Cyflwynodd Croeso Cymru ddull newydd o achredu darparwyr gweithgareddau awyr agored yn 2015. Mae rhestru ar www.croeso.cymru gan gynnwys gwefannau ‘Travel Trade a ‘Meet In Wales’ (Saesneg yn unigyn parhau i fod yn rhad ac am ddim, ond mae angen i chi hunanardystio manylion eich achrediad gan ddefnyddio’r ffurflen hon.

Pam newid?

Mae ein dull newydd, a ddatblygwyd mewn partneriaeth â Cymdeithas Twristiaeth Gweithgareddau Cymru (WATO), yn darparu ffordd syml i bobl sy’n ymweld â Chymru ddewis darparwyr gweithgareddau a gweithredwyr yn seiliedig ar eu gallu i gyflwyno ymarfer diwydiant diogel ac effeithiol. Mae hefyd yn caniatáu i ni gydnabod darparwyr gweithgareddau sy’n bodloni ein disgwyliadau o ran:

  • Twristiaeth gweithgareddau cynaliadwy
  • Arferion a safonau da o ran gofal cwsmeriaid

Mae hefyd yn rhoi hyder i ni fod darpariaeth gweithgareddau risg a reolir, o ansawdd da, ar gael ledled Cymru.

Straeon cysylltiedig