2019 yw Blwyddyn Darganfod yng Nghymru. Pam? Mae gennym gymaint i’w gynnig, a rydym bob amser yn dod o hyd i bethau newydd i’w mwynhau. Rydyn ni’n falch o gael rhai o draethau gorau’r byd (yn ôl y Lonely Planet) weiren wib gyflyma’r byd, bwyd o’r safon uchaf ac wrth gwrs ein cerddoriaeth. Mae ein gwlad yn llawn rhyfeddodau, a dyma gyfle gwych i rannu eich Cymru chi gyda ni.

Dyma ble y gallwch chwarae eich rhan. Rydyn ni am i chi ddweud wrthym pam rydych yn caru Cymru. O’r lleoedd arbennig sydd wedi newid eich bywyd – fel y mynydd y gwnaethoch ddyweddïo arno i’r traeth ble yr aeth eich plant i’r môr am y tro cyntaf – i’r hoff leoedd rydych yn eu gweld bob dydd. Dywedwch wrthym ble mae’r siop ble y gwnaethoch brynu eich record gyntaf, yr olygfa a welwch wrth fynd â’r ci am dro, neu y sgyrsiau yn eich tafarn leol.

Mae’n hawdd bod yn rhan o hyn. Rhannwch eich stori ar Instagram neu Pinterest gyda’r hashnod #FyNghymru a tagio @croesocymru. Rhowch eich stori y tu ôl i’r llun inni – rydyn ni am i bawb weld eich Cymru chi, a darganfod lleoedd a phrofiadau newydd yn ein gwlad. Termau ac amodau yn berthnasol.

Beth am i bawb ddathlu ein Cymru ni.

Cydnabod delwedd @clairemarieyoga Porthor, Pen Llŷn 

Related stories