Bydd un o’r canlynol wedi cynnal yr arolwg fel rhan o broses achredu trydydd parti cydnabyddedig:  

 • Awdurdod Trwyddedu Gweithgareddau Antur (AALA) – proses statudol yn y DU ar gyfer darparwyr sy’n cynnig gweithgareddau hamdden i rai dan 18 oed;
 • Achrediad Adventuremark - proses anstatudol yn y DU ar gyfer darparwyr gweithgareddau antur;
 • Cymdeithas Darparwyr Gweithgareddau Prydain (BAPA) – proses anstatudol yn y DU ar gyfer darparwyr gweithgareddau antur;
 • Achrediad gan Gorff Llywodraethu Cenedlaethol (NGB) – proses anstatudol yn y DU ar gyfer darparwyr, a gynigir gan Gyrff Llywodraethu Cenedlaethol unigol ar gyfer gweithgareddau unigol, e.e. Caiacio a Chanŵio, Cerdded Bryniau, Hwylio a Bordhwylio;
 • Archwiliwr Technegol a enwebwyd gan Croeso Cymru – proses anstatudol a gynigir i ddarparwyr twristiaeth gweithgareddau yng Nghymru nad ydyn nhw’n cael eu rheoli gan broses statudol ac sydd heb ddewis ymgysylltu â’r prosesau anstatudol eraill a restrir. Bydd gan yr archwiliwr technegol:
 • Lefel brofedig o gymhwysedd technegol yn y sector gweithgareddau awyr agored ac yn o leiaf un o’r gweithgareddau a gynigir gan y darparwr (a nodir yn L77 fel arfer, “Arweiniad gan yr Awdurdod Trwyddedu ar Reoliadau Gweithgareddau Antur 2004”); 
 • Gwybodaeth dda am y lleoliadau i’w defnyddio gan y darparwr; 
 • Mynediad at wybodaeth a dealltwriaeth am reolaeth y darparwr, gan gynnwys yr hyfforddwyr dan sylw; 
 • Digon o brofiad yn o leiaf un o’r gweithgareddau a gynigir gan y darparwr, yn ogystal ag aeddfedrwydd i wneud dyfarniadau priodol cadarn.

Mae’r broses yn nodi bod yn rhaid i’r archwiliwr technegol ystyried y 10 safon canlynol ar gyfer darparwyr busnes: 

 1. Ymreolaeth ac Atebolrwydd – Cymhwysedd y Staff Hyfforddi  
 2. Darparu Gwasanaeth Diogel ac Effeithiol 
 3. Dysgu a Datblygiad 
 4. Gweithio mewn Partneriaeth 
 5. Cydsyniad
 6. Cadw Cofnodion a Rheoli Gwybodaeth  
 7. Cyfathrebu
 8. Rheolaeth a Darpariaeth 
 9. Gwerthuso Gwasanaethau
 10. Hyrwyddo a Marchnata Gwasanaethau a Chynnyrch y Sector Gwasanaethau a Hamdden Awyr Agored

Yn dilyn hynny, bydd yr archwiliwr technegol yn darparu adroddiad, ynghyd ag argymhellion, i Croeso Cymru. Mae angen i Sefydliad Twristiaeth Antur Cymru (WATO) gadarnhau’r adroddiad a’i argymhellion cyn y gall Croeso Cymru eu cymeradwyo.

Mae proses Hunan-Ddatgan Croeso Cymru yn cadarnhau bod proses achredu trydydd partner cydnabyddedig wedi’i chwblhau (bydd angen Tystiolaeth ar Croeso Cymru) a bod y darparwr yn cytuno gyda’r Telerau ac Amodau cofrestru. Mae’r Telerau ac Amodau yn ymwneud â’r 10 safon a restrwyd uchod.

Straeon cysylltiedig