Addo.

Beth am barhau i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr.

P’un ai’n crwydro’n lleol i fwynhau golygfeydd gwahanol, neu gasglu paned o goffi o gaffi cyfagos, beth am wneud addewid i ofalu am ein gilydd, ein cymunedau a’r tirlun trawiadol hwn.

Addo.
Gwna addewid dros Gymru.

Addo. Gwna addewid dros Gymru.

Gofalu am ein gilydd
Gofalu am ein gwlad
Gofalu am ein cymunedau

Gofalu am ein gilydd

Rwy’n addo:

01.

Gofalu am fy iechyd – drwy olchi a diheintio fy nwylo’n rheolaidd.

02.

Cadw pellter oddi wrth grwpiau eraill – drwy ddewis lleoliadau agored a pharchu rheolau lleol.

03.

Gweithredu ar unwaith os bydda i’n teimlo’n sâl – drwy ddilyn cyngor, rhannu gwybodaeth a mynd adref os oes angen.

Gofalu am ein gwlad

Rwy’n addo:

01.

Gwarchod y tir hardd hwn – drwy beidio â gadael dim ar ôl.

02.

Gofalu am ein cefn gwlad – drwy aros ar lwybrau, gadael clwydi fel ag yr oedden nhw, a chadw cŵn ar dennyn pan fydd angen.

03.

Mwyhau eangderau Cymru – drwy osgoi mannau’n llawn pobl a pharatoi am bob antur, boed law neu hindda. 

Gofalu am ein cymunedau

Rwy’n addo:

01.

Dod yn rhan o’r lle rwy’n ymweld ag ef – drwy fwynhau’r diwylliant a’r iaith pan fydda i yno. 

02.

Mwynhau’r gorau sydd gan Gymru i’w gynnig drwy ddewis busnesau lleol a phrynu cynnyrch o Gymru. 

03.

Helpu pob lle i baratoi ar gyfer fy ymweliad, drwy archebu ymlaen llaw pryd bynnag y gallaf.  

Addo.

Fy addewid i Gymru.

Arwydda i wneud addewid dros Gymru. Beth am annog dy ffrindiau i wneud yr un fath?

Ysgrifennwch eich enw gyda'ch bys neu lygoden

Diolch.

Fy addewid i Gymru.

Rhannwch eich addewid:

6477 addewid dros Gymru

Addewid gen ti yw hwn, dim cytundeb cyfreithiol. Ni fydd dy lofnod yn cael ei ddefnyddio na'i gadw.

Straeon cysylltiedig