Mae Ffordd yr Arfordir yn teithio ar hyd yr arfordir gorllewinol o gwmpas Bae Ceredigion, taith ffordd o 180 milltir (290km) rhwng y môr a'r mynyddoedd. Mae Ffordd Cambria'n croesi asgwrn cefn ein gwlad am 185 milltir (300km) rhwng Llandudno a Chaerdydd, trwy Barciau Cenedlaethol ac eangderau gwyrdd gwyllt. Mae Ffordd y Gogledd yn arwain 75 milltir (120km) heibio cestyll cedyrn i Ynys Môn.

Rydym ni hefyd wedi argymell dolenni a dargyfeiriadau fel y gallwch fynd igam ogam a chreu eich taith Ffordd Cymru eich hun.

Karte mit DenWales Way Routen.

Llwybrau Ffordd Cymru

Ffordd y Gogledd

Dilynwch yr hen lwybr masnachu ar hyd yr arfordir gogleddol i Ynys Môn. Archwiliwch Ffordd y Gogledd.

A large bridge crossing a river.
A view overlooking the water towards Conwy Castle

Pont Menai a Chastell Conwy, Gogledd Cymru

Ffordd Cambria

Siwrne gyfan de i'r gogledd ar hyd calon fynyddig Cymru. Archwiliwch Ffordd Cambria.

Camping pod
Brecon Mountain Railway train going past forest with steam flowing from the funnel.
Boat on the canal

Wigwam Holidays yn Llanfair-ym-Muallt, Rheilffordd Mynydd Aberhonddu a Brecon Park Boats

Ffordd yr Arfordir

Mae trefi harbwr a gwyliau, pentrefi pysgota a childraethau cyfrinachol ar hyd ein harfordir. Mae yna dywod euraidd, clogwyni aruthrol, a thraethau o bob math. Archwiliwch Ffordd yr Arfordir.

Cycling by the sea

Abermaw/Y Bermo, Gwynedd

Straeon cysylltiedig