Prydau gwerth chweil o’ch cartref

Mae bwytai a busnesau ledled Cymru yn cynnig gwahanol syniadau, profiadau bwyta, prydau bwyd safonol a danteithion arbennig y gellir eu mwynhau o gartref. Dyma ychydig o enghreifftiau, gyda llawer o rai eraill ar gael sy’n cynnig profiadau unigryw i bobl leol ledled y wlad.

Cynhwysion o Dylan’s, Porthaethwy, Ynys Môn

Mae gan Dylan's siop ym Mhorthaethwy sy’n gwerthu cynnyrch lleol ffres, hanfodion dyddiol, cacennau, llysiau ffres a chigoedd – ac mae nhw hefyd yn gwerthu cinio poeth, blasus a’u pitsas hynod boblogaidd ar gyfer eu pobi o gartref. Gallwch archebu eich cynhwysion ymlaen llaw, sy’n amrywio o gregyn gleision neu gimwch o’r Fenai, cranc o Ben Llŷn, pitsas ffres a pheli toes, cig Edwards o Gonwy a llawer mwy ar-lein, a threfnu eu casglu yn ddiogel o’r siop. Mae Dylan’s hefyd yn cynnig prydau i'w coginio gartref fel gellir creu pryd tri-chwrs rhamantus yn hawdd.

Bwyd i fynd o'r Salt Marsh Kitchen, Tywyn

Mae'r bwyty poblogaidd, Salt March Kitchen yn Nhywyn sydd wedi ennill nifer o wobrau wedi addasu dros y cyfnod diweddar i gynnig gwasanaeth tecawê, ac yn darparu ystod eang o brydau, sy’n defnyddio cynnyrch lleol o ansawdd uchel. Mae’r opsiynau ar y fwydlen yn amrywio o gyri i bysgod a sglodion a phitsas ffres.

Wow great response tonight to the takeout and delivery service. Back again tomorrow from 5pm. Get your orders in early. Pictures below of the Pad Thai noodles and the duck jungle red curry (special board)

Posted by The Salt Marsh Kitchen on Friday, January 7, 2022

Pryd pitsa o'r bitseria symudol, Caernarfon 

Traddodiadau a thechnegau Napoli sy'n cael eu defnyddio gan griw Jones' Pizza yng Nghaernarfon - gan gyfuno'r gorau o gynnyrch lleol Cymreig. Mae cynnig Santes Dwynwen arbennig ganddynt sy'n cynnwys pitsas a phwdin i ddau. 

Bocsys blasus

Mae nifer o fusnesau yn cynnig bocsys o ddanteithion wedi eu creu yn arbennig ar gyfer Santes Dwynwen, y gellir eu postio i unrhyw le. Dyma rai enghreifftiau:

Mae Calon Lân Cakes yng Nghaerdydd yn creu bocsys llawn caceni cri siap calon - gyda llwy garu a cherdyn ynddynt. 

Mae bisgedi siâp calon neu lwyau caru siocled Sweet Snowdonia o Gonwy yn anrheg perffaith i gyd-fynd gyda chwpanaid o goffi neu wydriad o bybli, ac yn gallu cael eu dosbarthu yn lleol yn ardal Conwy neu eu hanfon trwy’r post i unrhyw le.

Straeon cysylltiedig