Betws-y-Coed

Os ydych chi yn Eryri, bydd pob heol yn arwain (yn y pen draw) i Fetws-y-Coed dlos, y pentref sy’n borth naturiol i’r mynyddoedd. Mae’n lle rhagorol i leoli eich hun ar gyfer gwyliau cerdded neu seiclo, wrth i sawl llwybr da arwain o’r pentref ei hun, fel y ddringfa drwy’r coed i Lyn Elsi, neu’r llwybr hamddenol ar hyd glan yr afon i’r Rhaeadr Ewynnol. Dyma i chi ffaith: Betws-y-Coed yw’r lle a gamsillefir fwyaf ym Mhrydain gyfan (darganfu’r wefan leol 364 amrywiad gwahanol). Mae hyn yn ddirgelwch braidd - wedi’r cyfan, maen nhw’n dri gair bach digon syml…

A grey stone bridge over a narrow river.

Betws-y-Coed, Conwy

Aber Mawddach

Mae Afon Mawddach yn cwrdd â’r môr yn ein haber mwyaf syfrdanol o hardd, gan gerfio twll mawr tywodlyd drwy fynyddoedd Eryri. Bob ochr i’r aber mae dwy dref atyniadol, sef Y Friog ac Abermaw (neu’r Bermo ar lafar), a gysylltir â’i gilydd â hen draphont bren sigledig yr olwg, a rennir gan gerddwyr, seiclwyr a threnau. Yn ôl y bardd William Wordsworth, ‘With a fine sea view in front, the mountains behind, the glorious estuary running eight miles inland, and Cadair Idris within compass of a day’s walk, Barmouth can always hold its own against any rival.’ 

Image of small boats in Barmouth harbor with houses and hills in the background.
Rail bridge and small boat at low tide

Abermaw, Gogledd Cymru

Distyllfa Dyfi

Dechreuodd Distyllfa Dyfi wneud jin yn 2016, ac yn 2017 fe enillon nhw nifer o wobrau jin-gorau-Prydain, ac ymhen dim, roedd pob potel wedi gwerthu’n llwyr! Ac mae’r gwobrau’n dal i ddod – enillodd y cwmni dair medal yng Ngwobrau Jin y Byd 2020. Enillodd eu Dyfi Original y tlws am y Jin Sych Cymreig Gorau, gyda’u Pollination Gin yn ennill medal aur, a’u Hibernation Gin yn ennill medal arian. Dim ond fesul nifer fach o boteli y byddan nhw’n distyllu, gan ddefnyddio perlysiau a gasglwyd o gwm pellennig sy’n lleoliad i’r unig Fiosffer y Byd UNESCO yng Nghymru. Mae'n werth teithio i'r ddistyllfa i gael blas iawn ar y broses - a'r cynnyrch.

Ein satz Dyfi Gin flaschen auf einem regal.

Distyllfa Dyfi, Corris

Yr Amgueddfa Seiclo Genedlaethol

Mae seiclo wedi bod yn beth mawr yng Nghymru ers tro byd. Yn ôl yr hyfforddwr o fri Syr Dave Brailsford, y rheswm am hynny yw bod yma ddigon o ffyrdd cefn tawel a bryniau mawr yma - sef hoff gynefin y seiclwr. Mae hi’n hollol addas felly fod yr Amgueddfa Seiclo Genedlaethol yma ynghanol tir delfrydol y beicwyr yn Llandrindod. Mae dros 260 o feiciau i’w gweld yma, o ysgydwyr esgyrn hynafol i’r teclynnau carbon hi-tec diweddaraf, a digon o staff gwybodus i ddangos y cyfan i chi.

Cynnyrch lafant Cymreig FARMERS'

Mae’r caeau lafant ger Llanfair-ym-Muallt yn cynhyrchu’r olew persawrus sy’n cael ei ddefnyddio i gynhyrchu hufenau, balmau a deunyddiau gofal croen amrywiol cynnyrch FARMERS’. Gallwch ymweld fwy neu lai bob dydd yn yr haf (mae’n bert iawn, mae’r golygfeydd yn fendigedig, ac mae cacen ar y fwydlen) – ond ffoniwch ymlaen llaw i wirio nad yw pawb allan yn tendio’r blodau.

Oriel Gorsaf Erwyd

Hen goetsys rheilffordd yw’r orielau yng Ngorsaf Erwyd, a arferai wasanaethu rheilffordd Aberhonddu – Llanfair-ym-Muallt cyn ei chau yn y 1960au. Bellach ceir yma ddewis amrywiol iawn o ddarluniau, gwaith serameg, cerfluniau a gemwaith. Mae yma gaffi helpu-eich-hun a llwybrau hyfryd i’w cerdded ar lan Afon Gwy, sy’n llifo gerllaw.

Ein auto, das eine brücke in Erwood, Mittelwales überquert.

Erwyd, Powys

Fferm Gigrin

Y barcud coch yw un o lwyddiannau mawr y byd cadwraethol. Er marw’n ôl yn llwyr ledled Prydain, bron, fe lwyddodd un neu ddau i oroesi mewn corneli diarffordd ym mlaenau dyffrynnoedd Cothi a Thywi. Erbyn heddiw, maen nhw i’w gweld yn aml – ac wastad yn werth eu gweld hefyd – ym mhob cwr o Gymru bron. I weld y sioe orau gan yr adar bendigedig hyn, daw rhyw 600 o’r adar ysglyfaethus i fwydo’n ddyddiol yn Fferm Gigrin, ynghyd â nifer o fodaod a chigfrain hefyd.

Red kites flying in the grey sky around green trees
group of birds (red kites) flying and landing.

Fferm Gigrin

Distyllfa Penderyn

Anfonwyd distyllfeydd Cymru i’w tranc gan ddiwygwyr Anghydffurfiol y 19eg ganrif, a dim ond dechrau cropian yn ôl yma y maen nhw yn yr 21ain ganrif. Y seren yw Penderyn, sy’n gwneud whisgi rhagorol ar odre Bannau Brycheiniog. Mae’r ganolfan ymwelwyr ar agor yn ddyddiol.

A group of visitors on a Penderyn Distillery tour with a guide looking at the yellow gold vats.

Distyllfa Penderyn

Parc Treftadaeth y Rhondda

Cymoedd y Rhondda (y Rhondda Fawr a’r Rhondda Fach) yw ardal gynhyrchu glo enwoca’r byd. Arferai 53 o lofeydd fod ar waith yn y Rhondda, a chadwyd un – glofa Lewis Merthyr – fel Parc Treftadaeth y Rhondda, amgueddfa hanes byw sy’n ail-greu’n eglur galedi a chwmnïaeth cymunedau glofaol y Cymoedd. Cyn-lowyr go iawn yw pob un o’r tywyswyr, ac yn y caffi, cewch flasu bwyd y Cymry Eidalaidd, fu’n rhan ganolog o fywyd yr ardal ers dros ganrif a mwy.

Straeon cysylltiedig