Os ydych chi’n chwilio am resymau i ymweld â Tafwyl, dyma’n ffefrynnau ni!

Image of festival programme mounted on a board
Digonedd i'w wneud

Bydd cyffro Tafwyl yn llenwi canol y ddinas…

Bydd digwyddiadau Tafwyl yn cael eu cynnal ym mhob cwr o’r ddinas, gyda’r Gŵyl Ffrinj, sy’n dechrau ar 15 Mehefin. Bydd cymaint mwy na cherddoriaeth i’w chael; gyda llenyddiaeth, celf, bwyd a diod, ioga a llawer mwy. Ymhlith yr uchafbwyntiau fydd pryd o fwyd arbennig mewn bwyty pop-up, ioga yn yr Amgueddfa Genedlaethol a noson blasu jin.

Am y tro cyntaf erioed, bydd cyfres o berfformiadau yn cael eu cynnal yng nghanol y ddinas yn ystod penwythnos Tafwyl, sy’n golygu y gall pawb fwynhau hwyl yr ŵyl. O fandiau pres, ffync a charnifal, i ddiddanwyr unigryw, ewch am dro drwy’r Ais, Heol y Frenhines a Gerddi St Ioan er mwyn mwynhau rhai o’r perfformiadau cyn mentro i dir y castell.

Brass band dressed in white performing on the pavement outside Cardiff Castle
Band Pres Llareggub tu allan I Gastell Caerdydd

4 llwyfan llawn dop o gerddoriaeth

Gyda mwy o gerddoriaeth nag erioed o’r blaen, ymhlith yr uchafbwyntiau mae perfformiadau gan Gwenno, Adwaith, Band Pres Llareggub, Lleuwen, Gwilym, Chroma a DJ Huw Stephens.

Neu beth am fynd draw i’r Sgubor am ddisgo distaw o 8pm ar nos Sadwrn a nos Sul, gyda DJs Gareth Potter, Bethan Elfyn a’r arwres Beti George ar y decs.

Girl group Eden performing on the Tafwyl stage
Image of the singer Eädyth performing in a tent
Eden ac Eädyth

Ond mae mwy i Tafwyl na cherddoriaeth yn unig…

Gyda ioga ymlaciol, bwyd stryd, stondinau amrywiol a sesiynau holi ac ateb – mae gan Tafwyl rywbeth at ddant pawb os ydych chi’n chwilio am rywbeth amgenach na cherddoriaeth. Cymerwch ran yn recordiad podlediad byw Llwyd Owen gyda Lleuwen Steffan a Manon Steffan Ros, neu dewch i sesiwn holi ac ateb Sôn am Sîn - LHDT a Chaerdydd gyda Stonewall Cymru. Neu beth am gymryd rhan yn fersiwn Tafwyl o Bingo Bandiau!

Digon o gyfle i chwerthin

Does unman yn fwy unigryw i wylio sioe gomedi nag Is-Grofft hanesyddol y castell. Am y tro cyntaf erioed, mae digwyddiadau comedi arbennig yn cael eu cynnal yn Is-Grofft Castell Caerdydd, sy’n dyddio o’r 15fed ganrif. Yma gallwch fwynhau perfformiad cabaret gyda Cabarela, a sioe drag Connie Orff. I oedolion yn unig – fyddwch chi ddim am fethu hyn!

Mae digonedd ar gael i’r rhai bach...

Mae cyfle i glywed straeon gyda Peppa Pinc, yn ogystal â lliwio gyda’r gwestai arbennig iawn! Ar ôl hynny, beth am fynd draw i’r Ardal Chwarae? Dyma’r lle gorau i’r plant greu, chwarae a mwynhau... O sgiliau syrcas i weithgareddau crefft a garddio eco-gyfeillgar, mae digon i’w diddanu drwy’r penwythnos.

Little girl dancing at Tafwyl festival, with Cardiff Castle in the background
Hwyl i bob oed!

…ac i bobl ifanc yn eu harddegau

Mae Yurt T yn fan fach brydferth i bobl ifanc, sy’n wych ar gyfer ymlacio gyda ffrindiau, gwrando ar fandiau ifanc, ac arbrofi gyda cholur glitter gŵyl neu gweithdai hwla-hoop!

Girl standing on a platform performing with hula hoops
Digonedd o hwyl yng Nghastell Caerdydd

Ond beth am bobl ddi-Gymraeg?

Nod Tafwyl yw dathlu’r celfyddydau, diwylliant a cherddoriaeth a chyflwyno’r Gymraeg i gynulleidfaoedd newydd, felly mae croeso i bawb! Ond os ydych chi am loywi ychydig ar eich Cymraeg, mae lle perffaith ar eich cyfer! Galwch heibio Pabell y Dysgwyr, lle mae amserlen lawn o weithgareddau i ddysgwyr o bob lefel wedi’i threfnu gan Dysgu Cymraeg Caerdydd.

Dewch i fod yn rhan o rhywbeth arbennig!

Dewch i dynnu eich llun gyda thlws Pencampwriaeth Chwe Gwlad Guinness a’r Goron Driphlyg ym mwth lluniau Undeb Rygbi Cymru. Mae cyfle hefyd i chi gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon drwy gydol y dydd, diolch i’r Urdd sy’n trefnu amserlen lawn o sesiynau pêl-droed, rygbi, golff, tenis, athletau a hoci...cofiwch wisgo’ch sgidiau ymarfer!

Image of Tara Bethan of the group Lleden performing on the Tafwyl stage wearing gold trousers
Alys Williams singing in a tent
Alys Williams a Lleden

Danteithion di-ri

Bydd gwledd ar gael gydol y penwythnos, gyda rhai o ddarparwyr bwyd gorau yr ardal yn gosod eu stondinau yng ngerddi’r castell gan gynnwys The Bearded Taco, Brother Thai, Meat & Greek, Hard Lines, Science Cream a Ffwrnes Pizza. A gyda mwy o fariau nag erioed o’r blaen ar y safle (6 i gyd!) y dewis anoddaf fydd: Jin ynte Prosecco?

Woman serving food from a stall at Tafwyl festival
Image of people selling drinks from a colourful converted caravan
Dewis gwych o fwyd a diod

Ac mae hyn oll AM DDIM unwaith eto!

Mae Tafwyl yn ŵyl ddiwylliannol sydd am ddim ac yn agored i bawb...felly fe welwn ni chi yno!

Am restr lawn o weithgareddau ac artistiaid, ewch i raglen Tafwyl 2019.

Audience at a music gig in Tafwyl standing behind a barrier with confetti in the foreground and Cardiff Castle in the background
Image of a man singing on stage while playing an electric guitar
Candelas

Straeon cysylltiedig