Gwneud ein cynnwys yn hygyrch i bawb

Mae Croeso Cymru wedi datblygu’r wefan hon i wasanaethu’r gynulleidfa fwyaf posib gan ateb gofynion pobl a systemau sydd â galluoedd gwahanol. Rydym yn anelu at gydymffurfio â safonau a dilyn egwyddorion cyffredinol defnyddioldeb a dylunio cyffredinol, a ddylai fod o gymorth i holl ymwelwyr â’r wefan. Mae’r wefan yn cydsynio â Menter Hygyrchedd y We Consortiwm y We Fyd Eang, lefel 1.

Gwefannau defnyddiol

Safonau Hygyrchedd:

W3C Checkpoints for Web Content Accessibility Guidelines

Newid gosodiadau eich porwr:

Internet Explorer 8, Opera, Safari, Firefox a Chrome

Technoleg gynorthwyol:

Online Lynx viewer - porwr testun arlein Lynx.

JAWS screen reader - lawrlwythwch gopi treialu am ddim o’r rhaglen darllen sgrîn Jaws.

MAGic screen magnification - gwybodaeth am feddalwedd chwyddo sgrîn.

Related stories