Drysau Agored Cadw

01 - 30 Medi 2024. Mae Drysau Agored yn digwydd bob blwyddyn drwy gydol mis Medi. Mae'r digwyddiadau'n rhoi cyfle i bobl edrych ar rai o adeiladau a safleoedd hanesyddol Cymru. Mae profiadau unigryw mewn rhai lleoliadau nad ydynt fel arfer ar agor i'r cyhoedd.

Gweler tudalen digwyddiadau Drysau Agored Cadw i gael rhagor o wybodaeth.

Gŵyl Gerdded Gŵyr

07 - 15 Medi 2024. Mae Gŵyl Gerdded Gŵyr yn cynnig amrywiaeth wych o deithiau cerdded sy'n addas i bob oedran a gallu.

Gŵyl Gerdded Bro Morgannwg

03 - 08 Medi 2024. Mae Gŵyl Gerdded Bro Morgannwg yn cynnig amrywiaeth o deithiau cerdded a gweithgareddau yn y rhan brydferth a hanesyddol hon o Gymru.

Gŵyl Fwyd Sain Ffagan, Caerdydd

07 - 08 Medi 2024. Mae Gŵyl Fwyd Amgueddfa Cymru yn dychwelyd i Amgueddfa Werin Cymru Sain Ffagan, Caerdydd. Bydd dros 80 o stondinau bwyd, diod a chrefft, arddangosiadau coginio, gweithgareddau a cherddoriaeth i'r teulu cyfan .

Sioe Wysg

14 Medi 2024. Dathlwch y gorau o ffermio Sir Fynwy a bywyd gwledig yn Sioe Wysg. Mae arddangosiadau ac arddangosfeydd ynghyd â dros 300 o fasnachwyr yn y neuadd fwyd, canolfan siopa a'r babell grefft.

Llanc y Tywod, Ynys Môn

14 - 15 Medi 2023. Cynhelir Treiathlon Superfleet Sandman trwy goedwig anhygoel Niwbwrch. Mae'r dechrau a'r gorffen wedi'i osod mewn ardal unigryw o fewn y goedwig 700 hectar ger Traeth byd-enwog Llanddwyn. 

Gŵyl Fwyd y Fenni

21 - 22 Medi 2024. Gŵyl Fwyd y Fenni yw un o'r digwyddiadau mwyaf yng nghalendr bwyd y DU. Mae arddangoswyr o Gymru a thu hwnt. Mae rhaglen o arddangosiadau gan gogyddion sy'n cynnwys dosbarthiadau meistr gorau, gweithdai, blasu a sgyrsiau wedi'u tiwtora'r o'r rhanbarth. Mae yna academi fwyd i blant gyda gweithdai ymarferol hefyd.

Torf o bobl yn eistedd ar y lawnt yn gwylio ac yn gwrando ar y gerddoriaeth ar y llwyfan o'u blaen.
Ffrwythau, jam eisin a phice ar y maen siocled ar hambwrdd.
Pobl yn eistedd ar y glaswellt yn mwynhau bwyd mewn gŵyl.

Gŵyl Fwyd y Fenni

IRONMAN Wales, Sir Benfro

22 Medi 2024. Mae IRONMAN Wales yn ddigwyddiad blynyddol poblogaidd yn y calendr yn Ninbych y Pysgod, Sir Benfro. Nofio 2.4 milltir (3.8km), seiclo 112 milltir (180km), ac yna marathon, gyda dim ond 17 awr i gwblhau'r cyfan.

beicwyr ar ffordd serth, gyda phobl yn gwylio.
Many swimmers wearing green caps running into the sea.

IRONMAN Wales, Dinbych y Pysgod

Gŵyl Elvis Porthcawl

27 - 29 Medi 2024. Mae Gŵyl Elvis yn ddigwyddiad poblogaidd yn nhref glan môr Porthcawl. Mae miloedd o gefnogwyr ac artistiaid teyrnged yn mynychu'r achlysur blynyddol hwyliog hwn. 

Dynwaredwr Elvis yn sefyll ar lan y môr.

Dynwaredwr Elvis, Porthcawl

Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd

27 Medi – 20 Hydref 2024. Am dair wythnos bydd Gŵyl Dinas Gerdd Caerdydd yn cyflwyno digwyddiadau ymdrochol, pop-yps a gigs ar draws y brifddinas. Ymysg y lleoliadau mae Utilita Arena Caerdydd, Eglwys Gadeiriol Llandaf, Canolfan Mileniwm Cymru, Y Neuadd Fawr, Tramshed, Clwb Ifor Bach, CULT VR, Cornerstone, The Moon, Fuel, Porters a Depot. Bydd Leftfield ac Orbital yn cychwyn y dathliadau ar 27 Medi 2024

Gŵyl Fwyd Arberth

28 - 29 Medi 2024. Mae Gŵyl Fwyd Arberth yn Sir Benfro yn ddigwyddiad cymunedol sy'n cael ei redeg yn gyfangwbl gan wirfoddolwyr. Ni fydd yn cael yr enwau mwyaf, ond mae'n dal i fod yn un o'r gwyliau bwyd mwyaf cyfeillgar a mwyaf pleserus o gwmpas. Gallwch ddisgwyl stondinau bwyd, cerddoriaeth fyw, theatr stryd, sgyrsiau a blasu, arddangosiadau cogydd a gweithgareddau plant am ddim. 

Straeon cysylltiedig