Addo.

Mae’r Cloi Mawr wedi rhoi cyfle i arafu.
I oedi. I werthfawrogi’r darn o dir sy’n gartre i ni.

Mae wedi ein hatgoffa o bopeth sy’n agos at ein calon…
Ein bro a’n byd.

A nawr rydym ni’n addo gofalu am y pethau hynny:

Trwy warchod yr harddwch sydd o’n cwmpas.
Trwy adrodd ein straeon.
Trwy ofalu am y rhai sy’n byw yma ac yn ymweld.

Wrth i ni roi bodiau ein traed yn y môr, tynnu ein hesgidiau cerdded o’r cwtsh dan staer, neu ddechrau ar antur epig, gadewch i ni addo gyda’n gilydd — i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Addo.
Gwna addewid dros Gymru.

Gofalu am ein gilydd
Gofalu am ein gwlad
Gofalu am ein cymunedau

Gofalu am ein gilydd

Rwy’n addo:

01.

Gofalu am fy iechyd – drwy olchi a diheintio fy nwylo’n rheolaidd.

02.

Cadw pellter oddi wrth grwpiau eraill – drwy ddewis lleoliadau agored a pharchu rheolau lleol.

03.

Gweithredu ar unwaith os bydda i’n teimlo’n sâl – drwy ddilyn cyngor, rhannu gwybodaeth a mynd adref os oes angen.

Gofalu am ein gwlad

Rwy’n addo:

01.

Gwarchod y tir hardd hwn – drwy beidio â gadael dim ar ôl.

02.

Gofalu am ein cefn gwlad – drwy aros ar lwybrau, gadael clwydi fel ag yr oedden nhw, a chadw cŵn ar dennyn pan fydd angen.

03.

Mwyhau eangderau Cymru – drwy osgoi mannau’n llawn pobl a pharatoi am bob antur, boed law neu hindda. 

Gofalu am ein cymunedau

Rwy’n addo:

01.

Dod yn rhan o’r lle rwy’n ymweld ag ef – drwy fwynhau’r diwylliant a’r iaith pan fydda i yno. 

02.

Mwynhau’r gorau sydd gan Gymru i’w gynnig drwy ddewis busnesau lleol a phrynu cynnyrch o Gymru. 

03.

Helpu pob lle i baratoi ar gyfer fy ymweliad, drwy archebu ymlaen llaw pryd bynnag y gallaf.  

Addo.

Fy addewid i Gymru.

Arwydda i wneud addewid dros Gymru. Beth am annog dy ffrindiau i wneud yr un fath?

Ysgrifennwch eich enw gyda'ch bys neu lygoden

Diolch.

Fy addewid i Gymru.

Rhannwch eich addewid:

2515 addewid dros Gymru

Addewid gen ti yw hwn, dim cytundeb cyfreithiol. Ni fydd dy lofnod yn cael ei ddefnyddio na'i gadw.

Straeon cysylltiedig

Darganfod Cymru. Yn Ddiogel.

Coronavirus COVID-19: Rydym yn edrych ymlaen at groesawu ymwelwyr yn ôl i Gymru mewn ffordd sy'n ddiogel i staff, y gymuned ac ymwelwyr fel ei gilydd.