Craig o arian

Darganfyddwch hanes darnau arian a sut maent yn cael eu gwneud yn y Royal Mint Experience, Llantrisant.

Cymoedd y De

© Hawlfraint y Goron

Cestyll