‘Mae Cymru wastad wedi cael ei hadnabod fel lle gwych ar gyfer dod o hyd i gynhwysion - cig, bwyd môr a chynnyrch llaeth yn enwedig,’ medd Simon Thomas. Ac fe ddylai wybod: mae wedi bod yn profi bwyd ar hyd a lled y wlad ac yn gweithio gyda rhai o brif gogyddion Cymru ar gyfer ei ddigwyddiad bwyd stryd diwethaf, Bite!, gafodd ei gynnal yn lleoliad hanesyddol Cwrt Insole, Caerdydd.

‘Pan ry’ch chi’n cynhyrchu bwyd stryd, mae’n rhaid i chi ddilyn y ffordd syml, gwneud yn fawr o’r cynhwysion yna. Gallwch chi ddim mynd dros ben llestri. Dyna pam fod bwyd stryd yn rhan mor bwysig a bywiog o’r sîn bwyd. Wnaiff bwydydd sy’n rhy gymhleth ddim gweithio. Mae’n her wahanol.’

Pan ry’ch chi’n cynhyrchu bwyd stryd, mae’n rhaid i chi ddilyn y ffordd syml, gwneud yn fawr o’r cynhwysion yna. Gallwch chi ddim mynd dros ben llestri. Dyna pam fod bwyd stryd yn rhan mor bwysig a bywiog o’r sîn bwyd. Wnaiff bwydydd sy’n rhy gymhleth ddim gweithio. Mae’n her wahanol."

Mae symleiddio pleserau bwyd a diod hefyd wedi denu pobl i gefnogi nifer o gaffis, bwytai a bariau annibynnol yng Nghaerdydd, yn ogystal â datblygu gwerthfawrogiad newydd o rhai o lefydd bwyd teuluol hynaf y brifddinas - y tu hwnt i’r arlwy arferol o fwytai cadwyn. Darllenwch ymlaen i gael rhai o argymhellion Simon ar gyfer ble i fwyta yng Nghaerdydd.

Paned hyfryd o goffi (neu de)

‘Nid yn unig mae gan Waterloo Tea yn Arcêd Wyndham y te gorau, mae ganddyn nhw goffi da hefyd. Mae’r staff yn hyfryd ac yn gwneud paned dda, ac mae ganddyn nhw lefydd ym Mhenylan a Phenarth hefyd. Ond ar gyfer coffi, mae’n rhaid mynd i Lufkin. Coffi gwych gyda stori dda, mewn lleoliad hyfryd.’

Rhywbeth ecsotig?

‘City Road ydy Milltir Bwyd y Byd (World Food Mile) Caerdydd, ac mae .cn yn fwyty Tsieineaidd sydd â bwydlen wahanol iawn. Llawer o dreip a thafodau.. Mae wir yn gweini’r bwyd Tsieiniaidd mwyaf dilys dwi wedi ei gael yr ochr hyn i Kowloon. Ewch i dudalen Facebook .cn. Os ewch chi ychydig ym mhellach o ganol y ddinas, fe gyrhaeddwch chi Zi’s Café - lle Tsieiniaidd gwych arall.’

Yr holl gwrw yn y byd?

‘Mae Pipes yn rhywle ma’en rhaid ymweld ag ef ar gyfer peint - mae pob digwyddiad fel gŵyl fechan! Cadwch lygad ar dudalen Facebook Pipes Beer am ddigwyddiadau misol.’

Cinio dydd Sul?

‘Dwi’n dwli ar Bunch of Grapes. Dyw e ddim cweit yng Nghaerdydd, ond mae o fewn cyrraedd, ar gyrion Pontypridd. Bydd werth yr ymdrech, yn bendant. Yn y ddinas, mae The Grange yn coginio cinio rhost gwerth chweil.’

Bunch of Grapes, Pontypridd.

Bunch of Grapes, Pontypridd

Rhywbeth gwahanol?

‘Ewch allan i Dreganna ble dewch o hyd i pizza Dusty Knuckle, wedi ei leoli y tu allan i’r Printhaus. Mae ganddyn nhw boteli dŵr twym a blancedi i’ch cadw chi’n gynnes, a gemau bwrdd i ddiddanu pawb.’

Lawr y lôn goch…

‘Mae Tiny Rebel siŵr o fod yn cael ei adnabod orau am y dewis o gwrw, sy’n berffaith, yn destun cenfigen i unrhyw ddinas. Dy’n nhw ddim yn ffôl wrth wneud coctêls, chwaith, gyda dewis da o wisgi a bwrbon. Daeth The Dead Canary ag awyrgylch annibynnol coctêls cyfnod y Gwahardd i’r ddinas yn gyntaf, a nhw yw’r gorau o hyd. Ond lle gwych ar hyn o bryd yw Wright’s Wine Emporium - y bar gwin pertaf yng Nghaerdydd, rhan o ymerodraeth Wright’s Food Emporium. Mae wedi cuddio lan llofft yn Arcêd y Castell - gwnewch yn siŵr eich bod yn chwilio amdano.'

Brecwast i’r brenin?

‘Mae yna ambell le da - Thé Pot ar Whitchurch Road, os allwch chi gael sedd yn y lle bychan yma. Hefyd Servini’s, sy’n gweini prydau maint da. Mae’r Hayes Island Snack Bar yn sefydliad enwog, ac mae’n bosib mai dyma’r opsiwn bwyd stryd hynaf yn y ddinas. Mae llawer o fywyd a chymeriadau yn eich pasio chi gyda brechdan gig moch dda a phaned o goffi.’

Rhywbeth crand?

‘Mae’r cogydd Tommy Heaney wedi gwneud gwaith gwych gyda Heaney’s - mae’r bwyd yn hyfryd, ac mae’r coctêls yn dda hefyd. Peidiwch a’i fethu.’

Brechdan wahanol?

‘Mae’r hoagies yn New York Deli, Arcêd High Street, yn enwog yng Nghaerdydd. Nhw sy’n rhedeg y sioe frechdanau, yn fy marn i. Ewch yna yn llwglyd.’

A man with a large sandwich

New York Deli

Rhywbeth rhad a blasus?

‘Wnaiff llond y lle o bice ar y maen o Farchnad Ganolog Caerdydd ddim eich siomi. Am dim ond £2 fe gewch chi lond bag o’r pice ar y maen gorau sydd heb eu gwneud gan Mam-gu.’

A selection of baked goods including pancakes and Welshcakes

Marchnad Ganolog Caerdydd

Profiad cynhenid Caerdydd?

‘Treulio bore dydd Sul ym Marchnad Glan-yr-Afon. Coffi a chyrri brecwast tra’n cwrdd â ffrindiau. Yn enwedig ar ôl diwrnod gêm - dyma ffordd wych o dreulio dydd Sul.’

Opsiynau figan

‘Mae gan Gaerdydd nifer cynyddol o opsiynau bwydydd sy’n seiliedig ar blanhigion. Vegetarian Food Studio oedd un o’r rhai gwreiddiol, ac mae ‘na lefydd newydd megis cwt bwyd stryd The Lazy Leek a Wild Thing, sy’n un o fy ffefrynnau - ewch am drip i Grangetown i ymweld â nhw.’

Straeon cysylltiedig