Dringo, abseilio neu wibio ar wifren wib

Yng nghanolfan Absolute Adventure ym Mhen-y-Cae, Powys, gallwch feithrin eich sgiliau dan oruchwyliaeth arbenigwyr, ac aros dros nos mewn llety hunanarlwyo modern. Gallwch hyd yn oed wibio drwy'r nen yng Nghanolfan Weithgareddau Llangors, ar hyd rhwydwaith o 14 o wifrau sip a mwynhau golygfeydd heb eu hail o Fannau Brycheiniog. Mae gwahanol gyrsiau ar gyfer pawb, beth bynnag eu hoed a'u gallu.

Mae digon o gyffro i'w gael ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Ewch i Ddolygaer i fentro i'r ogofâu a chrwydro'r ceunentydd godidog. Cewch setlo am y noson mewn pabell neu mewn byncws, ac ymlacio wedi diwrnod cyffrous o anturiaethau. Yna mae Pendarren, hen blasty gwledig yn ysblander Dyffryn Wysg. Gallwch roi cynnig ar y wal ddringo neu'r tŵr abseilio ar y safle, neu fynd am dro a chrwydro'r ardal.

Rhaffau rhagorol

Yn y parthau hyn mae hen blasty Sioraidd o'r enw Glasbury, a saif yng nghanol saith erw o dir sy'n rhoi digon o le i chi gael hwyl a sbri. Fe fuon nhw'n cynnal gweithgareddau yn yr awyr agored yma am dros hanner can mlynedd, gan gynnig rhywbeth i bawb, beth bynnag eu gallu. O gripian dros greigiau geirwon, i edmygu'r olygfa mewn ceunant, mae digon o ddewis yma.

Cadwch hi'n syml wrth aros yn Fforest yn Aberteifi, safle gwersylla ecogyfeillgar sy'n rhoi cyfle i ymwelwyr ddod yn ôl at eu gwreiddiau ym myd natur. Gallwch roi cynnig ar ddringo ac abseilio ar y creigiau a'r clogwyni, rhuthro ar hyd y rhaffau ym mrigau'r coed hynafol, a dysgu crefftau'r coedwigwr.

Bild eines Kuppelzeltes und einer kleinen Hütte auf einem Feld.
Fforest, Aberteifi

Siglo drwy'r coed

Gallwch aros mewn iwrt, tipi neu babell gloch ar eich gwyliau gwersylla traddodiadol yn Outdoors at Hay, yng nghanol prydferthwch y Gelli Gandryll. Gadewch i'r hyfforddwyr profiadol fynd â chi dros y creigiau wrth ddringo ac abseilio ar gyrion Tref y Llyfrau. Maent wedi hen arfer helpu dringwyr newydd i fagu hyder, ac maent yn ddigon clên i gynnig pecyn bwyd i chi hefyd. Fe gewch chi ddigon o gefnogaeth felly, a'r teimlad braf o gyflawni rhywbeth gwerth chweil.

Straeon cysylltiedig