Addo.

Mae 2020 wedi rhoi cyfle i arafu.
I oedi. I werthfawrogi’r darn o dir sy’n gartre i ni.

Mae wedi ein hatgoffa o bopeth sy’n agos at ein calon…
Ein bro a’n byd.

A nawr rydym ni’n addo gofalu am y pethau hynny:

Trwy warchod yr harddwch sydd o’n cwmpas.
Trwy adrodd ein straeon.
Trwy ofalu am y rhai sy’n byw yma ac yn ymweld.

Wrth i ni roi bodiau ein traed yn y môr, tynnu ein hesgidiau cerdded o’r cwtsh dan staer, neu ddechrau ar antur epig, gadewch i ni addo gyda’n gilydd — i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr.

Addo.
Gwna addewid dros Gymru.

Addo. Gwna addewid dros Gymru.

Gofalu am ein gilydd
Gofalu am ein gwlad
Gofalu am ein cymunedau

Gofalu am ein gilydd

Rwy’n addo:

01.

Gofalu am fy iechyd – drwy olchi a diheintio fy nwylo’n rheolaidd.

02.

Cadw pellter oddi wrth grwpiau eraill – drwy ddewis lleoliadau agored a pharchu rheolau lleol.

03.

Gweithredu ar unwaith os bydda i’n teimlo’n sâl – drwy ddilyn cyngor, rhannu gwybodaeth a mynd adref os oes angen.

Gofalu am ein gwlad

Rwy’n addo:

01.

Gwarchod y tir hardd hwn – drwy beidio â gadael dim ar ôl.

02.

Gofalu am ein cefn gwlad – drwy aros ar lwybrau, gadael clwydi fel ag yr oedden nhw, a chadw cŵn ar dennyn pan fydd angen.

03.

Mwyhau eangderau Cymru – drwy osgoi mannau’n llawn pobl a pharatoi am bob antur, boed law neu hindda. 

Gofalu am ein cymunedau

Rwy’n addo:

01.

Dod yn rhan o’r lle rwy’n ymweld ag ef – drwy fwynhau’r diwylliant a’r iaith pan fydda i yno. 

02.

Mwynhau’r gorau sydd gan Gymru i’w gynnig drwy ddewis busnesau lleol a phrynu cynnyrch o Gymru. 

03.

Helpu pob lle i baratoi ar gyfer fy ymweliad, drwy archebu ymlaen llaw pryd bynnag y gallaf.  

Addo.

Fy addewid i Gymru.

Arwydda i wneud addewid dros Gymru. Beth am annog dy ffrindiau i wneud yr un fath?

Ysgrifennwch eich enw gyda'ch bys neu lygoden

Diolch.

Fy addewid i Gymru.

Rhannwch eich addewid:

4160 addewid dros Gymru

Addewid gen ti yw hwn, dim cytundeb cyfreithiol. Ni fydd dy lofnod yn cael ei ddefnyddio na'i gadw.

Straeon cysylltiedig