnol am y bechgyn oedd yn arfer cario'r glo i'r wyneb, a sonir bod eu hysbrydion yn dal o dan y ddaear. Byddwch yn wyliadwrus rhag i rywbeth dynnu ar eich dillad a chadwch lygad am ddrychiolaethau rhyfedd, ac efallai y clywch chi sgrechfeydd yn atsain drwy'r twnelau tywyll. Glywsoch chi erioed am wŷr y bwyelli bach ym Mhen-bre? Byddant yn defnyddio'u llusernau i ddenu llongau tua'r lan ac yn ymosod arnynt ar ôl iddynt ddryllio. Mae'r trigolion lleol yn dweud eu bod wedi gweld y bwyellwyr yn crwydro Coed Pen-bre, sy'n sefyll ers 400 mlynedd cyn Crist. A fentrwch chi yno?

Y Canolbarth

Adeiladwyd Llys Tre-tŵr fel y mae heddiw yn y 15fed ganrif gan Syr Roger Vaughan, a sonir bod 'y Ladi Wen' yn byw yn y plasty hwn yng Nghrucywel, ysbryd gwraig Syr Roger, yn ôl y sôn. Mae pethau dychrynllyd wedi digwydd yng Ngwesty Maesmawr Hall ger Caersws, lle mae pobl yn taeru iddynt weld llengfilwyr Rhufeinig yn gorymdeithio, meistresi o Oes Elisabeth ac ysbryd hen darw, Robin Ddrwg, sydd yn ôl y sôn yn crwydro'r gerddi. Os ydych am fentro i'r seler, rhyngoch chi a'ch pethau! Ym Mhontarfynach y bont isaf o'r tair a godwyd yn yr 11eg ganrif yw'r man y sonir fod hen wraig gyfrwys wedi twyllo'r Diafol. Caiff ymwelwyr eu siarsio i gymryd gofal wrth fynd dros y bont liw nos, rhag ofn i'r Diafol 'ddial' arnynt am dwyll yr hen wraig. Mae hen chwedl Bedd y Lleidr yn sôn am John Davies (o Wrecsam) a grogwyd yn Nhrefaldwyn am ladrata pen ffordd. Mynnodd ei fod yn ddieuog gydol yr adeg wrth sefyll ei brawf a chael ei ddedfrydu, gan ddatgan na fyddai Duw yn gadael i'r un blewyn o laswellt dyfu ar ei fedd am gan mlynedd ar ôl iddo farw. Mae'n siŵr fod arnoch eisiau gwybod a oes glaswellt yno erbyn heddiw. Bydd yn rhaid i chi fynd yno i weld â'ch llygaid eich hun! Am brofiad brawychus i godi gwallt eich pen, ewch i'r Hafn Ddu ym Mhrofiad y Mynydd Arian, Ponterwyd. Byddwch yn ofalus gyda'r holl orcod o gwmpas!

View of the three bridges at Devil's Bridge amongst woodland
Tair pont Pontarfynach, Ceredigion

Y Gogledd

Mae sôn am bethau dychrynllyd yn digwydd ym Miwmares, ac yn y Castell a'r Carchar mae pobl wedi clywed llafarganu rhyfedd, wedi teimlo rhywun neu rywbeth yn edrych arnynt, wedi clywed sŵn allweddi'n cloncian a gweld cysgodion duon yn symud o'u cwmpas. Y castell hwn oedd yr un olaf o blith y rhai a gododd Edward I yng Nghymru, ac mae'n dechnegol berffaith, ac yn y Carchar fe gewch syniad o'r driniaeth arw a gâi pobl o dan glo yn y 19eg ganrif. Adeiladwyd Castell Bodelwyddan yn y 15fed ganrif ac mae hanes erchyll i'r lle, gan gynnwys sgerbydau'n cuddio yn y muriau a drychiolaethau hen filwr, gwraig mewn gwisg Fictorianaidd a'r Wraig Las. 

Boneddigesau brawychus y Gogledd

Mae digwyddiadau dychrynllyd ar droed ym Mhlas Newydd hefyd, lle bu 'Dwy Foneddiges Llangollen', y Foneddiges Eleanor Butler a Miss Sarah Ponsonby, yn byw. Credir fod y ddwy foneddiges yn aflonyddu ar y plasty hwn yn Llangollen hyd heddiw, yn gwneud synau anesboniadwy ac yn dod â rhyw deimlad oeraidd, trwm i rannau o'r tŷ.  

Does neb yn gweithio yng Ngoleudy Talacre bellach ('y Parlwr Du' ger Prestatyn, a adeiladwyd yn y 19eg ganrif) ond credir fod ysbryd y Ceidwad olaf yn dal yno, ac mae rhai pobl wedi'i weld mewn golau dydd, yn bwrw'i olygon tua'r môr.

Straeon cysylltiedig