Sw Fynydd Gymreig, Bae Colwyn

Yn uchel uwchben tref arfordirol Bae Colwyn, mae’r Sw Fynydd Gymreig yn gartref i deigr a llewpard yr eira o Sumatra, yn ogystal â tsimpansïaid, morlewod, pengwiniaid ac adar ysglyfaethus. Mae’r sw hefyd wedi bod yn hafan ers tro i blanhigion, gyda phlanhigion o Chile, Rwsia a Mynyddoedd yr Himalaya.

Folly Farm, Sir Benfro

Mae Folly Farm yn un o’r atyniadau mwyaf poblogaidd i ymwelwyr yn Sir Benfro, ac weithiau ni roddir digon o sylw i’r sw arbennig yma. Y prif atyniad ydy’r jiraffod (yr unig le mae’r jiráff i’w weld yng Nghymru). Dyma leoliad sy’n gyforiog o fywyd gwyllt anarferol. Mae dros 50 math gwahanol o rywogaethau gan gynnwys y bongo, fossa, turaco, lechwe’r Afon Nil a’r capybara. Mae hefyd yn ganolfan ymddeol ar gyfer y sloth (pwy fyddai’n meddwl!).

Pengwiniaid yn y dŵr ac ar y lan
Aderyn ecsotig yn Folly Farm
Dau jiráff yn bwyta dail a brigau

Folly Farm, Sir Benfro

Manor House Wildlife Park, Dinbych-y-pysgod

Mae Manor House Wildlife Park, sydd mewn 50 erw yng nghefn gwlad Sir Benfro, yn cynnwys anifeiliaid fel y panda coch, rhinoseros, tapir Brasil, marmoset, sebra a llawer mwy. Mae digon o safleoedd ar gyfer picnic, caffi gyda bwydydd lleol a lle chwarae ymysg y byrnau gwair.

Rhyl SeaQuarium

Yn Rhyl SeaQuarium, sydd ar arfordir gogledd Cymru, mae’r unig dwnnel hir tanddwr y gallwch gerdded drwyddo yng Nghymru. Mae yma draeth bychan yn yr awyr agored ar gyfer morlewod. Wrth gerdded ar draws gwely’r môr, bydd ymwelwyr yn dod yn agosach at siarcod a chathod y môr. Ymhlith yr atyniadau eraill mae’r 'Ocean Falls Cascade', y 'Sea At Night' a’r rîff gwenwynig ble mae creaduriaid mwyaf gwenwynig y byd yn byw.

Sw Môr Môn

Mae gan Sw Môr Môn dros 150 o rywogaethau morol, o’r siarc i’r morfarch, sy’n dangos amrywiaeth y bywyd gwyllt sy’n byw oddi ar arfordir Cymru. Mae’r sw hefyd yn ymwneud ag amrywiaeth o raglenni cadwraeth, gan gynnwys Gwasanaeth Achub Dolffiniaid a Deorfa Cimychiaid Genedlaethol Cymru.

Bachgen yn edrych ar bysgod mewn acwariwm
Merch ifanc yn edrych ar bysgod mewn acwariwm

Plant yn mwynhau Sw Môr Môn

Pili Palas, Ynys Môn

Mae fferm glöynnod byw Pili Palas ar Ynys Môn yn llawn planhigion ac anifeiliaid egsotig, ac yn cynnig cyfle i ymwelwyr ymuno ag amrywiaeth gyfoethog o löynnod byw sy’n wledd o liw. Gallwch hefyd weld neu ddal nadroedd a madfallod mewn sesiynau trafod arbennig. Byddwch yn falch o glywed na chewch chi gwmni’r sgorpion na llyffant bombina yn y sesiynau hyn! Ymhlith yr amrywiaeth o anifeiliaid mwy blewog mae cwningod, moch cwta, geifr pigmi a moch kune kune hyfryd.

Welsh Hawking Centre, Y Barri

Mae gan y Welsh Hawking Centre gasgliad o 200 o adar ysglyfaethus ar safle 20 erw o barcdir ym Mro Morgannwg. Mae’r casgliad yn cynnwys adar fel y boncath, cudyll coch, gwyddwalch, barcud coch, hebog gwlanog a’r dylluan eryraidd. Gallwch weld yr adar yn hedfan bob dydd. Mae yma faes antur lle mae cyfle i weld cywion bach newydd-anedig sy’n cael eu magu gan y ganolfan fridio fwyaf ar gyfer adar ysglyfaethus ym Mhrydain.

Tŷ Glöyn Byw Hudoliaeth Bywyd, Aberystwyth

Caiff dros 80 rhywogaeth o löynnod byw eu harddangos yn ystod y flwyddyn yn y lleoliad hwn sydd wedi’i leoli yng Nghwm Rheidiol, ger Aberystwyth. Mae’r lleithder a’r tymheredd trofannol o fewn y tŷ glöynnod byw yn creu amgylchedd perffaith er mwyn i blanhigion a’r glöynnod byw i ffynnu yng ngardd y Tŷ Glöyn Byw.

Straeon cysylltiedig