Addo. Gwna addewid dros Gymru.

Bro - Gofalu am ein cymunedau
Byd - Gofalu am ein gwlad

Bro - Gofalu am ein cymunedau

Rwy’n addo:

 • 01

  Darganfod a dathlu traddodiadau lleol wrth ymweld â rhannau newydd o'n gwlad.

 • 02

  Mwynhau’r gorau sydd gan ein gwlad i’w gynnig drwy ddewis busnesau lleol a phrynu cynnyrch o Gymru.

 • 03

  Bod yn feddylgar – trefnu ymlaen llaw, osgoi amseroedd a llefydd prysur a pharatoi am bob antur, boed law neu hindda.

Byd - Gofalu am ein gwlad

Rwy’n addo:

 • 01

  Gwarchod y tir hardd hwn – drwy beidio â gadael dim ar fy ôl.

 • 02

  Gofalu am ein cefn gwlad – drwy aros ar lwybrau, gadael clwydi fel ag yr oedden nhw, a chadw cŵn ar dennyn pan fydd angen.

 • 03

  Gofalu am y blaned – drwy leihau fy effaith arni, a dewis ffyrdd mwy cynaliadwy o deithio a darganfod.

Addo.

Fy addewid i Gymru.

Arwydda i wneud addewid dros Gymru. Beth am annog dy ffrindiau i wneud yr un fath?

Llofnodwch yma

Addo. I promise.

Ysgrifennwch eich enw gyda'ch bys neu lygoden

Diolch.

Fy addewid i Gymru.

Rhannwch eich addewid:

7433 addewid dros Gymru

Addewid gen ti yw hwn, dim cytundeb cyfreithiol. Ni fydd dy lofnod yn cael ei ddefnyddio na'i gadw.

Cylchlythyr Croeso Cymru

Tanysgrifiwch i dderbyn ein cylchlythyr i gael clywed ein straeon diweddaraf, cael ysbrydoliaeth am wyliau gartref a chael gwybod am ddigwyddiadau difyr ar hyd a lled Cymru.

Straeon cysylltiedig